Test Nga Informatika

46 Questions

Settings
Please wait...
Test Nga Informatika

Authored by arbentasholli Ky test i dedikohet maturanteve te gjimnazit " ULPIANA" ne Lipjan


Questions and Answers
 • 1. 
  Si behet aktivizimi i exelit
  • A. 

   Start Programs Microsoft Office Microsoft exel

  • B. 

   Edit Programs Microsoft Office Microsoft exel

  • C. 

   File open project

  • D. 

   File new blank database

 • 2. 
  Cila nga keto pergjigjeje  eshte e sakte   Numrat negative nuk shenohen me:
  • A. 

   Ngjyre te kuqe me parashenje ( - )

  • B. 

   ngjyre te kuqe pa parashenje

  • C. 

   Vetem me parashenje ( - )

  • D. 

   pa ngjyre te kuqe dhe pa parashenje

 • 3. 
    Qfar paraqet kjo figure
  • A. 

   Kartelen e rrjetit

  • B. 

   RAM memorien

  • C. 

   Kartelen e zerit

  • D. 

   Hard Disc-un

 • 4. 
  Si behet mbledhja e qelive D4,D5,D6,D7
  • A. 

   D4+D5+D6+D7

  • B. 

   D4:D7

  • C. 

   =D4+D5+D6+D7

  • D. 

   =max(D4+D5+D6+D7)

 • 5. 
  Llogaritja e shumes se qelive F4.F5,F6,F7,F8(cila nga keto pergjigjeje nuk eshte e sakt)
  • A. 

   =sum(F4+F5+F6+F7+F8)

  • B. 

   =sum(F4:F8)

  • C. 

   sum(F4-F5-F6-F7-F8)

 • 6. 
  Qfar paraqet figura
  • A. 

   CD-Rom

  • B. 

   ROM memory

  • C. 

   RAM memory

  • D. 

   Kartela e rrjetit

 • 7. 
  Programi i cili ben kombinimin e materialeve te teksteve,grafikes,videos,zerit dhe animacioneve quhet:
  • A. 

   Power Point

  • B. 

   Paint

  • C. 

   Multimedia

  • D. 

   Photo Shop

 • 8. 
  Nese vlera e x-it eshte e vendosur ne celulen A1, e y-it ne A2 dhe z ne A3,formula e cila llogaritjen e vleres se shprehjes matematikore per Min(xy+z,xy-z) ne programin e MS Excel eshte :
  • A. 

   =MIN(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • B. 

   MIN(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • C. 

   MAX(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • D. 

   =MAX(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

 • 9. 
  Insert worksheet ne MS exel perdoret per:
  • A. 

   Insertimin e nje rreshti

  • B. 

   Insertimin e nje kolone

  • C. 

   Insertimin e nje flete pune

  • D. 

   Insertimin e nje grafiku

 • 10. 
  Qka eshte hardweri
  • A. 

   Pjese programore e sistemit kompjuterik

  • B. 

   Pjeset fizike e sistemit kompjuterik

  • C. 

   Nderlidhes ndermjet programeve dhe sistemit operativ

  • D. 

   Eshte server i kompjuterit

 • 11. 
  Programi kompjuterik qe menagjon te gjitha programet e tjera ne kompjuter, ruan fajllat, i mundeson shfrytezuesit te perdor programet softverike dhe kordinon shfrytzimin e hardwerit kompjuterik quhet:
  • A. 

   Program aplikativ

  • B. 

   Program per menaxhim

  • C. 

   Sistem operativ

  • D. 

   Program grafik

 • 12. 
  Ne figure eshte treguar?
  • A. 

   Printeri

  • B. 

   Poteri

  • C. 

   Autoparlanti

  • D. 

   Njesia hyrse e kompjuterit

 • 13. 
  Basic, Paskal, cobalt,C++, Fortran, Java,C#, etj, jane:
  • A. 

   Programe aplikative

  • B. 

   Gjuhe te ulta programore (gjuhe e makines)

  • C. 

   Gjuhe programore

  • D. 

   Pjese hardwerike

 • 14. 
  Te dhenat nuk rrezikohen nga:
  • A. 

   Viruset

  • B. 

   Personat e paautorizuar

  • C. 

   Prishjet eventuale hardwerike (demtimet fizike,vershimet e ujit,kaplimi i zjarrit)

  • D. 

   Antiviruset

 • 15. 
  Viruset dhe spyware dhe Adware jane:
  • A. 

