Tắc Ruột Non-Điều Trị

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ngoaikhoathuchan
N
Ngoaikhoathuchan
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 15,107
Questions: 22 | Attempts: 2,891

SettingsSettingsSettings
Tắc Ruột Non-Điều Trị - Quiz

T


Questions and Answers
 • 1. 

  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định điều trị nội khoa:

  • A.

   A-Bán tắc ruột non do dính

  • B.

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng

  • C.

   C-Bán tắc ruột non do di căn xoang bụng

  • D.

   D-Bán tắc ruột non trong thời gian hậu phẫu

  • E.

   E-Câu A,B,C,D đúng

  Correct Answer
  E. E-Câu A,B,C,D đúng
  Explanation
  The correct answer is E because all of the given cases of non-obstructive ileus have indications for internal medicine treatment. This means that in all of these cases, the treatment can be managed without the need for surgery or invasive procedures.

  Rate this question:

 • 2. 

  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định điều trị phẫu thuật:

  • A.

   A-Bán tắc ruột non do u ác tính của ruột non

  • B.

   B-Bán tắc ruột non do u lành tính của ruột non

  • C.

   C-Bán tắc ruột non do u viêm xơ của ruột non

  • D.

   D-Câu A,B đúng

  • E.

   E-Câu A,B,C đúng

  Correct Answer
  E. E-Câu A,B,C đúng
  Explanation
  In the given question, the correct answer is E, which states that options A, B, and C are all correct. This means that all of the mentioned cases, including small bowel obstruction caused by malignant tumors, benign tumors, and inflammatory fibroid polyps of the small bowel, may require surgical treatment.

  Rate this question:

 • 3. 

  Trong các trường hợp bán tắc ruột sau, trường hợp nào  có chỉ định phẫu thuật:

  • A.

   A-Bán tắc ruột non do u ruột non

  • B.

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng, BN đã điều trị lao 6 tháng

  • C.

   C-Bán tắc ruột non do dính sau 48 giờ điều trị nội khoa thất bại

  • D.

   D-Câu A,B,C đúng

  • E.

   E-Câu A,B,C sai

  Correct Answer
  D. D-Câu A,B,C đúng
  Explanation
  The correct answer is D because all of the cases mentioned (A, B, and C) are indications for surgery in cases of small bowel obstruction. In case A, the obstruction is caused by a tumor in the small bowel, which typically requires surgical intervention. In case B, the obstruction is due to adhesions from previous abdominal surgery, and if conservative treatment has failed after 6 months, surgery is usually necessary. In case C, if the non-operative treatment for adhesive small bowel obstruction fails after 48 hours, surgery is usually required to relieve the obstruction.

  Rate this question:

 • 4. 

  Bán tắc ruột non do nguyên nhân nào sau đây, khi có chỉ định phẫu thuật, thường được điều trị bằng phẫu thuật nội soi:

  • A.

   A-Bán tắc ruột non do dính

  • B.

   B-Bán tắc ruột non do lao hồi manh tràng

  • C.

   C-Bán tắc ruột non do di căn xoang bụng

  • D.

   D-Câu A,B đúng

  • E.

   E-Câu A,B,C đúng

  Correct Answer
  A. A-Bán tắc ruột non do dính
  Explanation
  Bán tắc ruột non do dính là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh lý này. Phẫu thuật nội soi được sử dụng để điều trị bệnh này.

  Rate this question:

 • 5. 

  Biện pháp điều trị bảo tồn tắc ruột nào sau đây được cho là SAI:

  • A.

   A-Đặt thông dạ dày

  • B.

   B-Kháng sinh qua đường tĩnh mạch, kết hợp hai loại kháng sinh trở lên

  • C.

   C-Thuốc giảm co thắt

  • D.

   D-Truyền dung dịch glucose 5%

  Correct Answer
  D. D-Truyền dung dịch glucose 5%
  Explanation
  The correct answer is D because glucose 5% solution is not a treatment for conserving bowel obstruction. It is a solution used for intravenous hydration and does not directly address the underlying cause of the bowel obstruction. Other options such as placing a nasogastric tube, administering intravenous antibiotics, and prescribing antispasmodic medications are more appropriate interventions for conserving bowel obstruction.

