Testiranje Softvera 1

30 Questions | Total Attempts: 601

SettingsSettingsSettings
Testiranje Softvera 1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Odgovor na pitanje da li se softver razvija ispravno se dobija ako se izvrsi:
  • A. 

   Verifikacija softvera

  • B. 

   Testiranje softvera

  • C. 

   Plan testiranja

  • D. 

   Validacija softvera

 • 2. 
  Program prihvata na ulazu broj a zatim se vrsi validacija na sledeci nacin: vrednosti ispod 10 I vece ili jednake 22 se odbacuju, vrednosti od 10 do 21 se prihvataju. Koji set ulaznih velicina je izabran metodom granicnih vrednosti:
  • A. 

   10, 11, 20, 21

  • B. 

   9, 10, 11, 22

  • C. 

   9, 10, 21, 22

  • D. 

   10, 11, 21, 22

 • 3. 
  Provera rada Sistema kada mu pristupa veliki broj korisnika se vrsi preko:
  • A. 

   Funkcionalnih testova

  • B. 

   Sanity testova

  • C. 

   Testovaa performansi

  • D. 

   Testova naprezanja

 • 4. 
  Proveriti da li se unosenjem neispravnog korisnickog imena ili lozinke korisnik vraca na stranicu za prijavljivanje. Ovako dat test slucaj je primer:
  • A. 

   Osnovnog negativnog test slucaja

  • B. 

   Konkretnog negativnog test slucaja

  • C. 

   Konkretnog pozitivnog test slucaja

  • D. 

   Osnovnog pozitivni test slucaja

 • 5. 
  Gubitak podataka u sistemu je kriticnost
  • A. 

   Niskog nivoa

  • B. 

   Srednjeg nivoa

  • C. 

   Visokog nivoa

  • D. 

   Moze biti visokog, srednjeg ili niskog nivoa, zavisno od sistema

 • 6. 
  Koji od navedenih iskaza je tacan:
  1. Postoje razni alati kojima moze da se provere vizuelne transformacije u softveru, 2. Rucno testiranje je danas prevazidjeno, 3. Rucno testiranje je po hijerarhiji na nizem nivou od automatskog testiranja (vrsi se pre automatskog) 4. Nije preporucljivo da se rucno I automatsko testiranje kombinuju
  • A. 

   2 i 3

  • B. 

   1 i 4

  • C. 

   Ni jedno od navedenih

  • D. 

   Sva navedena

 • 7. 
  Kod potpunog regresivnog testiranja:
  • A. 

   Pokrecu se svi testovi iz prethodnih iteracija i testovi iz tekuce iteracije

  • B. 

   Prepravljaju se (I pokrecu) svi testovi iz prethodnih iteracija da bi se prilagodili tekucoj iteraciji

  • C. 

   Je testiranje koje se vrsi na kraju razvoja softvera i kojim se vrsi integralno testiranje svih komponenti sistema

  • D. 

   U svakoj iteraciji se pokrecu svi testovi koji su pravljeni u firmi i koji se cuvaju u test bazi

 • 8. 
  Proces kojim se proverava da li definisani zahtevi predstavljaju ono sto je stvarno potrebno korisniku je:
  • A. 

   Verifikacija

  • B. 

   Validacija

  • C. 

   Test prihvatljivosti

  • D. 

   Analiza korisnickih zahteva

 • 9. 
  Testovima naprezanja se proverava
  • A. 

   Rad sistema na razlicitim hardverskim platformama

  • B. 

   Rada softvera u razlicitim okruzenjima

  • C. 

   Rada softera pri normalnom opterecenju

  • D. 

   Rada softvera u extremnim uslovima

 • 10. 
  Program prihvata na ulazu broj a zatim se vrsi validacija na sledeci nacin: vresnosti ispod 10 i vece ili jednake 22 se odbacuju, vrednosti od 10 do 21 se prihvataju. Koji set ulaznih velicina je izabran metodom pokrivanja klasa ekvivalencije:
  • A. 

   10, 21, 22

  • B. 

   10, 11, 21

  • C. 

   3, 10, 22

  • D. 

   3, 20, 21

 • 11. 
  Negativni test slucajevi sluze da bi se utvrdilo da softverski sistem:
  • A. 

   Ne  radi ono sto ne bi trebalo da radi

  • B. 

   Radi ono sto ne treba da radi

  • C. 

   Nesto radi (ima odziv)

  • D. 

   Radi ono sto treba da radi

 • 12. 
  Sta od navedenih poslova obuhvata staticka analiza (staticko testiranje): 1. pronalazenje promenljivih koje su deklarisane a ne koriste se 2. pronalazenje sigurnosnih propusta u kodu, 3. detektovanje gresaka vezanih za krsenje standardnih pravila u programiranju, 4. pronalazenje procedura i funkcija koje se ne koriste
  • A. 

   Sve navedeno

  • B. 

   1, 3 i 4

  • C. 

   Samo 2

  • D. 

   1 i 4

 • 13. 
  Usporenje rada sistema u nekom duzem vremenskom periodu je kriticnost
  • A. 

   Moze biti visokog ,srednjeg ili niskog nivoa, zavisno od sistema

  • B. 

   Srednjeg nivoa

  • C. 

   Niskog nivoa

  • D. 

