Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Sd

20 Questions
Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Sd
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Nandur pari iku diwiwiti saka nggarap ....
  • A. 

   Sawah

  • B. 

   Dalan

  • C. 

   Kali

  • D. 

   Pari

 • 2. 
  Kang diarani bumi nusantara yaiku .....
  • A. 

   Singapura

  • B. 

   Indonesia

  • C. 

   Australia

  • D. 

   Malasyia

 • 3. 
  Piranti-piranti ing ngisor iki kanggo ngadhuk lemah, kajaba ...
  • A. 

   Luku

  • B. 

   Traktor

  • C. 

   Arit

  • D. 

   Garu

 • 4. 
  Para among tani padha nandur pari kanggo...
  • A. 

   Nyukupi kebutuhan sandhang

  • B. 

   Nyukupi kebutuhan pangan

  • C. 

   Ningkatake pametune pari

  • D. 

   Golek pangupa jiwa

 • 5. 
  Kanggo ningkatake asile tetanen, pemerintah nganakake ....
  • A. 

   Program panca usaha tani

  • B. 

   Program beras miskin

  • C. 

   Program keluarga berencana

  • D. 

   Program bersih lingkungan

 • 6. 
  Saperangan gedhe warga Indonesia uripe saka tetanen, mula diarani negara
  • A. 

   Maritim

  • B. 

   Industri

  • C. 

   Kepulauan

  • D. 

   Agraris

 • 7. 
  Supaya tanduran iku lemu mula kudu ...
  • A. 

   Disemprot

  • B. 

   Dibanyoni

  • C. 

   Diwatun

  • D. 

   Agraris

 • 8. 
  Budi ngrewangi bapak ana sawah. tembung ngrewangi tegese pada karo
  • A. 

   Ngancani

  • B. 

   Ngrusuhi

  • C. 

   Mbantu

  • D. 

   Marani

 • 9. 
  Kunir iku bisa kanggo tamba lara ............
  • A. 

   Mripat

  • B. 

   Weteng

  • C. 

   Untu

  • D. 

   Kuping

 • 10. 
  Godhong suruh iku kanggo tamba .....
  • A. 

   Mimisen

  • B. 

   Belekan

  • C. 

   Gondhongan

 • 11. 
  Anak menthog iku arane ..
  • A. 

   Piyik

  • B. 

   Meri

  • C. 

   Blengur

  • D. 

   Kuthuk

 • 12. 
  Sinuwun ikut kembang jagung, mbesengut iku kembang ...
  • A. 

   Pari

  • B. 

   Suruh

  • C. 

   Kacang

  • D. 

   Duren

 • 13. 
  Pitike babon angrem ana ing ...
  • A. 

   Susuh

  • B. 

   Petarangan

  • C. 

   Kurungan

  • D. 

   Rong

 • 14. 
  Wong sing pagaweyane olah tetanen ana sawah diarani
  • A. 

   Pedagang

  • B. 

   Nelayan

  • C. 

   Blandhong

  • D. 

   Among tani

 • 15. 
  Bapak tindak jakarta nitih sepur. Ukara kasebut nggunakake basa ...
  • A. 

   Ngoko lugu

  • B. 

   Ngoko alus

  • C. 

   Krama lugu

  • D. 

   Krama alus

 • 16. 
  Traktor, pacul, arit, garu lan luku pirantine
  • A. 

   Tukang batu

  • B. 

   Among tani

  • C. 

   Tukang kayu

  • D. 

   Juru sungging

 • 17. 
  Kanggo nggawe panganan rupa kuning nggunakake ...
  • A. 

   Kunir

  • B. 

   Laos

  • C. 

   Godhong kates

  • D. 

   Godhong suji

 • 18. 
  Nandur pari ing ...
  • A. 

   Tegal

  • B. 

   Sawah

  • C. 

   Polibek

  • D. 

   Pot

 • 19. 
  Nandur palawija ana ing
  • A. 

   Polibek

  • B. 

   Tegal

  • C. 

   Kebon

  • D. 

   Ember

 • 20. 
  Nandur kekembangan ana ing
  • A. 

   Sawah

  • B. 

   Polibek

  • C. 

   Pot

  • D. 

   Kebon