  Rate this question:

 • 6. 

  Liên quan đến kỹ thuật mổ một BN tắc ruột do dính đơn thuần, câu nào sau đây đúng:

  • A.

   A-Tránh vào bụng qua đường mổ cũ vì có khả năng gặp phải ruột dính

  • B.

   B-Để xác định vị trí tắc, tìm góc Treitz và lần trở xuống

  • C.

   C-Khi đã xác định dây dính gây tắc ruột, cắt bỏ đoạn ruột có dây dính là phương pháp được lựa chọn

  • D.

   D-Để phòng ngừa tắc ruột do dính tái phát, nên tiến hành khâu xếp ruột theo Child-Phillip

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  E. E-Câu A,B,C,D sai
  Explanation
  The correct answer is E, which states that options A, B, C, and D are all incorrect. This means that none of the options mentioned in the question are correct in relation to the surgical technique for treating intestinal obstruction caused by adhesions.

  Rate this question:

 • 7. 

  Khi xử lý một đoạn ruột bị tắc do dính ruột, hạn chế tối đa việc mở vào lòng ruột hay cắt nối ruột. Lý do của nguyên tắc này là:

  • A.

   A-Việc mở vào lòng ruột làm kéo dài thời gian mổ

  • B.

   B-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ áp-xe tồn lưu sau mổ

  • C.

   C-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ xì dò chỗ khâu nối sau mổ

  • D.

   D-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ dính ruột tái phát

  • E.

   E-Câu A,B,C,D đúng

  Correct Answer
  B. B-Việc mở vào lòng ruột làm tăng nguy cơ áp-xe tồn lưu sau mổ
  Explanation
  Opening the lumen of the intestine or performing an anastomosis increases the risk of postoperative ileus. This is because these procedures can cause inflammation and swelling in the intestines, leading to a temporary paralysis of the intestinal muscles. This paralysis can result in a buildup of gas and fluids, causing bloating, pain, and a delay in the return of normal bowel function. Therefore, minimizing the opening of the intestine or performing an anastomosis is preferred to reduce the risk of postoperative ileus.

  Rate this question:

 • 8. 

  Khi phẫu thuật một BN bị tắc ruột non, nguyên tắc phẫu thuật nào sau đây được cho là đúng:

  • A.

   A-Tắc ruột do bướu ruột non chắc chắn lành tính: nối tắt đoạn ruột trên và dưới đoạn ruột có bướu

  • B.

   B-Tắc ruột do bướu ruột non nghi ác tính: cắt rộng đoạn ruột có bướu, đưa hai đầu ruột ra da

  • C.

   C-Tắc ruột do sỏi mật: bóp cho viên sỏi xuống manh tràng. Nếu thất bại: xẻ ruột non ngay trên viên sỏi, lấy sỏi, khâu lại ruột non

  • D.

   D-Tắc ruột do bã thức ăn: đẩy bã thức ăn lên dạ dày, mở dạ dày lấy bã thức ăn

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  E. E-Câu A,B,C,D sai
  Explanation
  The correct answer is E because all of the options A, B, C, and D are incorrect. None of the options provide the correct surgical principle for treating a patient with small bowel obstruction.

  Rate this question:

 • 9. 

  Dấu hiệu lâm sàng quan trọng nhất để đánh giá một quai ruột được tháo xoắn có khả năng sống tốt là:

  • A.

   A-Màu sắc tươi hơn

  • B.

   B-Nhiệt độ ấm hơn

  • C.

   C-Bớt phù nề hơn

  • D.

   D-Có nhu động

  • E.

   E-Có mạch đập ở mạc treo

  Correct Answer
  D. D-Có nhu động
  Explanation
  The most important clinical sign to evaluate a twisted appendix's viability is the presence of mobility. This indicates that the twisted appendix still has blood supply and can continue to function properly. The other options, such as color, temperature, and edema, may provide additional information but are not as crucial in determining the viability of the twisted appendix. The presence of a pulse at the hanging mesentery is also a significant indicator of blood supply to the twisted appendix.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ngoài phương pháp đánh giá trên lâm sàng cổ điển, phương pháp nào sau đây được dùng để đánh giá khả năng sống của một quai ruột bị xoắn:

  • A.

