STD 6th Sub- Marathi Mark-20

20 Questions | Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
STD 6th Sub- Marathi Mark-20 - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  काही लोक मला............ही म्हणतात.           
  • A. 

   दुचाकी

  • B. 

   चाकी

  • C. 

   बाईक

  • D. 

   फरारी

 • 2. 
  माझा...............आणि वापर खूप मोठ्या प्रमाणात झाला.   
  • A. 

   आचार विचार

  • B. 

   वेग

  • C. 

   प्रचार-प्रसार

  • D. 

   नाव  

 • 3. 
  आई वडील आपल्या मुलांना........हमखास आणून देतात. 
  • A. 

   सायकल

  • B. 

   गाडी

  • C. 

   खाऊ

  • D. 

   कपडे   

 • 4. 
  सायकलचा जन्म..........साली झाला.   
  • A. 

   १६५० 

  • B. 

   १८१२

  • C. 

   १६९०

  • D. 

   १६६१

 • 5. 
  ................हे सायकल चे जन्मदाते आहेत.      
  • A. 

   एम.डी. सिव्हर्क 

  • B. 

   एच . डी.शिवर्क

  • C. 

   राम.सिव्हर्क

  • D. 

   डॉ. प्रसाद

 • 6. 
  कार-बाइक चालवायची असेलतरत्यासाठीखास............परवाना काढावा लागतो.  
  • A. 

   चालक

  • B. 

   मालक

  • C. 

   लायसन्स

  • D. 

   कागदी

 • 7. 
  मूला मुलींपासून...........पर्यंत कोणीही मला चालवू शकतो
  • A. 

   आजी-आजोबा

  • B. 

   आजी

  • C. 

   आजोबा

  • D. 

   काका- काकू

 • 8. 
  मी तुमच्यासाठी दोन दृष्टीने लाभदायक आहे...............     
  • A. 

   राष्ट्रीय

  • B. 

   सामाजिक

  • C. 

   वैयक्तिक आणि सामाजिक

  • D. 

   कौटुंबिक

 • 9. 
  तुम्ही रोज मला नियमितपणे चालवलं तर तुम्हाला वेगळा...........करण्याची गरज पडणार नाही.   
  • A. 

   काम

  • B. 

   व्यायाम

  • C. 

   मेहनत

  • D. 

   धावण्याची

 • 10. 
  घाम येईपर्यंत मला चालवल्यानं तुमची.........अधिक कार्यक्षम होतात.     
  • A. 

   फुफुसे

  • B. 

   पाय

  • C. 

   अंग

  • D. 

   शक्ती

 • 11. 
  माझ्या..........चा खर्चही फार होत नाही.     
  • A. 

   चालवण्याचा

  • B. 

   विकत घेण्याचा

  • C. 

   दुरुस्ती 

  • D. 

   फिरवण्याची

 • 12. 
  मला...............लागत नाही.       
  • A. 

   वीज

  • B. 

   जागा

  • C. 

   पेट्रोल डिझेल

  • D. 

   ऑइल

 • 13. 
  माझ्यासाठी............फारशी अडचण येत नाही.    
  • A. 

   पार्किंगला

  • B. 

   फिरवायला

  • C. 

   बनवायला

  • D. 

   बसायला

 • 14. 
  वैयक्तिक लाभांबरोबर मी.......... व ..........लाभानाही हातभार लावते
  • A. 

    कौटुंबिक व राष्ट्रीय

  • B. 

   सामाजिक व राष्ट्रीय

  • C. 

   राष्ट्रीय व सामाजिक

  • D. 

   राष्ट्रीय व कौटुंबिक

 • 15. 
  आपल्या देशाला ......... , ........ , ........ परदेशातून विकत घ्यावे लागते.
  • A. 

   पेट्रोल, डिझेल,रॉकेल

  • B. 

   केरोसिन

  • C. 

   सोन

  • D. 

   पाणी

 • 16. 
  वाहनांची संख्या वाढली ,की...........वाढते.   
  • A. 

   गर्दी

  • B. 

   पैसे

  • C. 

   वायुप्रदूषण

  • D. 

   लोकसंख्या

 • 17. 
  मोठया शहरात ह्या समस्या आता..........ठरत आहे
  • A. 

   जीवघेण्या

  • B. 

   चांगल्या

  • C. 

   मोठ्या

  • D. 

   कमी

 • 18. 
  ..........टाळण्यासाठी  वाहतूक क्षेत्रात  माझा वापर जगभर होत आहे
  • A. 

   पेट्रोल

  • B. 

   प्रदुषण

  • C. 

   रहदारी

  • D. 

   काम

 • 19. 
  ...........सारख्या अनेक शहरात आज हजारो लोक आनंदाने माझा वापर करतात. 
  • A. 

   पॅरिस

  • B. 

   चीन

  • C. 

   अमेरिका

  • D. 

   भारत 

 • 20. 
  मी आता बरीच........झालेय बर.
  • A. 

   मोठी

  • B. 

   लांब

  • C. 

   वेगवान

  • D. 

   आधुनिक

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.