Test Nga Informatika

46 Questions | Total Attempts: 16072

SettingsSettingsSettings
Test Nga Informatika - Quiz

Authored by arbentasholli Ky test i dedikohet maturanteve te gjimnazit " ULPIANA" ne Lipjan


Questions and Answers
 • 1. 
  Si behet aktivizimi i exelit
  • A. 

   Start Programs Microsoft Office Microsoft exel

  • B. 

   Edit Programs Microsoft Office Microsoft exel

  • C. 

   File open project

  • D. 

   File new blank database

 • 2. 
  Cila nga keto pergjigjeje  eshte e sakte   Numrat negative nuk shenohen me:
  • A. 

   Ngjyre te kuqe me parashenje ( - )

  • B. 

   ngjyre te kuqe pa parashenje

  • C. 

   Vetem me parashenje ( - )

  • D. 

   pa ngjyre te kuqe dhe pa parashenje

 • 3. 
    Qfar paraqet kjo figure
  • A. 

   Kartelen e rrjetit

  • B. 

   RAM memorien

  • C. 

   Kartelen e zerit

  • D. 

   Hard Disc-un

 • 4. 
  Si behet mbledhja e qelive D4,D5,D6,D7
  • A. 

   D4+D5+D6+D7

  • B. 

   D4:D7

  • C. 

   =D4+D5+D6+D7

  • D. 

   =max(D4+D5+D6+D7)

 • 5. 
  Llogaritja e shumes se qelive F4.F5,F6,F7,F8(cila nga keto pergjigjeje nuk eshte e sakt)
  • A. 

   =sum(F4+F5+F6+F7+F8)

  • B. 

   =sum(F4:F8)

  • C. 

   sum(F4-F5-F6-F7-F8)

 • 6. 
  Qfar paraqet figura
  • A. 

   CD-Rom

  • B. 

   ROM memory

  • C. 

   RAM memory

  • D. 

   Kartela e rrjetit

 • 7. 
  Programi i cili ben kombinimin e materialeve te teksteve,grafikes,videos,zerit dhe animacioneve quhet:
  • A. 

   Power Point

  • B. 

   Paint

  • C. 

   Multimedia

  • D. 

   Photo Shop

 • 8. 
  Nese vlera e x-it eshte e vendosur ne celulen A1, e y-it ne A2 dhe z ne A3,formula e cila llogaritjen e vleres se shprehjes matematikore per Min(xy+z,xy-z) ne programin e MS Excel eshte :
  • A. 

   =MIN(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • B. 

   MIN(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • C. 

   MAX(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

  • D. 

   =MAX(A1*A2+A3,A1*A2-A3)

 • 9. 
  Insert worksheet ne MS exel perdoret per:
  • A. 

   Insertimin e nje rreshti

  • B. 

   Insertimin e nje kolone

  • C. 

   Insertimin e nje flete pune

  • D. 

   Insertimin e nje grafiku

 • 10. 
  Qka eshte hardweri
  • A. 

   Pjese programore e sistemit kompjuterik

  • B. 

   Pjeset fizike e sistemit kompjuterik

  • C. 

   Nderlidhes ndermjet programeve dhe sistemit operativ

  • D. 

   Eshte server i kompjuterit

 • 11. 
  Programi kompjuterik qe menagjon te gjitha programet e tjera ne kompjuter, ruan fajllat, i mundeson shfrytezuesit te perdor programet softverike dhe kordinon shfrytzimin e hardwerit kompjuterik quhet:
  • A. 

   Program aplikativ

  • B. 

   Program per menaxhim

  • C. 

   Sistem operativ

  • D. 

   Program grafik

 • 12. 
  Ne figure eshte treguar?
  • A. 

   Printeri

  • B. 

   Poteri

  • C. 

   Autoparlanti

  • D. 

   Njesia hyrse e kompjuterit

 • 13. 
  Basic, Paskal, cobalt,C++, Fortran, Java,C#, etj, jane:
  • A. 

   Programe aplikative

  • B. 

   Gjuhe te ulta programore (gjuhe e makines)

  • C. 

   Gjuhe programore

  • D. 

   Pjese hardwerike

 • 14. 
  Te dhenat nuk rrezikohen nga:
  • A. 

   Viruset

  • B. 

   Personat e paautorizuar

  • C. 

   Prishjet eventuale hardwerike (demtimet fizike,vershimet e ujit,kaplimi i zjarrit)

  • D. 

   Antiviruset

 • 15. 
  Viruset dhe spyware dhe Adware jane:
  • A. 

   Mikroorganizma

  • B. 

   Programe

  • C. 

   Sisteme operative

  • D. 

   Peer to Peer

 • 16. 
  Shiritat magnetik(USB), CD-rom, flopy disqet, modemet, kartela e zerit jane:
  • A. 

   Njesi dalse te kompjuterit

  • B. 

   Njesi hyrse-dalse te kompjuterit

  • C. 

   Njesi hyrse

  • D. 

   Komponentet e rrjetit

 • 17. 
  Cila nga shprehjet e dhena eshte e sakte?
  • A. 

   1 bit > 8 bajta

  • B. 

   16 bita< 2 bajta

  • C. 

   32 bita < 4 bajta

  • D. 

   32 bita < 6 bajta

 • 18. 
  Cili eshte rrjeti me i pershtatshem per nje kompani e cila i ka zyret ne nje ndertese te vetme?
  • A. 

   WAN

  • B. 

   MAN

  • C. 

   LAN

  • D. 

   PAN

 • 19. 
  Shkenca(rrjeti) qe i parapriu internetit, dhe qe u perdor se pari nga minisria e puneve te mbrendshme te SHBA-ve qe u shfrytzua per dergimin dhe dhe pranimin e porosive ne menyre me te shpejte ishte?
  • A. 

   Arpanet

  • B. 

   Netscape Navigator

  • C. 

   HTML-ja

  • D. 

   ELearning

 • 20. 
  ç'eshte "electronic commerce"?
  • A. 

   Menyre e porositjes dhe pageses se mallrave nepermjet Internetit

  • B. 

   Emertim i perbashket i industris se mallrave nepermjet internetit

  • C. 

   Emertim i perbashket per gjithe industrin elektronike

  • D. 

   Kuptim i panjohur ne TIK

 • 21. 
  Lidhja e dy apo me teper kompjuterve duke shfrytzuar lidhjet fizike dhe protokolet  e njohura si TCP/IP quhet?
  • A. 

   Web site

  • B. 

   Web browser

  • C. 

   Internet

  • D. 

   Kibernetik

 • 22. 
             Keto njesi jane:
  • A. 

   Njesi dalse

  • B. 

   Njesi hyrse

  • C. 

   Njesi hyrse-dalse

  • D. 

   Komponentet e rrjetit

 • 23. 
  Nese verzioni i ri i nje dokumenti ruhet me emerim plotesisht identik me ate paraprak ne te njejtin folder(replace), atehere dokumenti i verzionit paraprak do te :
  • A. 

   Ruhet ne recycle bin

  • B. 

   Ruhet ashtu si ka qene

  • C. 

   Humbet teresisht

  • D. 

   Humbet vetem emertimi

 • 24. 
  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuterik quhet:
  • A. 

   User

  • B. 

   Server

  • C. 

   Klient

  • D. 

   Kontroller

 • 25. 
  Programi i cili nuk ka te beje me internetin eshte:
  • A. 

   Outlook Expres

  • B. 

   Internet explorer

  • C. 

   Windows explorer

  • D. 

   Microsoft Office Outlook

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.