STD 4 Th Sub - History

16 Questions | Attempts: 82

SettingsSettingsSettings
STD 4 Th Sub - History - Quiz

सूचना- सदर प्रश्नपत्रिका निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असून प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडवावा, वेळेची मर्यादा नाही


Questions and Answers
 • 1. 
  प्र.१ला ( अ ) रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून लिहा. १) शिवाजी महाराज ज्या काळात होऊन गेले तो काळ ............ युगाचा होता.
  • A. 

   अ) प्राचीन  

  • B. 

   ब) मध्य  

  • C. 

   क) आधुनिक

 • 2. 
  २) शिवाजी महाराजांनी ...... स्वराज्य निर्माण केले.
  • A. 

   अ) महाराष्ट्रात 

  • B. 

   ब) मध्यप्रदेशात

  • C. 

   क) उत्तर प्रदेशात

 • 3. 
  3) संत नामदेव ........ निस्सीम भक्त होते .
  • A. 

   अ) विठ्ठलाचे  

  • B. 

   ब) देवाचे

  • C. 

   क) कृष्णाचे

 • 4. 
  ४) ज्ञानेश्वरांनी तरूण वयात पुण्याजवळ ........... येथे जिवंत समाधी घेतली .
  • A. 

   अ) देहू    

  • B. 

   ब) आळंदी  

  • C. 

   क) आपेगाव ​​​​​​​

 • 5. 
  ५) शिवाजी महाराजांपूर्वी सुमारे तीन- चारशे वर्षे महाराष्ट्रामध्ये अनेक ......... होऊन गेले .
  • A. 

   अ) संत    

  • B. 

   ब) नाथ  

  • C. 

     क) देव

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  प्र.२रा योग्य पर्याय निवडा. १) समर्थ रामदास यांनी लिहिलेला ग्रंथ.
  • A. 

   अ) दासबोध   

  • B. 

   ब) लीळाचरित्र  

  • C. 

   क) गीता

 • 7. 
  २) श्रीचक्रधर स्वामींच्या आठवणींचा संग्रह.
  • A. 

   अ) दासबोध 

  • B. 

   ब) लीळाचरित्र

  • C. 

   क) गीता

 • 8. 
  ३) ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेला ग्रंथ.
  • A. 

   अ) ज्ञानेश्वरी  

  • B. 

   ब) गीता

  • C. 

   क) रामायण

 • 9. 
  ४) संत एकनाथांनी कशाचा प्रसार केला ?
  • A. 

   अ ) ज्ञानाचा 

  • B. 

   ब) लिखानाचा

  • C. 

   क) भक्तिमार्गाचा

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  ५) संत तुकारामांनी आपल्या वाटणीची कर्जखते कोणत्या नदीमध्ये बुडवली ?
  • A. 

   अ) इंद्रायणी  

  • B. 

   ब) गंगा

  • C. 

   क) यमुना

 • 11. 
  ६) संत नामदेव हे कोठले राहणारे होते ?
  • A. 

   अ) आळंदी   

  • B. 

   ब) देहू  

  • C. 

   क) नरसी गावच

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  ७) उत्तरेतील मुघल सम्राटाचे नाव काय ?
  • A. 

   अ) कृष्णदेवराय   

  • B. 

   ब) निजामशाहा 

  • C. 

   क) सम्राट अकबर

 • 13. 
  ८) दक्षिणेतील विजयनगरचा सम्राट कोण ?
  • A. 

   अ) कृष्णदेवराय  

  • B. 

   ब) निजामशाहा 

  • C. 

   क) अकबर

 • 14. 
  ९) महाराजांपूर्वी किती वर्षे महाराष्ट्रात स्वराज्य नव्हते ?
  • A. 

   अ) पाचशे 

  • B. 

   ब) सहाशे  

  • C. 

   क) चारशे

 • 15. 
  १०) महाराजांनी कोणाला वठणीवर आणले ?
  • A. 

   अ) भांडखोर वतनदारांना

  • B. 

   ब) राजांना 

  • C. 

   क) प्रजेला

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.