Alo Sine Alo Alo????????????????

71 Questions | Total Attempts: 270

SettingsSettingsSettings
Alo Sine Alo Alo???????????????? - Quiz

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa batice


Questions and Answers
 • 1. 
  Код логичке топологије од једног ка свима(бродкаст) сваки чвор одлучује да ли је пакет упоћен баш њему.Уколико није?
  • A. 

   Порука се прослеђује централној станици

  • B. 

   Порука се прослеђује суседном чвору

  • C. 

   Обавештавају се виши слојеви о вези

  • D. 

   Порука се једноставно игнорише

 • 2. 
  IEE 802.3 користи на MAC подслоју протокол?
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   Token ring

  • C. 

   Token pass

  • D. 

   CSMA/CA

 • 3. 
  Који сигнал бежична страница користи да би иницирала комуникацију са другом бежичном станицом са циљем да заобиђе проблем скривеног терминала?
  • A. 

   CTS

  • B. 

   EOF

  • C. 

   RTS

 • 4. 
  Који протокол се користи у бежичним локалним мрежама
  • A. 

   CSMA/CD

  • B. 

   CSMA/CA

  • C. 

   Token passing

 • 5. 
  Модел CSMA/CD чине периоди?
  • A. 

   Слања и рањавања

  • B. 

   Слања и детекције

  • C. 

   Слања, сукобљавања и неактивни периоди

  • D. 

   сукубљавања и неактивни периоди

 • 6. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Време рањавања једнако је
  • A. 

   Четвороструком времену пропагације између две најудаљеније станице

  • B. 

   Минималном времену пропагације између две најудаљеније станице

  • C. 

   Двостурком времену пропагације између две најудаљеније станице

  • D. 

   Максималном времену пропагације(простирања) између најудаљенијих станица

 • 8. 
  Након колико неуспешних покушаја слања ће станица, у Етернет мрежи одустати и обавестити више слојеве о грешци
  • A. 

   Станица неће одустати од слања

  • B. 

   Након 16 покушаја

  • C. 

   Након 10 покушаја

  • D. 

   Након миодраг икс ипсилон покушаја???????????????????????

 • 9. 
  Код физичке топологије магистрале станице се
  • A. 

   повезују на заједнички трансмисиони медијум

  • B. 

   повезују преко трансмисионог медијума за две суседне станице

  • C. 

   повезују се трансмисионом медијуму за централну станицу

  • D. 

   повезују се трансмисионом медијуму за централну станицу и све остале станице у мрежи

 • 10. 
  Код ког метода за приступ трансмисионом медијуму примењен је следећи принцип:Када станица жели да шаље податке она прво проверава да ли је нека друга станица већ заузела трансмисиони медијум?
  • A. 

   ALOHA

  • B. 

   CSMA

  • C. 

   TDM

  • D. 

   FDM

 • 11. 
  Који сигнал бежична станица користи да би потврдила да хоће да комуницира са другом бежичном станицом?
  • A. 

   RTS

  • B. 

   CTS

  • C. 

   EOF

  • D. 

   Miodrag signal

 • 12. 
  Који сигнал бежична станица користи да би иницирала комуникацију са другом бежичном станицом са циљем да заобиђе проблем скривеног терминала
  • A. 

   CTS

  • B. 

   RTS

  • C. 

   EOF

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Рам који садржи све једнице у пољу одредишне адресе биће послат
  • A. 

   мрежна картица ће прогласити неважећом адресом

  • B. 

   групи станица које је подесио администратор

  • C. 

   свим станицама у мрежи

  • D. 

   не знам батице

 • 14. 
  Код секвенцијалне логичке топологије
  • A. 

   Подаци се шаљу централној станици, па она распоређује податке одредишној станици

  • B. 

   Подаци се шаљу истовремено свим станицама у мрежи

  • C. 

   Подаци се шаљу од једне до друге станице у мрежи

  • D. 

   Подаци се шаљу истовремено само групи унапред одређених станица

 • 15. 
  Ако станица користи CSMA механизам са слање података, она
  • A. 

   Када има податке за слање, одмах их шаље

  • B. 

   Прво проверава да ли трансмисиони медијум заузет, па онда шаље податке

  • C. 

   Шаље контролни пакет првој суседној станици

  • D. 

   Шаље пакет централној станици и на тај начин проверава приоритет за слање

 • 16. 
  Логичка топологија локалне рачунарске мреже је:
  • A. 

   Методологија приступа трансмисионом медијуму

  • B. 

   Методологија прослеђивања поруке

  • C. 

   Методологија израчунавања кашњења након колизије

  • D. 

   Методологија израчунавања најкраће путање до одредишне станице

 • 17. 
  Адреса која садржи све 1 је
  • A. 

   једној станици

  • B. 

   резерисана за слање свима(бродкаст)

  • C. 

   група станица(мултикаст)

 • 18. 
  Код бежичних локалних рачунарских мрежа станице
  • A. 

   Могу истовремено и да шаљу и примају податке

  • B. 

   Могу или да шаљу или да примају податке

  • C. 

   Могу само да примају податке, немају могућност слања

  • D. 

   Могу само да шаљу податке, немају могућност примања

 • 19. 
  Метод CSMA/CD
  • A. 

   Припада подслоју за приступ трансмисионом медијуму

  • B. 

   Припада физичком слоју

  • C. 

   Припада LLC подслоју

  • D. 

   Припада мрежном слоју

 • 20. 
  Који непреклапајући канали се користе у САД у опсегу од 2,4GHz Изабери један или више одг.
  • A. 

   Не знам

  • B. 

   11

  • C. 

   1

  • D. 

   9

  • E. 

   6

  • F. 

   13

  • G. 

   5

 • 21. 
  Који се рамови користе код CSMA/CD приступу медијијуму (има више тачни одговора)
  • A. 

   RTS

  • B. 

   PCF

  • C. 

   HCF

  • D. 

   CTS

 • 22. 
  Који од наведених стандарда се односи на бежичне локалне рачунарске мреже
  • A. 

   IEEE 802.3

  • B. 

   IEEE 802.11

  • C. 

   IEEE 802.16

  • D. 

   IEEE 802.9

 • 23. 
  Који непреклапајући канали се користе у Европи у опсегу на 2,4Ghz    
  • A. 

   11

  • B. 

   13

  • C. 

   1

  • D. 

   6

  • E. 

   9

  • F. 

   5

  • G. 

   не знам

 • 24. 
  Код Етернета  се користи протокол CSMA/CD ,а код бежичних локалних мрежа протокол:
  • A. 

   CSPA/CD

  • B. 

   CSCA/CD

  • C. 

   CSMA/CA

 • 25. 
  На које слојеве ОСИ референтног модела се односи стандар 802.11 има више тачних одг.
  • A. 

   Мрежни

  • B. 

   Физички

  • C. 

   Апликациони

  • D. 

   Слој сесије

  • E. 

   Слој везе

  • F. 

   Транспортни слој

  • G. 

   Презентациони слој

Back to Top Back to top