Tắc Ruột Non-Điều Trị

22 Questions | Total Attempts: 2866

SettingsSettingsSettings
Tắc Ruột Non-Điều Trị - Quiz

T


Questions and Answers
 • 1. 
  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định điều trị nội khoa:
  • A. 

   A-Bán tắc ruột non do dính

  • B. 

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng

  • C. 

   C-Bán tắc ruột non do di căn xoang bụng

  • D. 

   D-Bán tắc ruột non trong thời gian hậu phẫu

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định điều trị phẫu thuật:
  • A. 

   A-Bán tắc ruột non do u ác tính của ruột non

  • B. 

   B-Bán tắc ruột non do u lành tính của ruột non

  • C. 

   C-Bán tắc ruột non do u viêm xơ của ruột non

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 3. 
  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định phẫu thuật:
  • A. 

   A-Bán tắc ruột non do u ruột non

  • B. 

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng, BN đã điều trị lao 6 tháng

  • C. 

   C-Bán tắc ruột non do dính sau 48 giờ điều trị nội khoa thất bại

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 4. 
  Bán tắc ruột non do nguyên nhân nào sau đây, khi có chỉ định phẫu thuật, thường được điều trị bằng phẫu thuật nội soi:
  • A. 

   A-Bán tắc ruột non do dính

  • B. 

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng

  • C. 

   C-Bán tắc ruột non do di căn xoang bụng

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 5. 
  Biện pháp điều trị bảo tồn tắc ruột nào sau đây được cho là SAI:
  • A. 

   A-Đặt thông dạ dày

  • B. 

   B-Kháng sinh qua đường tĩnh mạch, kết hợp hai loại kháng sinh trở lên

  • C. 

   C-Thuốc giảm co thắt

  • D. 

   D-Truyền dung dịch glucose 5%

 • 6. 
  Liên quan đến kỹ thuật mổ một BN tắc ruột do dính đơn thuần, câu nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Tránh vào bụng qua đường mổ cũ vì có khả năng gặp phải ruột dính

  • B. 

   B-Để xác định vị trí tắc, tìm góc Treitz và lần trở xuống

  • C. 

   C-Khi đã xác định dây dính gây tắc ruột, cắt bỏ đoạn ruột có dây dính là phương pháp được lựa chọn

  • D. 

   D-Để phòng ngừa tắc ruột do dính tái phát, nên tiến hành khâu xếp ruột theo Child-Phillip

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 7. 
  Khi xử lý một đoạn ruột bị tắc do dính ruột, hạn chế tối đa việc mở vào lòng ruột hay cắt nối ruột. Lý do của nguyên tắc này là:
  • A. 

   A-Việc mở vào lòng ruột làm kéo dài thời gian mổ

  • B. 

   B-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ áp-xe tồn lưu sau mổ

  • C. 

   C-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ xì dò chỗ khâu nối sau mổ

  • D. 

   D-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ dính ruột tái phát

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Khi phẫu thuật một BN bị tắc ruột non, nguyên tắc phẫu thuật nào sau đây được cho là đúng:
  • A. 

   A-Tắc ruột do bướu ruột non chắc chắn lành tính: nối tắt đoạn ruột trên và dưới đoạn ruột có bướu

  • B. 

   B-Tắc ruột do bướu ruột non nghi ác tính: cắt rộng đoạn ruột có bướu, đưa hai đầu ruột ra da

  • C. 

   C-Tắc ruột do sỏi mật: bóp cho viên sỏi xuống manh tràng. Nếu thất bại: xẻ ruột non ngay trên viên sỏi, lấy sỏi, khâu lại ruột non

  • D. 

   D-Tắc ruột do bã thức ăn: đẩy bã thức ăn lên dạ dày, mở dạ dày lấy bã thức ăn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Dấu hiệu lâm sàng quan trọng nhất để đánh giá một quai ruột được tháo xoắn có khả năng sống tốt là:
  • A. 

   A-Màu sắc tươi hơn

  • B. 

   B-Nhiệt độ ấm hơn

  • C. 

   C-Bớt phù nề hơn

  • D. 

   D-Có nhu động

  • E. 

   E-Có mạch đập ở mạc treo

 • 10. 
  Ngoài phương pháp đánh giá trên lâm sàng cổ điển, phương pháp nào sau đây được dùng để đánh giá khả năng sống của một quai ruột bị xoắn:
  • A. 

   A-Dùng đầu dò nhiệt độ xác định nhiệt độ bề mặt niêm mạc quai ruột xoắn

  • B. 

   B-Dùng đầu dò siêu âm Doppler xác định dòng chảy của máu trong thành ruột

  • C. 

   C-Đánh dấu bạch cầu bằng chất phóng xạ sau đó soi quai ruột bị xoắn dưới ánh sáng của đèn Wood

  • D. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 11. 
  Khi phẫu thuật một BN xoắn ruột có một đoạn ruột ngắn bị xoắn, sau khi đã tháo xoắn, việc xử trí tiếp theo nên tuân theo nguyên tắc nào sau đây:
  • A. 

   A-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột cho tới giới hạn của mô ruột bình thường, sau đó nối lại

  • B. 