   Visokog nivoa

 • 14. 
  Koji od navedenih iskaza je tacan: 1. regresivno testiranje treba da se vrsi svake nedelje, 2. regresivno testiranje se vrsi nakon promene softvera, 3. regresivno testiranje se vrsi sto je moguce cesce, 4. regresivno testiranje se vrsi kada se promeni okruzenje
  • A. 

   2 i 4

  • B. 

   Sve navedeno

  • C. 

   1 i 3

  • D. 

   2, 3 i 4

 • 15. 
  Prednosti Monkey testiranja
  • A. 

   Otkrivaju se specificne greske koje se uobicajenim metodama tesko otkrivaju

  • B. 

   Jeftino je

  • C. 

   Kratko traje

  • D. 

   Reprodukcija greske se vrsi relativno lako

  • E. 

   Otkriva se veliki broj gresaka

  • F. 

   Realizacija je jednostavna

 • 16. 
  Treba da se testira aplikacija koja omogucava korisnicima(firmi) da upravlja podacima o svojim expoziturama i proizvodima se nalaze u njima. Prema CRUDL listi koji je najmanji broj test slucajeva koji treba da se definise
  • A. 

   15

  • B. 

   25

  • C. 

   5

  • D. 

   10

 • 17. 
  Koji od sledecih iskaza je tacan
  • A. 

   U zavisnosti od toga koji segment sistema se testira posmatra se ili kako ili sta radi

  • B. 

   Kada se koristi strategija crne kutije, posmatra se sta i kako sistem radi

  • C. 

   Kada se koristi strategija crne kutije, posmatra se sta sistem radi a ne kako

  • D. 

   Kada se koristi strategija crne kutije, posmatra se kako sistem radi a ne sta radi

 • 18. 
  Koje tvrdjenje je tacno
  • A. 

   Jedinicno testiranje dolazi posle sistemskog 

  • B. 

   Jedinicno testiranje dolazi nakon integralnog testiranja

  • C. 

   Integralno testiranje se vrsi nakon jedinicnog

  • D. 

   Jedinicno i integralno testiranje se vrsi paralelno

 • 19. 
  Koji od navedenih stavki predstavljaju glavi zadatak test plana 1.utvrdjivanje obima i rizika testiranja i identifikacija ciljeva testiranja 2. utvrdjivanje tehnika, predmeta ispititvanja, pokrivenosti testovima i metodologije testiranja, 3. pregled osnova testova - zahtevi za sprovodjenje testiranja, arhitektura testova, dizajn testova ... 4. odredjivanje kriterijuma za zavrsetak testiranja
  • A. 

   2 i 3

  • B. 

   Sva cetiri

  • C. 

   1, 2 i 4

  • D. 

   1, 2 i 3

 • 20. 
  Koji od sledecih iskaza je tacan: 1. Smoke test se radi na pocetku razvoja ili pre ulaska u novu fazu 2. Smoke test je dubok i fokusiran 3. Smoke test se realizuje iskljucivo rucno 4. Smoke test treba da bude dobro dokumentovan
  • A. 

   1 i 4

  • B. 

   1 i 3

  • C. 

   2 i 4

  • D. 

   2 i 3

 • 21. 
  Za metodu pokrivanja svih aktivnosti koje se koristi kod testiranja algoritama vazi sledece
  • A. 

   Jednim test slucajem moze da se testira vise aktivnosti i moze da se definise vise test slucajeva ali treba da se vodi racuna da se kroz svaku aktivnost prodje samo jednom

  • B. 

   Treba definisati scenario tako da se sa jednim test slucajem prodje kroz sve aktivnosti

  • C. 

   Testiranje se vrsi po principu jedna aktivnost jedan test slucaj

  • D. 

   Ne postoji pravilo o broju test slucajeva i broju aktivnosti koje se testiraju u jednom test slucaju ali treba voditi racuna o optimizaciji i da se kroz svaku aktivnost prodje barem jednom

 • 22. 
  Metodom crne kutije testira se modul koji prihvata ocenu. Ocena je prihjvatljiva ako je u intervalu od 1 do 5([1, 5]). Koliko test slucajeva ce biti definisano ako se koristi metoda granicnih vrednosti
  • A. 

   4

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 23. 
  Metoda odredjivanja klasa ekvivalencije je metoda koja se najcesce koristi:
  • A. 

   Kod strategije crne kutije

  • B. 

   Kod automatskog testiranja bez obzira na strategiju

  • C. 

   Kod rucnog testiranja bez obzira na izabranu strategiju

  • D. 

   Kod strategije bele kutije

 • 24. 
  SLIKA
  • A. 

   Iskljuceno - ukljuceno

  • B. 

   Ukljuceno - greska

  • C. 

   Greska - ukljuceno

  • D. 

   Ukljuceno - iskljuceno

 • 25. 
  Koji od sledecih iskaza je tacan: 1. Kod Monkey testiranja tester pokusava da obori aplikaciju 2. Kod Monkey testiranja postoji okvirni scenario testiranja 3. Monkey testiranje se realizuje iskljucivo manuelno (rucno) 4. Monkey testiranje se vrsi na pocetku kada sistem jos nije dobro postavljen
  • A. 

   1, 3 i 4

  • B. 

   2 i 3

  • C. 

   Samo 1

  • D. 

   2 i 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.