Mantik Cesitleri 7. Donem 12. Bolum Sorulari​​​​​​​

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kubraesenelkinik
K
Kubraesenelkinik
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 61
Questions: 10 | Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Mantik Cesitleri 7. Donem 12. Bolum Sorulari - Quiz

Açıklamalar kısmında Aysel Uzuner Hanımın notlarından faydalandım.  Kendisine teşekkürler.  Herkese kolay gelsin.  Kübra


Questions and Answers
 • 1. 

  Aşağıdaki bağıntılardan hangisi bakışım grubu bağıntılarındandır? I.   Bakışımlı II.  Bakışımsız III. Ne bakışımlı ne de bakışımsız  

  • A.

   Yalnız I

  • B.

   Yalnız II

  • C.

   Yalnız II

  • D.

   I ve II

  • E.

   I, II ve III

  Correct Answer
  E. I, II ve III
  Explanation
  The correct answer is I, II ve III. This means that all of the options I, II, and III are correct. In other words, the given relation can be both reflexive and irreflexive at the same time.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aşağıdakilerden hangisi yansıma grubu bağıntılarına bir örnek olarak verilemez?

  • A.

   Superman ile Spiderman denk güçtedir.

  • B.

   Tekir'in sahibiyle Sarman'ın sahibi aynı kişidir.

  • C.

   Churchill, Stalin'le aynı yüzyılda yaşam.

  • D.

   Tekir, Sarman kadar yaramazdır.

  • E.

   İstanbul çok nemlidir.     

  Correct Answer
  E. İstanbul çok nemlidir.     
  Explanation
  The given options describe different examples of reflection group relationships, where two entities are compared or related to each other. However, the statement "İstanbul çok nemlidir" (Istanbul is very humid) does not provide any comparison or relationship between two entities. Therefore, it cannot be considered as an example of a reflection group relationship.

  Rate this question:

 • 3. 

  Belli bir evrende, yansımalı bir bağıntıyı gösteren bir alt kümenin "B" ile, bu alt küme içerisinde yer alan herhangi bir elemanın da "x" ile sembolleştirilmesi durumunda bu ilişki nasıl gösterilecektir?

  • A.

   (∀x) Bxx   

  • B.

   (∀x) (∃y)Bxx

  • C.

   (∃y) (∀x)Bxx

  • D.

   (∀x) (∃y) (∃y)Bxx

  • E.

   (∃y) (∃y) (∀x)Bxx

  Correct Answer
  A. (∀x) Bxx   
  Explanation
  The correct answer is (∀x) Bxx. This answer states that for all elements x in the subset B, the relation B holds true for each element x. In other words, every element in the subset B is related to itself.

  Rate this question:

 • 4. 

  “Her 'x' ve bazı 'y' ler için, 'x', 'y' ile 'B' bağıntısını gerçekler veya 'y', 'x' ile 'B' bağıntısını gerçekler ise 'x' 'x'le 'B' bağıntısını gerçekler” şeklinde okunan yansımalı bağlantı aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   (∀x)(Bxy V Byx) ⊃ Bxx)

  • B.

   ((∃y)(Bxy V Byx) ⊃ Bxx)

  • C.

   (Bxy V Byx) ⊃ Bxx)

  • D.

   (∀x)((∃y)(Bxy V Byx) ⊃ Bxx)  

  • E.

   (∀x)((∃y)(Bxy V Byx))

  Correct Answer
  D. (∀x)((∃y)(Bxy V Byx) ⊃ Bxx)  
  Explanation
  The given statement can be read as "For all x and some y, if x has a relation with y as B, or y has a relation with x as B, then x has a relation with x as B." The correct answer, (∀x)((∃y)(Bxy V Byx) ⊃ Bxx), accurately represents this statement by using universal quantification (∀x) to indicate that it applies to all x, and the conditional statement (⊃) to express the logical implication between the antecedent (∃y)(Bxy V Byx) and the consequent Bxx.

  Rate this question:

 • 5. 

  “Herhangi bir önermeyi meydana getiren özne ve nesne çifti, aralarındaki bağıntıyı karşılıklı olarak gerçekleyebiliyorlarsa yani bu önermedeki özne ve nesne yer değiştirse de önermenin doğruluğu değişmiyorsa, bu bağıntı …. adını alır” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

  • A.

   Çapraz bağıntı

  • B.

   Bileşik Bağıntı

  • C.

   Bakışımlı bağıntı  

  • D.

   Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

  • E.

