Tắc Ruột Non-bệnh Học

54 Questions | Attempts: 8479
Share

SettingsSettingsSettings
Tắc Ruột Non-bệnh Học - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên nhân gây tắc ruột non thường gặp nhất là:
  • A. 

   A-U ác tính nguyên phát của ruột non

  • B. 

   B-U ác tính thứ phát của ruột non

  • C. 

   C-Dây dính sau mổ

  • D. 

   D-Dây dính tự nhiên

  • E. 

   E-Thoát vị nghẹt

 • 2. 
  Trong các nguyên nhân gây tắc ruột non sau đây, nguyên nhân nào HIẾM gặp nhất:
  • A. 

   A-U lành tính của ruột non

  • B. 

   B-U ác tính nguyên phát của ruột non

  • C. 

   C-U ác tính thứ phát của ruột non

  • D. 

   D-U viêm lao của ruột non

  • E. 

   E-U bã thức ăn trong lòng ruột non

 • 3. 
  Dây dính sau cuộc phẫu thuật nào sau đây có nguy cơ gây dính ruột/ tắc ruột non cao nhất:
  • A. 

   A-Phẫu thuật vùng trên rốn

  • B. 

   B-Phẫu thuật vùng dưới rốn

  • C. 

   C-Phẫu thuật cấp cứu

  • D. 

   D-Phẫu thuật chương trình

  • E. 

   E-Phẫu thuật nội soi bụng

 • 4. 
  Đặc điểm nào sau đây liên quan đến việc phân loại tắc ruột non được cho là đúng:
  • A. 

   A-Tắc ruột đơn thuần có nguyên nhân gây tắc nằm trong lòng ruột

  • B. 

   B-Tắc ruột do thắt nghẹt thường là tắc ruột hoàn toàn

  • C. 

   C-Bán tắc ruột thường có nguyên nhân là u bướu thành ruột

  • D. 

   D-Tắc ruột cao là tắc ở tá tràng

  • E. 

   E-Tắc ruột thấp là tắc ở hồi tràng

 • 5. 
  Tắc ruột do thắt nghẹt có đặc điểm nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Lòng ruột bị bế tắc

  • B. 

   B-Sự tưới máu động mạch bị bế tắc

  • C. 

   C-Sự hồi lưu máu tĩnh mạch bị bế tắc

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 6. 
  Khi bắt đầu xảy ra tắc ruột non, hiện tượng nào sau đây sẽ xuất hiện:
  • A. 

   A-Đoạn ruột trên chỗ tắc tăng co thắt

  • B. 

   B-Đoạn ruột dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • C. 

   C-Đoạn ruột trên và dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • D. 

   D-Đoạn ruột trên chỗ tắc tăng co thắt, đoạn ruột dưới chỗ tắc giảm co thắt

  • E. 

   E-Đoạn ruột trên chỗ tắc giảm co thắt, đoạn ruột dưới chỗ tắc tăng co thắt

 • 7. 
  Biến đổi nào sau đây chỉ xảy ra trong thắt nghẹt ruột mà KHÔNG xảy ra trong tắc ruột đơn thuần:
  • A. 

   A-Đoạn ruột trên và dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • B. 

   B-Ứ đọng dịch ở đoạn ruột trên chỗ tắc

  • C. 

   C-Tăng sinh vi khuẩn ở đoạn ruột trên chỗ tắc

  • D. 

   D-Hoại tử thành ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Sự “chuyển vị” của vi khuẩn, một hiện tượng bệnh lý liên quan đến sinh bệnh học của tắc ruột non đang được nghiên cứu. Theo bạn, tạng hay cấu trúc giải phẫu nào sau đây  thường bị vi khuẩn trong lòng ruột xin “tạm trú” nhất:
  • A. 

   A-Tĩnh mạch cửa

  • B. 

   B-Gan

  • C. 

   C-Hạch bạch huyết ở trung thất

  • D. 

   D-Lách

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Nguyên nhân của lồng ruột non ở người lớn thường là:
  • A. 

   A-Dây dính

  • B. 

   B-U lành tính ruột non

  • C. 

   C-U ác tính ruột non

  • D. 

   D-Viêm khu trú ruột non

  • E. 

   E-Không có nguyên nhân thực thể

 • 10. 
  Triệu chứng nào sau đây KHÔNG xảy ra ở BN có hội chứng tắc hay bán tắc ruột non:
  • A. 

   A-Có trung và đại tiện

  • B. 

   B-Bí trung và đại tiện

  • C. 

   C-Bí đại tiện nhưng không bí trung tiện

  • D. 

   D-Tiêu chảy

  • E. 

   E-Tiêu phân nhầy máu

 • 11. 
  Triệu chứng nào sau đây đặc hiệu cho tắc ruột non nhất:
  • A. 

   A-Đau bụng quặn từng cơn

  • B. 

   B-Nôn ói

  • C. 

   C-Bí trung và đại tiện

  • D. 

   D-Dấu rắn bò

  • E. 

   E-Chướng bụng

 • 12. 
  Trong giai đoạn sớm của tắc ruột non, các cơn đau bụng do ruột tăng co thắt sẽ cách nhau một khoảng thời gian bao lâu:
  • A. 

   A-2-4 phút

  • B. 

   B-4-5 phút

  • C. 

   C-5-10 phút

  • D. 

   D-10-15 phút

  • E. 

   E-15-20 phút

 • 13. 
  Nguyên nhân của tăng co thắt thành ruột non trong tắc ruột non là:
  • A. 

   A-Thành ruột bị viêm

  • B. 

   B-Thành ruột bị kích thích

  • C. 

