Soal Ips Kelas 4 Sd Bab 1 Peta - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 339

SettingsSettingsSettings
Soal Ips Kelas 4 Sd Bab 1 Peta - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu dinamakan ....  
  • A. 

   Atlas

  • B. 

   Globe

  • C. 

   Denah

  • D. 

   Peta

 • 2. 
   Berikut adalah media yang digunakan untuk membuat  peta datar, kecuali ....
  • A. 

   Kertas

  • B. 

   Es

  • C. 

   Kain

  • D. 

   Plastik

 • 3. 
   Lembaga pembuat peta adalah jawatan ....
  • A. 

   Geologi

  • B. 

   Biografi

  • C. 

   Topografi

  • D. 

   Vulkanologi

 • 4. 
  Peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi dinamakan peta ....
  • A. 

   Khusus

  • B. 

   Umum

  • C. 

   Pribadi

  • D. 

   Negara

 • 5. 
  Peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi, bercorak umum dan berskala kecil dinamakan peta ....
  • A. 

   Orografi

  • B. 

   Dunia

  • C. 

   Tematik

  • D. 

   Geografi

 • 6. 
  Peta tematik adalah peta yang menunjukkan ....  
  • A. 

   Seluruh dunia

  • B. 

   Seluruh negara

  • C. 

   Tema tertentu

  • D. 

   Tema banyak

 • 7. 
  Contoh peta tematik adalah sebagai berikut, kecuali ....
  • A. 

   Peta Pertambangan

  • B. 

   Peta Pariwisata

  • C. 

   Peta Curah Hujan

  • D. 

   Peta negara Indonesia

 • 8. 
  Contoh peta orografi adalah ....
  • A. 

   Peta benua

  • B. 

   Peta samudra

  • C. 

   Peta kabupaten

  • D. 

   Peta dunia

 • 9. 
  Peta yang menggunakan skala 1 : 5.000 sampai 1 : 250.000 dinamakan peta ....
  • A. 

   Skala besar

  • B. 

   Kadaster

  • C. 

   Skala kecil

  • D. 

   Skala sedang

 • 10. 
  Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya dinamakan ....
  • A. 

   Judul peta

  • B. 

   Legenda peta

  • C. 

   Skala peta

  • D. 

   Simbol peta

 • 11. 
  Keterangan dari gambar yang terdapat pada peta yang digunakan untuk mewakili setiap kenampakan alam dinamakan ....
  • A. 

   Simbol peta

  • B. 

   Penunjuk mata angin

  • C. 

   Tema peta

  • D. 

   Legenda peta

 • 12. 
  Arah utara dalam sebuah peta selalu menujuk ke arah ....
  • A. 

   Atas

  • B. 

   Bawah

  • C. 

   Kiri

  • D. 

   Kanan

 • 13. 
  Segitiga warna hitam pada peta menunjukkan ....
  • A. 

   Gunung mati

  • B. 

   Gunung berapi

  • C. 

   Gunung tertinggi

  • D. 

   Gunung terendah

 • 14. 
  Simbol garis berkelok-kelok yang semakin kecil merupakan simbol dari ....
  • A. 

   Jalur kereta api

  • B. 

   Batas negara

  • C. 

   Sungai

  • D. 

   Danau

 • 15. 
  Gambar laut pada peta diberi warna ....
  • A. 

   Hijau

  • B. 

   Coklat

  • C. 

   Biru

  • D. 

   Kuning

 • 16. 
  Warna hijau pada peta menunjukkan daerah dataran ....
  • A. 

   Tinggi

  • B. 

   Rendah

  • C. 

   Berbukit

  • D. 

   Pegunungan

 • 17. 
  Kegunaan dari skala diantaranya adalah untuk ....
  • A. 

   Memperbesar atau memperkecil gambar

  • B. 

   Mengetahui arti simbol

  • C. 

   Mencermati daerah dataran tinggi

  • D. 

   Mengartikan warna-warna pada peta

 • 18. 
  Judul peta biasanya dicantumkan di bidang gambar sebelah ....
  • A. 

   Tepi kiri

  • B. 

   Tepi bawah

  • C. 

   Kiri

  • D. 

   Atas

 • 19. 
  Gambar pesawat kecil pada peta merupakan simbol dari ....
  • A. 

   Pesawat terbang

  • B. 

   Pabrik pesawat

  • C. 

   Bandar Udara

  • D. 

   Pelabuhan

 • 20. 
  Garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian yaitu garis ....
  • A. 

   Lintang

  • B. 

   Bujur

  • C. 

   Ekuator

  • D. 

   Globe

 • 21. 
  Untuk menghitung jarak sebenarnya pada peta menggunakan ....
  • A. 

   Legenda peta

  • B. 

   Skala peta

  • C. 

   Simbol peta

  • D. 

   Daftar isi

 • 22. 
  Pada peta terdapat garis-garis tegak (vertikal) dan garis-garis mendatar (horizontal). Garis-garis itu disebut ....
  • A. 

   Garis batas

  • B. 

   Garis negara

  • C. 

   Garis astronomis

  • D. 

   Garis geografis

 • 23. 
  Garis Bujur merupakan garis khayal yang ....
  • A. 

   Menghubungkan bumi bagian timur dan barat

  • B. 

   Membagi bumi menjadi 2 bagian

  • C. 

   Menghubungkan kutub utara dan selatan

  • D. 

   Membagi bumi menjadi utara dan selatan

 • 24. 
  Berikut yang tidak termasuk komponen peta adalah ....
  • A. 

   Harga peta

  • B. 

   Simbol peta

  • C. 

   Legenda peta

  • D. 

   Garis astronomis

 • 25. 
  Warna biru tua menunjukkan daerah perairan dalam yang memiliki kedalaman ....
  • A. 

   Kurang dari  1.000 meter

  • B. 

   Lebih dari 1000 meter

  • C. 

   Antara 0 – 1000 meter

  • D. 

   Lebih dari 10.000 meter

Back to Top Back to top