Sira-životopis Posljednjeg Allahovog Poslanika

171 Questions | Total Attempts: 353

SettingsSettingsSettings
Sira-ivotopis Posljednjeg Allahovog Poslanika - Quiz

"Gospodaru naš,ne dopusti srcima našim da skrenu,kad si nam već na Pravi put ukazao,i daruj nam Svoju milost;Ti si uistinu,Onaj,koji mnogo daruje."


Questions and Answers
 • 1. 
  Ko je autor knjige "Sira životopis posljednjeg Allahovog poslanika"?
  • A. 

   Safet Halilović

  • B. 

   Safvet Halilović

  • C. 

   Safvet Halilagić

  • D. 

   Safet Halilagić

 • 2. 
  Ko je bio Muhammed s.a.w.s.?
  • A. 

   Prvi Božiji poslanik

  • B. 

   Poslanik poslan ljudima u Mekki

  • C. 

   Posljednji Božiji poslanik

  • D. 

   Melek

 • 3. 
  U kojoj suri se govori da je Muhammed s.a.w.s. poslan kao milost svim ljudima?
  • A. 

   Ar-Rahman

  • B. 

   Ad-Duha

  • C. 

   El-Enbija

  • D. 

   Et-Tevba

 • 4. 
  Na koja dva pola se dijeli ljudski život?
  • A. 

   Fizički i religiozni

  • B. 

   Duhovni i materijalni

  • C. 

   živi i mrtvi

  • D. 

   Dunjalučki i ahiretski

 • 5. 
  Koji istaknuti mislilac iz Egipta i u kojem djelu govori o štetnim posljedicama materijalizma?
  • A. 

   Zakir Naik

  • B. 

   Ibn Qajjim

  • C. 

   Abdul Hamid

  • D. 

   Sejjid Kutb

 • 6. 
  Sta je to ummeten vesetan?
  • A. 

   život poslije smrti

  • B. 

   Posrednička uloga

  • C. 

   život prije smrti

  • D. 

   Glavna uloga

 • 7. 
  Prije koliko stoljeca je umro Muhammed s.a.w.s.?
  • A. 

   5

  • B. 

   16

  • C. 

   9

  • D. 

   14

 • 8. 
  Dopuni 21. ajet sure El-Azhab:"Reci Muhammede."Ja.."?
  • A. 

   ...jesam prvi poslanik..."

  • B. 

   ...nisam zadnji poslanik..."

  • C. 

   ...nisam poslanik..."

  • D. 

   ...nisam prvi poslanik..."

 • 9. 
  Sta je to serijat?
  • A. 

   Bugarska rijec

  • B. 

   Nered

  • C. 

   Islamski vjerozakon

  • D. 

   Tedzvidsko pravilo

 • 10. 
  Sta je to insanijjet?
  • A. 

   Lijepo i humano ponašanje

  • B. 

   Ružno ponašanje

  • C. 

   Tedžvidsko pravilo

  • D. 

   Nered i metež

 • 11. 
  Sta je to fesad?
  • A. 

   Opći red

  • B. 

   Bonton

  • C. 

   Opći zakon

  • D. 

   Opći nered i metež

 • 12. 
  Sta je to sira?
  • A. 

   Zivotopis Muhammeda s.a.w.s.

  • B. 

   Zivotopis Ibrahima a.s.

  • C. 

   Zivotopis Adema a.s.

  • D. 

   Zivotopis Jusufa a.s.

 • 13. 
  Sta je to sened-muttasil?
  • A. 

   Prekinuti lanac prenosioca

  • B. 

   Nepovjerljiv lanac prenosioca

  • C. 

   Neprekinuti lanac prenosioca

  • D. 

   Zastarjeli lanac prenosioca

 • 14. 
  Koji je najvazniji i najpouzdaniji izvor Poslanikovog s.a.w.s. zivotopisa?
  • A. 

   Hadiska djela

  • B. 

   Arapska poezija

  • C. 

   Kur an

  • D. 

   Biografska djela o Poslaniku s.a.w.s.

 • 15. 
  Koliko godina je objavljivan Kur an Poslaniku s.a.w.s.?
  • A. 

   13 godine

  • B. 

   40 godine

  • C. 

   23 godine

  • D. 

   63 godine

 • 16. 
  U kojim se surama govori o musrickim optuzbama na racun Poslanika s.a.w.s.(da je lud,sihirbaz,da ga neko od ljudi poducava...)?
  • A. 

   Jasin,Ar-Rahman,El-Hidzr,En-Nas

  • B. 

   Hud,El-Kehf,Junus,En-Nahl

  • C. 

   El-Kalem,El-Hidzr,Junus,En-Nahl

  • D. 

   El-Kalem,Kevser,En-Nahl,Jasin

 • 17. 
  Musrici su govorili da Muhammeda s.a.w.s. poducava jedan...
  • A. 

   Kovač Abesinac

  • B. 

   Kovač Perzijanac

  • C. 

   Kovač Grk

  • D. 

   Kovač Rimljanin

 • 18. 
  Koje mudzize spominje Kur an Muhammeda s.a.w.s.?
  • A. 

   Moć nad džinima

  • B. 

   Hladna vatra

  • C. 

   Isru i Miradz

  • D. 

   Hidzru

 • 19. 
  Sta je to ulumu-l-haids?
  • A. 

   Hadiska knjiga

  • B. 

   Vjerodostojni hadisi

  • C. 

   Hadiski prenosioci

  • D. 

   Hadiske znanosti

 • 20. 
  Sta je to mutevatir?
  • A. 

   Predaja u koju ne smijemo vjerovati

  • B. 

   Predaja kojoj se ne zna prvi prenosioc

  • C. 

   Predaja u koju nema nikakve sumnje

  • D. 

   Predaja kojoj se ne zna drugi prenosioc

 • 21. 
  Sta je to esanid muttesile?
  • A. 

   Nepovjerljiv lanac prenosioca

  • B. 

   Prekinuti lanac prenosioca

  • C. 

   Pjesme o Poslaniku

  • D. 

   Lanac prenosica koji seze do ashaba

 • 22. 
  Kako se nazivaju najpoznatiji pisci Poslanikove sire?
  • A. 

   Zakir Naik i El-Vakidi

  • B. 

   Muhammed ibn Ishak i El-Vakidi

  • C. 

   Zakir Naik i Muhammed ibn Ishak

  • D. 

   Abdullah ibn Revvahe i Muhammed ibn Iskhak

 • 23. 
  Kad je umro Muhammed ibn Ishak?
  • A. 

   786.

  • B. 

   798.

  • C. 

   768.

  • D. 

   756.

 • 24. 
  Koje djelo je napisao Muhammed ibn Ishak?
  • A. 

   Hadisi

  • B. 

   Ashabi

  • C. 

   Poslanikov zivotopis

  • D. 

   Islamski zakoni

 • 25. 
  Ko je preradio Muhammed ibn Ishakovu siru?
  • A. 

   Ibn Muhammed Hajjat

  • B. 

   Ibn Ejjub

  • C. 

   Ibn Hisam

  • D. 

   Ibn Vakidi

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.