   C-Thành ruột bị căng dãn

  • D. 

   D-Thành ruột bị thiếu máu

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 14. 
  Triệu chứng thực thể nào sau đây hiện diện phổ biến nhất ở BN tắc ruột non:
  • A. 

   A-Dấu mất nước

  • B. 

   B-Dấu nhiễm trùng

  • C. 

   C-Dấu chướng bụng

  • D. 

   D-Dấu quai ruột nổi

  • E. 

   E-Dấu rắn bò

 • 15. 
  Trên lâm sàng, việc chẩn đoán phân biệt các bệnh lý nào sau đây thường khó khăn:
  • A. 

   A-Tắc ruột non hoàn toàn giai đoạn sớm và bán tắc ruột non

  • B. 

   B-Tắc ruột non và tắc ruột già

  • C. 

   C-Tắc ruột non giai đoạn sớm và liệt ruột

  • D. 

   D-Tắc ruột non giai đoạn muộn và thắt nghẹt ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 16. 
  Chẩn đoán phân biệt giữa tắc ruột non và tắc đại tràng dựa vào yếu tố nào sau đây:
  • A. 

   A-Tắc ruột non diễn tiến bán cấp, tắc đại tràng thường cấp tính

  • B. 

   B-Táo bón và chướng bụng là triệu chứng chính của tắc đại tràng, trong khi đó nôn ói liên tục là triệu chứng đặc thù của tắc ruột non

  • C. 

   C-Nếu trên X-quang bụng có hơi trong đại tràng, có thể loại trừ tắc ruột non

  • D. 

   D-Nếu trên X-quang bụng không có hơi trong đại tràng, có thể loại trừ tắc đại tràng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 17. 
  BN tắc ruột non và BN giả tắc đại tràng cấp tính có biểu hiện nào sau đây tương đối giống nhau:
  • A. 

   A-Dấu hiệu đau bụng

  • B. 

   B-Dấu hiệu chướng bụng

  • C. 

   C-Dấu hiệu mất nước

  • D. 

   D-Dấu hiệu quai ruột nổi

  • E. 

   E-Dấu hiệu rắn bò

 • 18. 
  Trên X-quang bụng, so với BN tắc ruột non, BN giả tắc đại tràng cấp tính có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-Ruột non chướng nhiều hơi

  • B. 

   B-Khung đại tràng không có hơi

  • C. 

   C-Khung đại tràng chứa ít hơi

  • D. 

   D-Khung đại tràng chứa nhiều hơi

  • E. 

   E-Câu A,D đúng

 • 19. 
  Chẩn đoán phân biệt giữa tắc ruột non giai đoạn muộn với tắc đại tràng chủ yếu dựa vào dấu hiệu nào sau đây:
  • A. 

   A-Dấu hiệu đau bụng

  • B. 

   B-Dấu hiệu chướng bụng

  • C. 

   C-Dấu hiệu quai ruột nổi

  • D. 

   D-Dấu hiệu rắn bò

  • E. 

   E-Dấu hiệu X-quang

 • 20. 
  Nguyên nhân thường gặp nhất của liệt ruột không phải trong thời kỳ hậu phẫu là:
  • A. 

   A-Sử dụng thuốc có tác dụng phụ làm ức chế nhu động ruột

  • B. 

   B-Rối loạn nước và điện giải

  • C. 

   C-Tụ máu vùng sau phúc mạc

  • D. 

   D-Tăng u-rê huyết tương

  • E. 

   E-Nhiễm cetone ở BN bị tiểu đường

 • 21. 
  Chẩn đoán hình ảnh nào sau đây được chỉ định trước tiên cho BN có hội chứng tắc ruột non:
  • A. 

   A-Siêu âm bụng

  • B. 

   B-X-quang bụng

  • C. 

   C-CT bụng

  • D. 

   D-Nội soi xoang bụng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 22. 
  Theo bạn, trong chẩn đoán tắc ruột non, X-quang bụng có độ chính xác khoảng bao nhiêu phần trăm:
  • A. 

   A-Dưới 30

  • B. 

   B-30-50

  • C. 

   C-50-70

  • D. 

   D-70-90

  • E. 

   E-Trên 90

 • 23. 
  Ở BN tắc ruột non, dấu hiệu nào sau đây chỉ xuất hiện trên X-quang bụng đứng mà không có trên X-quang bụng nằm:
  • A. 

   A-Ruột non chướng hơi

  • B. 

   B-Đại tràng không còn hơi

  • C. 

   C-Mức nước hơi ruột non

  • D. 

   D-Bụng mờ, khoảng cách giữa các quai ruột tăng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 24. 
  Ở BN có hội chứng tắc ruột non, so với phim chụp lần đầu, phim X-quang bụng không sửa soạn chụp lần hai có đặc điểm nào sau đây chứng tỏ tình trạng tắc ruột đang diễn tiến TỐT hơn:
  • A. 

   A-Khẩu kính ruột non tăng hơn

  • B. 

   B-Số quai ruột non chướng hơi nhiều hơn

  • C. 

   C-Hơi trong đại tràng nhiều hơn

  • D. 

   D-½ dưới bụng mờ nhiều hơn

  • E. 

   E-Chuỗi tràng hạt xuất hiện

 • 25. 
  Ở BN có hội chứng tắc ruột, X-quang bụng đứng không sửa soạn thường không phân biệt được tắc đoạn cuối hồi tràng và:
  • A. 

   A-Tắc đại tràng do u đại tràng lên

  • B. 

   B-Tắc đại tràng do u đại tràng ngang

  • C. 

   C-Tắc đại tràng do u đại tràng xuống

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.