Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 2005

SettingsSettingsSettings
Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 1 (Ganjil) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wacanen kanthi teliti! sari kusuma ningrum jenengku sari saiki aku wes kelas siji sekolahku ana sd tambakromo aku seneng dolanan boneka yen bengi aku seneng sihahu  jenengku yaiku ....  
  • A. 

   Tambakromo

  • B. 

   Boneka

  • C. 

   Sari kusuma ningrum

 • 2. 
  Wacanen kanthi teliti! sari kusuma ningrum jenengku sari saiki aku wes kelas siji sekolahku ana sd tambakromo aku seneng dolanan boneka yen bengi aku seneng sihahu aku sekolah ana ing sd ....  
  • A. 

   Ningrum

  • B. 

   Siji

  • C. 

   Tambakromo

 • 3. 
  Wacanen kanthi teliti! sari kusuma ningrum jenengku sari saiki aku wes kelas siji sekolahku ana sd tambakromo aku seneng dolanan boneka yen bengi aku seneng sihahu sari wes kelas ....
  • A. 

   Siji

  • B. 

   Loro

  • C. 

   Telu

 • 4. 
  Wacanen kanthi teliti! sari kusuma ningrum jenengku sari saiki aku wes kelas siji sekolahku ana sd tambakromo aku seneng dolanan boneka yen bengi aku seneng sihahu sari seneng dolanan ....
  • A. 

   Bal

  • B. 

   Boneka

  • C. 

   Buku-buku

 • 5. 
  Wacanen kanthi teliti! sari kusuma ningrum jenengku sari saiki aku wes kelas siji sekolahku ana sd tambakromo aku seneng dolanan boneka yen bengi aku seneng sihahu sari sinahu yen wayah ....  
  • A. 

   Awan

  • B. 

   Esuk

  • C. 

   Bengi

 • 6. 
  perangane awak ing dhuwur iku digunakake kanggo ....  
  • A. 

   Nyawang

  • B. 

   Mangan

  • C. 

   Nyekel

 • 7. 
  Perangane awak sing digunakake kanggo nyokot panganan yaiku ....
  • A. 

   Lambe

  • B. 

   Untu

  • C. 

   Rambut

 • 8. 
  ..... iku gunane kanggo ngrungokake swara.  
  • A. 

   Dengkul

  • B. 

   Irung

  • C. 

   Kuping

 • 9. 
  Pak budi lagi mikul beras ing dhuwur ....  
  • A. 

   Wetenge

  • B. 

   Sikile

  • C. 

   Pundhake

 • 10. 
  Rani ambekane ngos-ngosan bar mlayu. Perangane awak sing kanggo ambekan yaiku ....  
  • A. 

   Ilat

  • B. 

   Irung

  • C. 

   Alis

 • 11. 
  piranti ana ing dhuwur iku gunane kanggo ....  
  • A. 

   Nugel pring

  • B. 

   Nulis ing buku

  • C. 

   Motong kertas

 • 12. 
  Piranti sing digunakake ibu kanggo nggoreng iwak yaiku ....  
  • A. 

   Peso

  • B. 

   Piring

  • C. 

   Wajan

 • 13. 
  Santi nutupi sirahe ben ora kepanasen nganggo ....  
  • A. 

   Sepatu

  • B. 

   Topi

  • C. 

   Sabuk

 • 14. 
  Sepatu lan sandal iku gunane kanggo ana ing ....  
  • A. 

   Sikil

  • B. 

   Tangan

  • C. 

   Sirah

 • 15. 
  Bayu nduwe tas anyar kanggo sekolah. Tase iku digunakane kanggo ....  
  • A. 

   Wadah banyu putih

  • B. 

   Wadah sega mbi lawuh

  • C. 

   Wadah buku-buku

 • 16. 
  Sirah iku krama inggile yaiku ....
  • A. 

   Talingan

  • B. 

   Mustaka

  • C. 

   Waja

 • 17. 
  Kuping iku krama inggile yaiku ....  
  • A. 

   Paningal

  • B. 

   Mustaka

  • C. 

   Talingan

 • 18. 
  Bapak nembe gerah wajane. Wajane basa ngokone yaiku ....  
  • A. 

   Untu

  • B. 

   Sirah

  • C. 

   Wetenge

 • 19. 
  Wek wek wek iku swara ....  
  • A. 

   Wedus

  • B. 

   Sapi

  • C. 

   Bebek

 • 20. 
  Kucing iku swarane ....
  • A. 

   Cuit cuit

  • B. 

   Meong meong

  • C. 

   Petok petok

 • 21. 
  Ketemu bu guru ing wayah awan kudu ngucapake ....
  • A. 

   Sugeng enjang

  • B. 

   Sugeng siang

  • C. 

   Sugeng dalu

 • 22. 
  Yen nduwe salah iku kudu nyuwun ....  
  • A. 

   Duwit

  • B. 

   Sewu

  • C. 

   Ngapura

 • 23. 
  Ku - ko – lah – se tembung ing dhuwur yen ditata sing bener dadi ....  
  • A. 

   Sekukolah

  • B. 

   Sekolahku

  • C. 

   Kolahseku

 • 24. 
  Buku – tuku – rani urutan ukara sing bener yaiku ....
  • A. 

   Tuku rani buku

  • B. 

   Buku rani tuku

  • C. 

   Rani tuku buku

 • 25. 
  Rani sregep nyapu supaya latare katon ....  
  • A. 

   Pinter

  • B. 

   Resik

  • C. 

   Anyar