   A-Dùng đầu dò nhiệt độ xác định nhiệt độ bề mặt niêm mạc quai ruột xoắn

  • B.

   B-Dùng đầu dò siêu âm Doppler xác định dòng chảy của máu trong thành ruột

  • C.

   C-Đánh dấu bạch cầu bằng chất phóng xạ sau đó soi quai ruột bị xoắn dưới ánh sáng của đèn Wood

  • D.

   E-Câu A,B,C sai

  Correct Answer
  D. E-Câu A,B,C sai
  Explanation
  The correct answer is E because options A, B, and C are all incorrect methods for assessing the viability of a twisted bowel. Option A suggests using a temperature probe to measure the surface temperature of the twisted bowel, which is not a valid method. Option B suggests using a Doppler ultrasound probe to assess blood flow in the bowel, which is also not a valid method. Option C suggests marking white blood cells with a radioactive substance and then using a Wood's lamp to visualize the twisted bowel, which is not a recognized technique. Therefore, all of the given options are incorrect.

  Rate this question:

 • 11. 

  Khi phẫu thuật một BN xoắn ruột có một đoạn ruột ngắn bị xoắn, sau khi đã tháo xoắn, việc xử trí tiếp theo nên tuân theo nguyên tắc nào sau đây:

  • A.

   A-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột cho tới giới hạn của mô ruột bình thường, sau đó nối lại

  • B.

   B-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột có giới hạn, sau đó nối lại

  • C.

   C-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, để nguyên đoạn ruột trong xoang bụng, đóng bụng, sau 24 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • D.

   D-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, cắt đoạn ruột có giới hạn, đóng bụng, sau 48 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  E. E-Câu A,B,C,D sai
  Explanation
  The correct answer is E because none of the options A, B, C, or D are the appropriate next steps after untwisting a segment of twisted intestine. The correct course of action would depend on the specific condition and circumstances of the patient, and would require a thorough evaluation by a medical professional.

  Rate this question:

 • 12. 

  Khi phẫu thuật một BN xoắn ruột có một đoạn ruột dài bị xoắn, sau khi đã tháo xoắn, việc xử trí tiếp theo nên tuân theo nguyên tắc nào sau đây:

  • A.

   A-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột cho tới giới hạn của mô ruột bình thường, sau đó nối lại

  • B.

   B-Nếu đoạn ruột xoắn có nguy cơ hoại tử tiếp diễn, cắt đoạn ruột có giới hạn, sau đó nối lại

  • C.

   C-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, để nguyên đoạn ruột trong xoang bụng, đóng bụng, sau 24 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • D.

   D-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, cắt đoạn ruột có giới hạn, đóng bụng, sau 48 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  C. C-Nếu đoạn ruột bị xoắn có hy vọng phục hồi, để nguyên đoạn ruột trong xoang bụng, đóng bụng, sau 24 giờ mở bụng đánh giá lại đoạn ruột
  Explanation
  After untwisting a long twisted segment of intestine in a patient with twisted bowel, the next step should be to leave the segment of intestine in the abdominal cavity, close the abdomen, and reassess the segment of intestine after 24 hours. This approach is chosen when there is hope for the twisted segment of intestine to recover.

  Rate this question:

 • 13. 

  Khi xử trí một đoạn ruột xoắn, cắt đoạn ruột được gọi là “có giới hạn” khi:

  • A.

   A-Cắt một đoạn ruột ngắn nhất nếu có thể

  • B.

   B-Cắt đoạn ruột nhưng không nối ngay mà đưa hai đầu tận ra ngoài

  • C.

   C-Bờ cắt ở vị trí mô ruột chắc chắn lành

  • D.

   D-Bờ cắt ở vị trí mô ruột có nhiều khả năng lành

  • E.

