Tắc Ruột Non-bệnh Học

11 Questions | Total Attempts: 8218

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tắc Ruột Non-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên nhân gây tắc ruột non thường gặp nhất là:
  • A. 

   A-U ác tính nguyên phát của ruột non

  • B. 

   B-U ác tính thứ phát của ruột non

  • C. 

   C-Dây dính sau mổ

  • D. 

   D-Dây dính tự nhiên

  • E. 

   E-Thoát vị nghẹt

 • 2. 
  Trong các nguyên nhân gây tắc ruột non sau đây, nguyên nhân nào HIẾM gặp nhất:
  • A. 

   A-U lành tính của ruột non

  • B. 

   B-U ác tính nguyên phát của ruột non

  • C. 

   C-U ác tính thứ phát của ruột non

  • D. 

   D-U viêm lao của ruột non

  • E. 

   E-U bã thức ăn trong lòng ruột non

 • 3. 
  Dây dính sau cuộc phẫu thuật nào sau đây có nguy cơ gây dính ruột/ tắc ruột non cao nhất:
  • A. 

   A-Phẫu thuật vùng trên rốn

  • B. 

   B-Phẫu thuật vùng dưới rốn

  • C. 

   C-Phẫu thuật cấp cứu

  • D. 

   D-Phẫu thuật chương trình

  • E. 

   E-Phẫu thuật nội soi bụng

 • 4. 
  Đặc điểm nào sau đây liên quan đến việc phân loại tắc ruột non được cho là đúng:
  • A. 

   A-Tắc ruột đơn thuần có nguyên nhân gây tắc nằm trong lòng ruột

  • B. 

   B-Tắc ruột do thắt nghẹt thường là tắc ruột hoàn toàn

  • C. 

   C-Bán tắc ruột thường có nguyên nhân là u bướu thành ruột

  • D. 

   D-Tắc ruột cao là tắc ở tá tràng

  • E. 

   E-Tắc ruột thấp là tắc ở hồi tràng

 • 5. 
  Tắc ruột do thắt nghẹt có đặc điểm nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Lòng ruột bị bế tắc

  • B. 

   B-Sự tưới máu động mạch bị bế tắc

  • C. 

   C-Sự hồi lưu máu tĩnh mạch bị bế tắc

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 6. 
  Khi bắt đầu xảy ra tắc ruột non, hiện tượng nào sau đây sẽ xuất hiện:
  • A. 

   A-Đoạn ruột trên chỗ tắc tăng co thắt

  • B. 

   B-Đoạn ruột dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • C. 

   C-Đoạn ruột trên và dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • D. 

   D-Đoạn ruột trên chỗ tắc tăng co thắt, đoạn ruột dưới chỗ tắc giảm co thắt

  • E. 

   E-Đoạn ruột trên chỗ tắc giảm co thắt, đoạn ruột dưới chỗ tắc tăng co thắt

 • 7. 
  Biến đổi nào sau đây chỉ xảy ra trong thắt nghẹt ruột mà KHÔNG xảy ra trong tắc ruột đơn thuần:
  • A. 

   A-Đoạn ruột trên và dưới chỗ tắc tăng co thắt

  • B. 

   B-Ứ đọng dịch ở đoạn ruột trên chỗ tắc

  • C. 

   C-Tăng sinh vi khuẩn ở đoạn ruột trên chỗ tắc

  • D. 

   D-Hoại tử thành ruột

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Sự “chuyển vị” của vi khuẩn, một hiện tượng bệnh lý liên quan đến sinh bệnh học của tắc ruột non đang được nghiên cứu. Theo bạn, tạng hay cấu trúc giải phẫu nào sau đây  thường bị vi khuẩn trong lòng ruột xin “tạm trú” nhất:
  • A. 

   A-Tĩnh mạch cửa

  • B. 

   B-Gan

  • C. 

   C-Hạch bạch huyết ở trung thất

  • D. 

   D-Lách

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Nguyên nhân của lồng ruột non ở người lớn thường là:
  • A. 

   A-Dây dính

  • B. 

   B-U lành tính ruột non

  • C. 

   C-U ác tính ruột non

  • D. 

   D-Viêm khu trú ruột non

  • E. 

   E-Không có nguyên nhân thực thể

 • 10. 
  Triệu chứng nào sau đây KHÔNG xảy ra ở BN có hội chứng tắc hay bán tắc ruột non:
  • A. 

   A-Có trung và đại tiện

  • B. 

   B-Bí trung và đại tiện

  • C. 

   C-Bí đại tiện nhưng không bí trung tiện

  • D. 

   D-Tiêu chảy

  • E. 

   E-Tiêu phân nhầy máu

 • 11. 
  Triệu chứng nào sau đây đặc hiệu cho tắc ruột non nhất:
  • A. 

   A-Đau bụng quặn từng cơn

  • B. 

   B-Nôn ói

  • C. 

   C-Bí trung và đại tiện

  • D. 

   D-Dấu rắn bò

  • E. 

   E-Chướng bụng

Back to Top Back to top