   Yansımasız bağıntı

  Correct Answer
  C. Bakışımlı bağıntı  
  Explanation
  The correct answer is "Bakışımlı bağıntı". In a sentence where the subject and object can interchange without changing the truth value of the sentence, this type of relationship is called "Bakışımlı bağıntı" in Turkish.

  Rate this question:

 • 6. 

  Aşağıdakilerden hangisi “bakışımlı bağıntılara” örnektir?

  • A.

   X < y

  • B.

   X = y

  • C.

   X ≠ x

  • D.

   Y ≠ y

  • E.

   x < ∼ ∼ y

  Correct Answer
  B. X = y
  Explanation
  The given option "x = y" is an example of "reflexive relation" where every element is related to itself. In this case, x is related to y, and y is related to itself.

  Rate this question:

 • 7. 

  Aşağıdakilerden hangisi “kısmi yansımalı bağıntılara” örnektir?

  • A.

   (∀x)Bxx

  • B.

   (∀y)Byy

  • C.

   (∃x)∼Bxx    

  • D.

   (∀y) ∼∼Byy

  • E.

   ∼ ∼ (∀y)Byy

  Correct Answer
  C. (∃x)∼Bxx    
  Explanation
  The correct answer is (∃x)∼Bxx. This answer states that there exists an x such that Bxx is not true. This is an example of a partial reflexive relation because it allows for the possibility of some elements not being related to themselves.

  Rate this question:

 • 8. 

  “Herhangi bir bağıntının bakışımlı olması, mümkün ama zorunlu değilse bu bağıntı …. adını alır.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

  • A.

   Kısmi Yansımasız Bağıntı

  • B.

   Bileşik Bağıntı

  • C.

   Yansımalı Bağıntı

  • D.

   Kısmî bakışımlı (partial symmetric) bağıntı    

  • E.

   Yansımasız Bağıntı

  Correct Answer
  D. Kısmî bakışımlı (partial symmetric) bağıntı    
  Explanation
  The given statement states that if a relation is not necessarily but possibly symmetric, then it is called "Kısmî bakışımlı" which translates to "partial symmetric" in English. This explanation matches the given correct answer.

  Rate this question:

 • 9. 

  “Mantık ve matematikte, herhangi bir evren içerisinde yer alan bir bağıntıyı gösteren bir alt-küme içerisindeki elemanlar arasında, bu bağıntı karşılıklı olarak gerçeklenebiliyorsa …............ adını alır.” önermesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

  • A.

   Kısmi Yansımasız Bağıntı

  • B.

   Bileşik Bağıntı

  • C.

   Bakışımlı Bağıntı     

  • D.

   Ne yansımalı ne de yansımasız bağıntılar

  • E.

   Yansımasız Bağıntı

  Correct Answer
  C. Bakışımlı Bağıntı     
  Explanation
  The given statement describes a relation in logic and mathematics where there is a subset of elements within a universe that can mutually satisfy the relation. This type of relation is called a "Bakışımlı Bağıntı" in Turkish.

  Rate this question:

 • 10. 

  Bakışımlı ve yansımalı bağıntılar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • A.

   Bakışımlı bağıntılar da yansımalı bağıntılar gibi eşitlik, aynılık ifade eden bağıntılardır.

  • B.

   Tüm yansımalı bağıntıların aynı zamanda bakışımlı olduğu söylenebilir.

  • C.

   Yansımalı bağıntılar için örnek gösterdiğimiz "paralel olma", "benzer olma" gibi matematiksel bağıntılar da bakışımlıdırlar.

  • D.

   Yansımalı bağıntı ile bakışımlı bağıntı arasındaki fark, yansımalı bağıntının, bir önermede kendisini gerçekleyen öğelerden herhangi birinin, kendisiyle de gerçekleyebildiği bir bağıntı olması; bu nedenle, herhangi bir önerme de tek bir elemana ilişkin olmasıdır.

  • E.

   Yansımalı ve bakışımlı bağıntılar arasında herhangi bir fark yoktur.  

  Correct Answer
  E. Yansımalı ve bakışımlı bağıntılar arasında herhangi bir fark yoktur.  
  Explanation
  The given statement is incorrect. There is a difference between reflective and symmetrical relations. Reflective relations are those where an element in a proposition can be related to itself, while symmetrical relations are those where if element A is related to element B, then element B is also related to element A. Therefore, reflective relations are a subset of symmetrical relations, but not all symmetrical relations are reflective.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.