Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 3 Sd Semester 2 Quiz

25 Questions | Total Attempts: 5741

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 3 Sd Semester 2 Quiz - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wong sing penggaweane nambani wong lara arane ....
  • A. 

   Sopir

  • B. 

   Dokter

  • C. 

   Montir

  • D. 

   Nelayan

 • 2. 
  Dinda arep tuku obat. Panggonan kanggo tuku obat ikut ana ing ....
  • A. 

   KUA

  • B. 

   KUD

  • C. 

   Apotek

  • D. 

   Polsek

 • 3. 
  Wong sing gelem olahraga iku awake bakal ....
  • A. 

   Lara

  • B. 

   Pinter

  • C. 

   Sehat

  • D. 

   Penyakiten

 • 4. 
   Diki : “..... kula bade tangklet Pak.” Pak Rudi : “Arep takon apa Dik? Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ....
  • A. 

   Matur suwun

  • B. 

   Nyuwun sewu

  • C. 

   Pripun kabare

  • D. 

   Onten napa ?

 • 5. 
  Dina  : “ ..... sing gelem tak wenehi roti? Sinta : “Aku Din, aku gelem.” Tembung pitakon kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ....
  • A. 

   Apa

  • B. 

   Pripun

  • C. 

   Ing ngendi

  • D. 

   Sapa

 • 6. 
  Pembarepe pandhawa yaiku raden ....
  • A. 

   Janaka

  • B. 

   Nakula

  • C. 

   Werkudara

  • D. 

   Punthadewa

 • 7. 
  Raden Janaka iku kasatiyan ana ing ....
  • A. 

   Jodhipati

  • B. 

   Madukara

  • C. 

   Ngastina

  • D. 

   Sawojajar

 • 8. 
  Ing ngisor iki sing ora kalebu punakawan yaiku ....
  • A. 

   Semar

  • B. 

   Nakula

  • C. 

   Gareng

  • D. 

   Petruk

 • 9. 
  Pakdhe lagi bali saka Semarang Ukara ing dhuwur basa kramane yaiku ....
  • A. 

   Pakdhe nembe tindak saking Semarang

  • B. 

   Pakdhe nembe wangsul menyang Semarang

  • C. 

   Pakdhe nembe rawuh menyang Semarang

  • D. 

   Pakdhe nembe wangsul saking Semarang

 • 10. 
  Simbah nembe gerah waja. Gerah waja tegese ....
  • A. 

   Lara mripat

  • B. 

   Sirahe lara

  • C. 

   Lara untu

  • D. 

   Lara weteng

 • 11. 
  Papan panggonan kanggo mandek kapal yaiku ....
  • A. 

   Pelabuhan

  • B. 

   Bandara

  • C. 

   Staisun

  • D. 

   Terminal

 • 12. 
  Wong seng penggaweane ngelakokake sepur diarani ....
  • A. 

   Nahkoda

  • B. 

   Masinis

  • C. 

   Sopir

  • D. 

   Pilot

 • 13. 
  Papan panggonan kanggo tuku karcis yaiku ....
  • A. 

   Kondektur

  • B. 

   Loket

  • C. 

   Lobi

  • D. 

   Teras

 • 14. 
  Bocah – dudung – Kang – iku – sinau – sregep Urutan kang bener saka ukara ing dhuwur yaiku ....
  • A. 

   Dudung bocah iku sregep kang sinau

  • B. 

   Bocah dudung iku kang sregep sinau

  • C. 

   Kang dudung bocah sregep sinau iku

  • D. 

   Dudung iku bocah kang sregep sinau

 • 15. 
  Penggaweane bocah kang sekolah yaiku ....
  • A. 

   Nymabut gawe

  • B. 

   Sinau tenanan

  • C. 

   Golek duwit

  • D. 

   Dolanan layangan

 • 16. 
  Ukara ing ngisor iku sing kalebu ukara pitakon yaiku ....
  • A. 

   Jipukna bukuku iku!

  • B. 

   Simbah lagi lunga pasar.

  • C. 

   Sapa sing durung tekan kene?

  • D. 

   Bukakna lawang ngarep iku!

 • 17. 
  Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara ing dhuwur iku kalebu ukara ....
  • A. 

   Pitakon

  • B. 

   Andahan

  • C. 

   Tanggap

  • D. 

   Pakon

 • 18. 
  Kacamata yen ditulis jawa yaiku ....
  • A. 

  • B. 

    

  • C. 

  • D. 

 • 19. 
  Tulisan Jawa ing dhuwur iku unine ....
  • A. 

   Tuku gula

  • B. 

   Luru gula

  • C. 

   Tuku sega

  • D. 

   Luru sega

 • 20. 
  Santi iku bocah sing sregep sinau. Kosok baline sregep yaiku ....
  • A. 

   Pinter

  • B. 

   Keset

  • C. 

   Sopan

  • D. 

   Meneng

 • 21. 
  Dina senin wingi Sofa dolanan layangan mbi Rudi lan Wawan. Cah telu iku dolanaan layangan ana ing ratan. Saking senenge dolanan, ujug-ujug ana mobil sing lewat banter. Bocah telu iku ameh ketabrak. Nanging sopir mobile untung wae iso mandekake mobile kanthi cepet. Sahingga cah telu iku ora ana sing ketabrak. Bocah telu iku langsung diseneni pak sopire. Dikandani nek dolanan layangan ora oleh nang ratan. Sapa sing dolanan layangan nang ratan ?
  • A. 

   Sofa

  • B. 

   Wawan

  • C. 

   Rudi

  • D. 

   Sofa, Rudi lan Wawan

 • 22. 
  Dina senin wingi Sofa dolanan layangan mbi Rudi lan Wawan. Cah telu iku dolanaan layangan ana ing ratan. Saking senenge dolanan, ujug-ujug ana mobil sing lewat banter. Bocah telu iku ameh ketabrak. Nanging sopir mobile untung wae iso mandekake mobile kanthi cepet. Sahingga cah telu iku ora ana sing ketabrak. Bocah telu iku langsung diseneni pak sopire. Dikandani nek dolanan layangan ora oleh nang ratan. Kenapa Pak Sopir nyeneni Sofa, Rudi lan Wawan?
  • A. 

   Sebabe mobile rusak kena layangan

  • B. 

   Sebabe cah telu iku dolanan layangan nang ratan

  • C. 

   Sebabe pak sopire kena bolah layangan

  • D. 

   Sebabe nang ratan ora ana mobil lewat

 • 23. 
  Dina senin wingi Sofa dolanan layangan mbi Rudi lan Wawan. Cah telu iku dolanaan layangan ana ing ratan. Saking senenge dolanan, ujug-ujug ana mobil sing lewat banter. Bocah telu iku ameh ketabrak. Nanging sopir mobile untung wae iso mandekake mobile kanthi cepet. Sahingga cah telu iku ora ana sing ketabrak. Bocah telu iku langsung diseneni pak sopire. Dikandani nek dolanan layangan ora oleh nang ratan. Yen dolanan layangan iku becike ana ing ....
  • A. 

   Ratan sepi

  • B. 

   Ratan cilik

  • C. 

   Tengah sawah

  • D. 

   Lapangan

 • 24. 
  Kembang jagung iku arane jeprak. Yen kembang jambu arane ....
  • A. 

   Mayang

  • B. 

   Karuk

  • C. 

   Pentil

  • D. 

   Gadhing

 • 25. 
  Anak kebo arane gudel. Yen anak gajah arane ....
  • A. 

   Cempe

  • B. 

   Gogor

  • C. 

   Bledug

  • D. 

   Pedet

Back to Top Back to top