   E-Bờ cắt ở vị trí mô ruột nghi ngờ khả năng lành

  Correct Answer
  D. D-Bờ cắt ở vị trí mô ruột có nhiều khả năng lành
  Explanation
  The correct answer is D because when dealing with a twisted bowel, a "limited resection" refers to cutting the bowel at a position where there is a high likelihood of healing. This means that the surgeon will cut the bowel at a location where the tissue is healthy and has a good blood supply, increasing the chances of successful healing after the resection.

  Rate this question:

 • 14. 

  Một đoạn ruột, khi được cắt bỏ, phải có chiều dài tối thiểu là bao nhiêu để có thể ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của ruột sau này:

  • A.

   A-30 cm

  • B.

   B-50 cm

  • C.

   C-100 cm

  • D.

   D-150 cm

  • E.

   E-200 cm

  Correct Answer
  C. C-100 cm
  Explanation
  The correct answer is C-100 cm. This is because the minimum length of the remaining intestine needed to maintain its functionality is 100 cm. If the intestine is shorter than this, it may not be able to properly absorb nutrients and perform its digestive functions.

  Rate this question:

 • 15. 

  Một BN, nếu bị cắt bỏ gần toàn bộ ruột non, sẽ có hy vọng sống sót nếu như đoạn ruột còn lại có đặc điểm nào sau đây:

  • A.

   A-Tối thiểu 20 cm hỗng tràng

  • B.

   B-Tối thiểu 50 cm hỗng tràng

  • C.

   C-Tối thiểu 20 cm hồi tràng

  • D.

   D-Tối thiểu 50 cm hồi tràng

  • E.

   E-Câu A,B,C,D đúng

  Correct Answer
  D. D-Tối thiểu 50 cm hồi tràng
  Explanation
  If a patient has almost all of their small intestine removed, they have a chance of survival if they have a remaining segment of at least 50 cm of the large intestine (colon). The large intestine, specifically the colon, plays a crucial role in absorbing water and electrolytes from the undigested food, as well as forming and storing feces. Without a sufficient length of the large intestine, the patient would not be able to absorb essential nutrients and fluids, leading to severe complications and potential death. Therefore, having a minimum of 50 cm of the large intestine remaining is necessary for the patient's survival.

  Rate this question:

 • 16. 

  Sau cuộc mổ xoắn ruột non với phương pháp mổ là tháo xoắn ruột, BN được dự trù phẫu thuật lần hai (second-look). Cuộc phẫu thuật lần hai này là nhằm mục đích nào sau đây:

  • A.

   A-Xem đoạn ruột đã tháo xoắn hoại tử hoàn toàn chưa

  • B.

   B-Xem đoạn ruột đã tháo xoắn sống tốt không

  • C.

   C-Cắt đoạn ruột đã tháo xoắn, bất kể nó ở trong tình trạng nào

  • D.

   D-Cắt đoạn ruột đã tháo xoắn, nếu như nó đe dọa hoại tử

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  B. B-Xem đoạn ruột đã tháo xoắn sống tốt không
  Explanation
  The purpose of the second-look surgery after the initial surgery to untwist the intestines is to determine whether the untwisted segment of the intestine is viable or not. This means that the surgeon wants to assess whether the untwisted segment of the intestine is still alive and functioning properly. Therefore, the correct answer is B - to see if the untwisted segment of the intestine is viable.

  Rate this question:

 • 17. 

  Sau cuộc mổ xoắn ruột non với phương pháp mổ là cắt đoạn ruột có giới hạn nối tận-tận, BN được dự trù phẫu thuật lần hai (second-look). Cuộc phẫu thuật lần hai này là nhằm mục đích nào sau đây:

  • A.

   A-Xem miệng nối ruột có thể hoại tử không

  • B.

   B-Xem miệng nối ruột đã xì chưa

  • C.

   C-Xem miệng nối ruột có thể lành tốt không

  • D.

   D-Xem miệng nối ruột chắc chắn lành hay chắc chắn xì

  • E.

   E-Câu A,B,C,D sai

  Correct Answer
  D. D-Xem miệng nối ruột chắc chắn lành hay chắc chắn xì
  Explanation
  The purpose of the second-look surgery after the initial surgery to remove a twisted intestine is to determine whether the intestinal anastomosis (the connection between two segments of the intestine) has healed properly or if there are any complications such as leakage or narrowing. This is important to ensure that the patient's condition has improved and to make any necessary adjustments or interventions if needed.

