Test Sumativ LA Informatică Pentru CLAsa A Xi-a

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Baugustina
B
Baugustina
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 506
Questions: 12 | Attempts: 506

SettingsSettingsSettings
Test Sumativ LA Informatic Pentru CLAsa A Xi-a - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Funcțiile sunt subprograme care calculează și returnează o valoare?

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Funcțiile sunt subprograme care calculează și returnează o valoare. Ele sunt utilizate pentru a organiza și reutiliza codul, permitând programatorilor să împartă un program mare în bucăți mai mici și mai ușor de gestionat. Atunci când o funcție este apelată, aceasta efectuează anumite calcule și returnează o valoare rezultat către locul de apel. Prin urmare, afirmația că funcțiile calculează și returnează o valoare este corectă.

  Rate this question:

 • 2. 

       În cazul unui parametru-valoare, drept parametri actuali pot fi utilizate numai variabilele?

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  In the case of a parameter-value, actual parameters can be variables as well as constants or expressions. Therefore, the statement "In cazul unui parametru-valoare, drept parametri actuali pot fi utilizate numai variabile?" is false.

  Rate this question:

 • 3. 

          În cazul unui parametru-valoare drept parametru actual poate fi utilizată orice expresie de tipul respectiv, o constantă sau o variabilă în particular?

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  In the given statement, it is mentioned that any expression of the parameter-value type, a constant, or a variable can be used as the actual parameter. This means that there are no restrictions on what can be used as the actual parameter, as long as it matches the parameter-value type. Therefore, the correct answer is true.

  Rate this question:

 • 4. 

     Procedurele sunt subprograme care efectuează prelucrarea datelor comunicate în momentul apelului.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Procedurile sunt subprograme care efectuează prelucrarea datelor comunicate în momentul apelului. Acestea sunt utilizate pentru a grupa și organiza codul în funcții mai mici și mai ușor de gestionat. Atunci când o procedură este apelată, aceasta primește datele necesare pentru a efectua operațiile și returnează rezultatele. Prin urmare, afirmația că procedurile efectuează prelucrarea datelor comunicate în momentul apelului este adevărată.

  Rate this question:

 • 5. 

  Variabilele declarate în secțiunea var a unui program sau subprogram se numesc ____________.

  Correct Answer
  variabile statice
  Explanation
  The correct answer is "variabile statice". This is because variables declared in the "var" section of a program or subprogram are called static variables. Static variables have a fixed memory allocation and retain their value throughout the lifetime of the program or subprogram. They are often used when a variable needs to maintain its value across multiple function calls or when it needs to be shared among different parts of the program.

  Rate this question:

 • 6. 

  _____________ sînt structuri explicite și dinamice de date formate din celule.

  Correct Answer
  liste unidirecționale
  Explanation
  The given statement suggests that there are data structures called "liste unidirecționale" which are formed by cells. This implies that the data structure consists of a series of cells that are connected in a unidirectional manner, where each cell contains some data. These cells can be accessed and manipulated in a specific order, allowing for efficient traversal and manipulation of the data structure.

  Rate this question:

 • 7. 

  Cine memorează informația prelucrabilă asociată celulei?

  • A.

   Cîmpul legăturilor

  • B.

   Cîmpul datelor

  • C.

   Calculatorul

  • D.

   Celula

  Correct Answer
  B. Cîmpul datelor
  Explanation
  The correct answer is "Cîmpul datelor". In a computer, the data field is responsible for storing and processing the information associated with a cell. It is where the actual data is stored and can be accessed and manipulated by the computer. The other options, such as "Cîmpul legăturilor" (field of links), "Calculatorul" (the computer), and "Celula" (the cell), do not specifically refer to the storage and processing of data in this context.

  Rate this question:

 • 8. 

  Operațiile fragvent utilizate în cazul listelor unidirecționale sînt:

  • A.

   Parcurgerea listei și prelucrarea informației utile asociate fiecărei celule;

  • B.

   Căutarea unui anumit element;

  • C.

   Includerea unui element într-un anumit loc din listă;

  • D.

   Excluderea unui element dintr-o listă.

  Correct Answer(s)
  A. Parcurgerea listei și prelucrarea informației utile asociate fiecărei celule;
  B. Căutarea unui anumit element;
  C. Includerea unui element într-un anumit loc din listă;
  D. Excluderea unui element dintr-o listă.
  Explanation
  The operations commonly used in the case of singly linked lists are traversing the list and processing the useful information associated with each node, searching for a specific element, inserting an element at a specific location in the list, and deleting an element from the list.

  Rate this question:

 • 9. 

  Stiva reprezintă.....

  • A.

   Listă unidirecțională în care toate introducerile se efectuează la unul din capete, iar excluderea se efectuează la celălalt capăt.

  • B.

   Listă unidirecțională cu proprietatea că operațiile de introducere și extragere a elementelor se fac la un singur capăt al ei.

  • C.

   Variabilă dinamică de tipul record care conține un cîmp destinat memorării informațiilor utile și doi indicatori de adresă.

  Correct Answer
  B. Listă unidirecțională cu proprietatea că operațiile de introducere și extragere a elementelor se fac la un singur capăt al ei.
  Explanation
  The correct answer is "listă unidirecțională cu proprietatea că operațiile de introducere și extragere a elementelor se fac la un singur capăt al ei." This answer accurately describes a stack, which is a data structure where elements are added and removed from only one end. This property of a stack is commonly referred to as "last in, first out" (LIFO) behavior.

  Rate this question:

 • 10. 

  Calculați necesarul de memorie pentru variabilele din segvență.

  Correct Answer
  V(n)=2*n^2+256+n^3
  Explanation
  The given formula calculates the memory requirement for variables in a sequence. It takes into account the value of 'n' and applies it to the equation V(n) = 2*n^2 + 256 + n^3. This equation includes terms for the square of 'n', a constant value of 256, and the cube of 'n'. By plugging in the value of 'n', the equation can be solved to determine the memory requirement for the given sequence.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ce va afișa programul la ecran?

  Correct Answer
  P(7;15)
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.