   B-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột có giới hạn, sau đó nối lại

  • C. 

   C-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, để nguyên đoạn ruột trong xoang bụng, đóng bụng, sau 24 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • D. 

   D-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, cắt đoạn ruột có giới hạn, đóng bụng, sau 48 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 12. 
  Khi phẫu thuật một BN xoắn ruột có một đoạn ruột dài bị xoắn, sau khi đã tháo xoắn, việc xử trí tiếp theo nên tuân theo nguyên tắc nào sau đây:
  • A. 

   A-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột cho tới giới hạn của mô ruột bình thường, sau đó nối lại

  • B. 

   B-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột có giới hạn, sau đó nối lại

  • C. 

   C-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, để nguyên đoạn ruột trong xoang bụng, đóng bụng, sau 24 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • D. 

   D-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, cắt đoạn ruột có giới hạn, đóng bụng, sau 48 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 13. 
  Khi xử trí một đoạn ruột xoắn, cắt đoạn ruột được gọi là “có giới hạn” khi:
  • A. 

   A-Cắt một đoạn ruột ngắn nhất nếu có thể

  • B. 

   B-Cắt đoạn ruột nhưng không nối ngay mà đưa hai đầu tận ra ngoài

  • C. 

   C-Bờ cắt ở vị trí mô ruột chắc chắn lành

  • D. 

   D-Bờ cắt ở vị trí mô ruột có nhiều khả năng lành

  • E. 

   E-Bờ cắt ở vị trí mô ruột nghi ngờ khả năng lành

 • 14. 
  Một đoạn ruột, khi được cắt bỏ, phải có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu để có thể ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của ruột sau này:
  • A. 

   A-30 cm

  • B. 

   B-50 cm

  • C. 

   C-100 cm

  • D. 

   D-150 cm

  • E. 

   E-200 cm

 • 15. 
  Một BN, nếu bị cắt bỏ gần toàn bộ ruột non, sẽ có hy vọng sống sót nếu như đoạn ruột còn lại có đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Tối thiểu 20 cm hỗng tràng

  • B. 

   B-Tối thiểu 50 cm hỗng tràng

  • C. 

   C-Tối thiểu 20 cm hồi tràng

  • D. 

   D-Tối thiểu 50 cm hồi tràng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 16. 
  Sau cuộc mổ xoắn ruột non với phương pháp mổ là tháo xoắn ruột, BN được dự trù phẫu thuật lần hai (second-look). Cuộc phẫu thuật lần hai này là nhằm mục đích nào sau đây:
  • A. 

   A-Xem đoạn ruột đã tháo xoắn hoại tử hoàn toàn chưa

  • B. 

   B-Xem đoạn ruột đã tháo xoắn sống tốt không

  • C. 

   C-Cắt đoạn ruột đã tháo xoắn, bất kể nó ở trong tình trạng nào

  • D. 

   D-Cắt đoạn ruột đã tháo xoắn, nếu như nó đe dọa hoại tử

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 17. 
  Sau cuộc mổ xoắn ruột non với phương pháp mổ là cắt đoạn ruột có giới hạn nối tận-tận, BN được dự trù phẫu thuật lần hai (second-look). Cuộc phẫu thuật lần hai này là nhằm mục đích nào sau đây:
  • A. 

   A-Xem miệng nối ruột có thể hoại tử không

  • B. 

   B-Xem miệng nối ruột đã xì chưa

  • C. 

   C-Xem miệng nối ruột có thể lành tốt không

  • D. 

   D-Xem miệng nối ruột chắc chắn lành hay chắc chắn xì

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 18. 
  Tác dụng của thông dạ dày ở BN bị tắc ruột:
  • A. 

   Giảm trướng bụng

  • B. 

   Giảm khó thở

  • C. 

   Giảm nôn ói

  • D. 

   Ngăn ngừa trào ngược dạ dày vào đường thở

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 19. 
  Hiệu quả của điều trị bảo tồn tắc ruột được đánh giá bằng:
  • A. 

   Lâm sàng

  • B. 

   CT scan

  • C. 

   Xét nghiệm sinh hóa và huyết học

  • D. 

   Tất cả đúng

 • 20. 
  Dung dịch được chọn lựa để bồi hoàn dịch và điện giải một BN bị tắc ruột:
  • A. 

   Natri chloride 0,9%

  • B. 

   Glucose 5%

  • C. 

   Lactate Ringer

  • D. 

   Câu A,B,C sai

 • 21. 
  Biến chứng nào sau đây thường xảy ra sau mổ một BN tắc ruột:
  • A. 

   Biến chứng hô hấp

  • B. 

   Biến chứng tim mạch

  • C. 

   Biến chứng thận

  • D. 

   Biến chứng nhiễm trùng

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 22. 
  Thủ thuật nào sau đây KHÔNG được hiện khi phẫu thuật một BN tắc ruột:
  • A. 

   Tháo xoắn một đoạn ruột

  • B. 

   Cắt bỏ một đoạn ruột

  • C. 

   Nối tắt đoạn ruột bên trên với đoạn ruột bên dưới chỗ tắc

  • D. 

   Mở đoạn ruột bên dưới chỗ tắc ra ngoài

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.