  Rate this question:

 • 18. 

  Tác dụng của thông dạ dày ở BN bị tắc ruột:

  • A.

   Giảm trướng bụng

  • B.

   Giảm khó thở

  • C.

   Giảm nôn ói

  • D.

   Ngăn ngừa trào ngược dạ dày vào đường thở

  • E.

   Câu A,B,C,D đúng

  Correct Answer
  E. Câu A,B,C,D đúng
  Explanation
  The correct answer is that all of the options A, B, C, and D are correct. The question is asking about the effects of using a nasogastric tube in a patient with intestinal obstruction. The options state that using the tube can reduce abdominal distention, improve breathing difficulties, alleviate nausea and vomiting, and prevent gastric reflux into the respiratory tract. Therefore, all of the options are correct in describing the benefits of using a nasogastric tube in this situation.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hiệu quả của điều trị bảo tồn tắc ruột được đánh giá bằng:

  • A.

   Lâm sàng

  • B.

   CT scan

  • C.

   Xét nghiệm sinh hóa và huyết học

  • D.

   Tất cả đúng

  Correct Answer
  A. Lâm sàng
  Explanation
  The effectiveness of conservatively treating intestinal obstruction is evaluated through clinical assessment. This involves observing and evaluating the patient's symptoms, physical examination findings, and overall response to treatment. Clinical assessment helps in determining the progress of the treatment and whether any further intervention is required. Therefore, clinical evaluation is an important tool for assessing the effectiveness of conservative treatment for intestinal obstruction.

  Rate this question:

 • 20. 

  Dung dịch được chọn lựa để bồi hoàn dịch và điện giải một BN bị tắc ruột:

  • A.

   Natri chloride 0,9%

  • B.

   Glucose 5%

  • C.

   Lactate Ringer

  • D.

   Câu A,B,C sai

  Correct Answer
  C. Lactate Ringer
  Explanation
  Lactate Ringer is the correct choice for replenishing fluids and electrolytes in a patient with bowel obstruction. It is a balanced solution that contains sodium, chloride, potassium, calcium, and lactate. These components help restore electrolyte balance and provide energy to the body. Natri chloride 0.9% and glucose 5% are not suitable choices as they do not provide the necessary electrolytes and nutrients needed for rehydration and electrolyte replenishment.

  Rate this question:

 • 21. 

  Biến chứng nào sau đây thường xảy ra sau mổ một BN tắc ruột:

  • A.

   Biến chứng hô hấp

  • B.

   Biến chứng tim mạch

  • C.

   Biến chứng thận

  • D.

   Biến chứng nhiễm trùng

  • E.

   Câu A,B,C,D đúng

  Correct Answer
  E. Câu A,B,C,D đúng
  Explanation
  The correct answer is that all of the options A, B, C, and D are correct. This means that after surgery for bowel obstruction, complications can occur in the respiratory system, cardiovascular system, kidneys, and as a result of infection.

  Rate this question:

 • 22. 

  Thủ thuật nào sau đây KHÔNG được hiện khi phẫu thuật một BN tắc ruột:

  • A.

   Tháo xoắn một đoạn ruột

  • B.

   Cắt bỏ một đoạn ruột

  • C.

   Nối tắt đoạn ruột bên trên với đoạn ruột bên dưới chỗ tắc

  • D.

   Mở đoạn ruột bên dưới chỗ tắc ra ngoài

  Correct Answer
  D. Mở đoạn ruột bên dưới chỗ tắc ra ngoài
  Explanation
  The correct answer is "Mở đoạn ruột bên dưới chỗ tắc ra ngoài". This option is not a recommended technique when performing surgery for intestinal obstruction. Opening the intestine below the obstruction can lead to spillage of intestinal contents into the abdominal cavity, increasing the risk of infection and other complications. It is generally preferred to remove or bypass the obstructed segment of the intestine to restore normal bowel function.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 21, 2010
  Quiz Created by
  Ngoaikhoathuchan
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.