   Mikroorganizma

  • B. 

   Programe

  • C. 

   Sisteme operative

  • D. 

   Peer to Peer

 • 16. 
  Shiritat magnetik(USB), CD-rom, flopy disqet, modemet, kartela e zerit jane:
  • A. 

   Njesi dalse te kompjuterit

  • B. 

   Njesi hyrse-dalse te kompjuterit

  • C. 

   Njesi hyrse

  • D. 

   Komponentet e rrjetit

 • 17. 
  Cila nga shprehjet e dhena eshte e sakte?
  • A. 

   1 bit > 8 bajta

  • B. 

   16 bita< 2 bajta

  • C. 

   32 bita < 4 bajta

  • D. 

   32 bita < 6 bajta

 • 18. 
  Cili eshte rrjeti me i pershtatshem per nje kompani e cila i ka zyret ne nje ndertese te vetme?
  • A. 

   WAN

  • B. 

   MAN

  • C. 

   LAN

  • D. 

   PAN

 • 19. 
  Shkenca(rrjeti) qe i parapriu internetit, dhe qe u perdor se pari nga minisria e puneve te mbrendshme te SHBA-ve qe u shfrytzua per dergimin dhe dhe pranimin e porosive ne menyre me te shpejte ishte?
  • A. 

   Arpanet

  • B. 

   Netscape Navigator

  • C. 

   HTML-ja

  • D. 

   ELearning

 • 20. 
  รง'eshte "electronic commerce"?
  • A. 

   Menyre e porositjes dhe pageses se mallrave nepermjet Internetit

  • B. 

   Emertim i perbashket i industris se mallrave nepermjet internetit

  • C. 

   Emertim i perbashket per gjithe industrin elektronike

  • D. 

   Kuptim i panjohur ne TIK

 • 21. 
  Lidhja e dy apo me teper kompjuterve duke shfrytzuar lidhjet fizike dhe protokolet  e njohura si TCP/IP quhet?
  • A. 

   Web site

  • B. 

   Web browser

  • C. 

   Internet

  • D. 

   Kibernetik

 • 22. 
             Keto njesi jane:
  • A. 

   Njesi dalse

  • B. 

   Njesi hyrse

  • C. 

   Njesi hyrse-dalse

  • D. 

   Komponentet e rrjetit

 • 23. 
  Nese verzioni i ri i nje dokumenti ruhet me emerim plotesisht identik me ate paraprak ne te njejtin folder(replace), atehere dokumenti i verzionit paraprak do te :
  • A. 

   Ruhet ne recycle bin

  • B. 

   Ruhet ashtu si ka qene

  • C. 

   Humbet teresisht

  • D. 

   Humbet vetem emertimi

 • 24. 
  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuterik quhet:
  • A. 

   User

  • B. 

   Server

  • C. 

   Klient

  • D. 

   Kontroller

 • 25. 
  Programi i cili nuk ka te beje me internetin eshte:
  • A. 

   Outlook Expres

  • B. 

   Internet explorer

  • C. 

   Windows explorer

  • D. 

   Microsoft Office Outlook

 • 26. 
  Cili program perdoret si Web Browser:
  • A. 

   Google

  • B. 

   MS Outlook

  • C. 

   Windows Explorer

  • D. 

   Internet explorer

 • 27. 
  Programi i cili perdoret si Search Machine(makine kerkuese) eshte:
  • A. 

   Internet Explorer

  • B. 

   Windows explorer

  • C. 

   MS Outlook

  • D. 

   Google

 • 28. 
  Kualiteti i fotografise ne monitor varet nga:
  • A. 

   Printerit

  • B. 

   Tastieres

  • C. 

   Karteles se rrjetit

  • D. 

   Karteles grafike

 • 29. 
  Softveri pa te cilin nuk mund te startoje kompjuteri eshte:
  • A. 

   Paketi office

  • B. 

   Programi aplikativ

  • C. 

   Sistemi operativ

  • D. 

   Control paneli

 • 30. 
                      Keto paisje jane:
  • A. 

   Pjese softverike

  • B. 

   Njesi hyrse te kompjuterit

  • C. 

   Njesi hyrse-dalse te PC

  • D. 

   Memorie periferike e kompjuterit

 • 31. 
  Qka eshte HTML-ja(cila nga keto pergjigjeje nuk eshte e sakte)
  • A. 

   Sistem standart per kodimin e teksteve

  • B. 

   Gjuhe programore

  • C. 

