Soal Kimia

5 Pertanyaan | Total Attempts: 188

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kimia Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Suatu larutan dapat menghantarkan listrik dengan baik bila larutan itu mengandung ... .
  • A. 

   Zat terlarut yang banyak

  • B. 

   Elektron yang bebas bergerak

  • C. 

   Air sebagai pelarut yang baik

  • D. 

   Ion yang bebas bergerak

  • E. 

   Molekul-molekul zat terlarut

 • 2. 
  Senyawa hidro karbon yang paling sederhana hanya teriri dari sebuah atom karbon dan 4 atom hidrogen. Senyawa tersebut adalah ........
  • A. 

   Metana

  • B. 

   Etana

  • C. 

   Etilena

  • D. 

   Karbon monoksida

  • E. 

   Asetilena

 • 3. 
  Gas karbon yang dihasilkan antara kalsium karbida dengan air adalah .....
  • A. 

   Metana

  • B. 

   Etana

  • C. 

   Etena

  • D. 

   Etuna

  • E. 

   Metuna

 • 4. 
  Fraksi minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar dengan angka oktan tinggi adalah.....
  • A. 

   Kerosin

  • B. 

   Residu

  • C. 

   Solar

  • D. 

   Bensin

  • E. 

   Bitumen

 • 5. 
  Fraksi minyak bumi hasil distilasi bertingkat yang mempunyai titik didih paling rendah adalah ..........
  • A. 

   LPG

  • B. 

   LNG

  • C. 

   Bensin

  • D. 

   Aspal

  • E. 

   Solar