Soal Uts Pkn Kelas 6 Sd Semester 2 (Genap) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 2031

SettingsSettingsSettings
Soal Uts Pkn Kelas 6 Sd Semester 2 (Genap) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Secara geografis wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua samudra yaitu ....
  • A. 

   Samudra Atlantik dan Pasifik

  • B. 

   Samudra Hindia dan Atlantik

  • C. 

   Samudra Antartika dan Hindia

  • D. 

   Samudra Hindia dan Pasifik

 • 2. 
  Organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan ....
  • A. 

   AFTA

  • B. 

   APEC

  • C. 

   ASEAN

  • D. 

   OPEC

 • 3. 
  Lima negara pendiri ASEAN adalah ....
  • A. 

   Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam

  • B. 

   Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos dan Vietnam

  • C. 

   Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina

  • D. 

   Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura dan Filipina

 • 4. 
  ASEAN didahului dengan adanya deklarasi Bangkok yang diadakan di negara ....
  • A. 

   Indonesia

  • B. 

   Malaysia

  • C. 

   Brunei Darussalam

  • D. 

   Thailand

 • 5. 
  ASEAN didirikan pada tanggal ....
  • A. 

   17 Agustus 1945

  • B. 

   17 Agustus 1967

  • C. 

   8 Agustus 1967

  • D. 

   15 Juni 1990

 • 6. 
  Sekretariat ASEAN berada di kota ....
  • A. 

   Jakarta

  • B. 

   Kuala Lumpur

  • C. 

   Bangkok

  • D. 

   Manila

 • 7. 
  ASEAN adalah kepanjangan dari ....  
  • A. 

   ASEAN (Association of Soul Earth Asian Nations)

  • B. 

   ASEAN (Association of South East Asian Nations)

  • C. 

   ASEAN (Association of Small East Asian Nations)

  • D. 

   ASEAN (Association of Stone East Asian Nations)

 • 8. 
  Narsisco Ramos adalah pendiri ASEAN yang berasal dari ....
  • A. 

   Thailand

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Filipina

  • D. 

   Malaysia

 • 9. 
  Pada tanggal 7 Januari 1984 negara keenam yang bergabung dengan ASEAN adalah ....    
  • A. 

   Vietnam

  • B. 

   Brunei Darussalam

  • C. 

   Laos

  • D. 

   Myanmar

 • 10. 
  Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali ....
  • A. 

   Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara.

  • B. 

   Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum

  • C. 

   Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain.

  • D. 

   Memajukan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

 • 11. 
  Ibukota negara malaysia adalah ....
  • A. 

   Kuala lumpur

  • B. 

   Manila

  • C. 

   Jakarta

  • D. 

   Bangkok

 • 12. 
  Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan ....    
  • A. 

   Kestabilan dan kedamaian

  • B. 

   Keberanian negara-negara ASEAN

  • C. 

   Perdagangan dan perkonomian

  • D. 

   Kesetiaan dan persaudaraan

 • 13. 
  Negara gajah putih adalah sebutan dari ....  
  • A. 

   Malaysia

  • B. 

   Filipina

  • C. 

   Thailand

  • D. 

   Laos

 • 14. 
  Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di ....  
  • A. 

   Bangkok Thailand

  • B. 

   Manila Filipina

  • C. 

   Hanoi Vietnam

  • D. 

   Denpasar Indonesia

 • 15. 
  Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah ....
  • A. 

   Adam Malik

  • B. 

   S. Rajaratnam

  • C. 

   Narsisco Ramos

  • D. 

   Thanat Khoman

 • 16. 
  Untaian sepuluh ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang ....
  • A. 

   Keberanian ASEAN melawan penjajah

  • B. 

   Ikatan negara ASEAN untuk perang

  • C. 

   Ikatan kerja sama antar negara ASEAN

  • D. 

   Ikatan perdagangan antar negara ASEAN

 • 17. 
  Pendirian pabrik pupuk di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk pengembangan kerja sama di bidang ….    
  • A. 

   Pendidikan

  • B. 

   Sosial

  • C. 

   Perdagangan

  • D. 

   Perindustrian

 • 18. 
  Perjanjian mengenai Kawasan Damai, Bebas, dan Netral di ASEAN adalah ....
  • A. 

   Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia

  • B. 

   Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir

  • C. 

   Komunitas Keamanan ASEAN

  • D. 

   Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)

 • 19. 
  Sidang menteri keuangan negara-negara ASEAN diadakan dalam jangka waktu ....  
  • A. 

   1 tahun sekali

  • B. 

   2 tahun sekali

  • C. 

   3 tahun sekali

  • D. 

   4 tahun sekali

 • 20. 
  Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerja sama dalam bidang ...
  • A. 

   Perdagangan

  • B. 

   Industri

  • C. 

   Pendidikan

  • D. 

   Sosial

 • 21. 
  Untuk mewujudkan tujuan ASEAN amak diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui ....  
  • A. 

   ASIAN GAMES

  • B. 

   Piala AFF

  • C. 

   KTT ASEAN

  • D. 

   Pasar bebas ASEAN

 • 22. 
  Negara ASEAN yang penduduk paling banyak  adalah….  
  • A. 

   Malaysia

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Filipina

  • D. 

   Thailand

 • 23. 
  Negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah ....  
  • A. 

   Thailand

  • B. 

   Laos

  • C. 

   Singapura

  • D. 

   Malaysia

 • 24. 
  Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk ....  
  • A. 

   Membentuk aliansi militer

  • B. 

   Membangun pabrik pupuk

  • C. 

   Mendamaikan negara yang bertikai

  • D. 

   Membentuk pabrik tekstil

 • 25. 
  Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah….  
  • A. 

   Singapura

  • B. 

   Malaysia

  • C. 

   Brunei Darussalam

  • D. 

   Laos