STD 4 Th Sub - Marathi

16 Questions | Attempts: 222

SettingsSettingsSettings
STD 4 Th Sub - Marathi - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र.१ ( अ ) रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा .   5 १) या ........... बंधुभाव नित्य वसू दे.
  • A. 

   अ) भारतात 

  • B. 

   ब) देशात 

  • C. 

   क) मनात

 • 2. 
  २) हे सर्व पंथ , संप्रदाय ......... दिसू दे.
  • A. 

   अ) एक 

  • B. 

   ब) दोन 

  • C. 

   क) तीन

 • 3. 
  ३) नांदोत सुखे ......... अमीर एकमतानी.
  • A. 

   अ) गरिब  

  • B. 

   ब) लहान  

  • C. 

   क) मोठे

 • 4. 
  ४) त्यांना ......... नावाची एक मुलगी होती .
  • A. 

   अ) स्नेहा  

  • B. 

   ब) नेहा 

  • C. 

   क) विजया

 • 5. 
  ५) गावात ......... पुढचे वर्ग नव्हते .
  • A. 

   अ) चौथीच्या 

  • B. 

   ब) पाचवीच्या

  • C. 

   क) दहावीच्या

 • 6. 
  प्र.२ योग्य पर्यायाला गोल करा .       5 १) पिंटू कोठे खेळत होता ?
  • A. 

   अ)ओट्यावर 

  • B. 

   ब) अंगणात

  • C. 

   क) घरात

 • 7. 
  २) स्नेहाच शिक्षण कितवीपर्यंत झाल होत ?
  • A. 

   अ) चौथीपर्यंत  

  • B. 

   ब) पाचवीपर्यंत 

  • C. 

   क) सहावीपर्यत

 • 8. 
  ३) स्नेहाच्या मैत्रीणीच नाव काय ?
  • A. 

   अ) बबली  

  • B. 

   ब) नेहा 

  • C. 

   क) मिनू

 • 9. 
  ४) स्नेहाने कोणती परिक्षा दिली होती ?
  • A. 

   अ) स्कॉलरशीप

  • B. 

   ब) नवोदय

  • C. 

   क) शिष्यवृत्ती

 • 10. 
  ५) स्नेहाच्या घरी कोणकोण आले होते ?
  • A. 

   अ) मुख्याध्यापक व सरपंच

  • B. 

   ब) शिक्षण अधिकारी

  • C. 

   क) वकिल

 • 11. 
  प्र.३ कवितेच्या ओळी पूर्ण करा .        5 १) या भारतात बंधुभाव नित्य ..........
  • A. 

   अ) वसू दे  

  • B. 

   ब) कसू दे 

  • C. 

   क) असू दे

 • 12. 
  २) स्वातंत्र्य -सुखा या सकलांमाजि ...........
  • A. 

   अ) कसू दे 

  • B. 

   ब) वसू दे 

  • C. 

   क) नसू दे

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  ३) सकळांस कळो मानवता , ............
  • A. 

   अ) राष्ट्रभावना 

  • B. 

   ब) देशभावना 

  • C. 

   क) धर्मभावना

 • 14. 
  ४) अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो ... .....
  • A. 

   अ)धरतीवरूनी 

  • B. 

   ब) जगातुनी 

  • C. 

   क) देशातुनी

 • 15. 
  ५) खळनिंदका -मनीहि सत्य न्याय ...........
  • A. 

   अ) कसू दे 

  • B. 

   ब) वसू दे 

  • C. 

   क) नसू दे

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.