   Eshte etiket hyrse per shkruarjen e nje web faqeje

  • D. 

   Eshte web browser

 • 32. 
  Komponenete e rrjetave jane:
  • A. 

   Kompjuteri,kartela e rrjetave,switchat dhe hubat,kabllot dhe konektoret,protokolet dhe sistemi operativ

  • B. 

   Gjuhet programore

  • C. 

   Editori,kompajleri,linkeri,louderi dhe debageri

  • D. 

   LAN,MAN dhe WAN

 • 33. 
  Permes opcionit Reply, ne emailin  e pranuar do te :
  • A. 

   Ruajme ne disk

  • B. 

   Pergjigjemi derguesit

  • C. 

   Ruajme adresen e derguesit

  • D. 

   Bllokojme adresen e derguesit

 • 34. 
  Marrja e shenimeve prej ndojne kompjuyeri permes internetit eshte:
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Download

  • C. 

   Save as

  • D. 

   Upload

 • 35. 
  Nese humbet paswordii email adreses atehere:
  • A. 

   Adresa hapet pa pasword

  • B. 

   Hapet permes pyetjes sekrete

  • C. 

   Adresa humbet pergjithmon

  • D. 

   Vendoset paswordi i ri

 • 36. 
  Nje WEB faqe ne te njejten kohe mund te hapet:
  • A. 

   Veten nga nje vizitor

  • B. 

   Vetem nga dy vizitore

  • C. 

   Nga shume vizitore

  • D. 

   Nga pese vizitore

 • 37. 
  Procedura grafike e zgjidhjes se nje problemime kompjuter quhet:
  • A. 

   Program

  • B. 

   Algoritem

  • C. 

   Kod programor

  • D. 

   Grafik i zakonshem

 • 38. 
  Qka duhet te beni nese dyshoni se nje virus ka infektuar kompjuterin tuaj?
  • A. 

   Formatizojme menjehere kompjuterin

  • B. 

   Riinstalojme te gjitha programet

  • C. 

   Ekzekutojme nje program antivirus aktual

  • D. 

   Vazhdojme punen normalisht

 • 39. 
  Shkurtesa cpp. eshte shkurtese e cila perdoret per fajllat, dhe tregon se fajlli eshte fajll:
  • A. 

   Ekzekutiv

  • B. 

   Objektiv

  • C. 

   Burimor

  • D. 

   Eshte shkurtese per zbritje

 • 40. 
  Www  (world wide web) eshte krijuar per here te pare nga Tim Berners Lee ne Qendren Evropiane per Kerkime Nukleare (CERN)dhe kishte permbajtje kryesisht tekstuale dha gati te gjitha shkencore.Ne cilin vend:
  • A. 

   SHBA

  • B. 

   Japoni

  • C. 

   Zvicerr

  • D. 

   Korea jugore

 • 41. 
  ISP-ja ( internet service provider) jane:
  • A. 

   Protokole

  • B. 

   Ofrues te sherbimeve te internetit

  • C. 

   Komunikim me koneksion

  • D. 

   Web browser

 • 42. 
  Per ta ruajtur verzionin e ri  te dokumentit ne adrese te ndryshme nga ajo e e origjinalit ai duhet te ruhet me opcionin:
  • A. 

   Save

  • B. 

   Copy As

  • C. 

   Save As

  • D. 

   Upload

 • 43. 
  Kjo figure tregon
  • A. 

   Kartelen e rrjetit

  • B. 

   Plaken ame

  • C. 

   Rom memorien

  • D. 

   Mikroprocesorin

 • 44. 
  Pjesa e nje dokumenti qe lidh nje dokument me nje dokument tjetet quhet:
  • A. 

   Relationship

  • B. 

   Hyperlink

  • C. 

   Web faqe

  • D. 

   EConection

 • 45. 
  Qfare dallon nje kompjuter te rrjetit nga kompjuteri personal me te njejtat karekteristika?
  • A. 

   Kompjuteri i rrjetit eshte me i fuqishem

  • B. 

   Kompjuteri i rrjetit eshte me i dobet

  • C. 

   Kompjuteri i rrjetit mund te hape me shume programe njekohesisht

  • D. 

   Kompjuteri i rrjetit ka qasje ne me shume te dhena

 • 46. 
  Programi i cili mundeson perkthimin nga fajllat burimor(cpp) ne fajlla objektiv (obj) quhet:
  • A. 

   Linkues

  • B. 

   Debager

  • C. 

   Kompilues

  • D. 

   Louder