Sibika At Kultura

13 | Total Attempts: 546

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sibika At Kultura

Pagsasanay sa Sibika at Kultura para sa Grade 6.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ang kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar.
  • A. 

   Laki

  • B. 

   Bilis ng paglaki

  • C. 

   Kapal

 • 2. 
  Tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng bilang ng tao sa bawat taon.
  • A. 

   Laki

  • B. 

   Bilis ng paglaki

  • C. 

   Gulang

 • 3. 
  Tinatawag din itong densidad. Ito ang nagsasaad ng bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado.
  • A. 

   Kasarian

  • B. 

   Gulang

  • C. 

   Kapal

 • 4. 
  Ito ang pagkakabha-bahagi ng kabuuang populasyon sa iba't-ibang lugar sa bansa.
  • A. 

   Kapal

  • B. 

   Distribusyon

  • C. 

   Bilis ng paglaki

 • 5. 
  Nagsasaad kung bata o matanda ang populasyon.
  • A. 

   Gulang

  • B. 

   Kapal

  • C. 

   Laki

 • 6. 
  Tumutukoy sa dami ng lalaki at babae sa kabuuan ng populasyon.
  • A. 

   Gulang

  • B. 

   Kasarian

  • C. 

   Kapal

 • 7. 
  Nagaganap kung hindi lumalabas ng bansa ang isang nandarayuhan.
  • A. 

   Pandarayuhang panloob

  • B. 

   Pandarayuhang panlabas

 • 8. 
  Nagkakaroon ng pandarayuhang ____________ kapag nangingibang bansa ang taong dumarayo.
  • A. 

   Panloob

  • B. 

   Panlabas

 • 9. 
  Alin sa sumusunod ang HINDI impluwensiya ng Tsino.
  • A. 

   Paggamit ng porselana and seda

  • B. 

   Paglipad ng saranggola at palalaro ng sungka at madjong

  • C. 

   Paggamit ng kalendaryo

 • 10. 
  Alin sa sumusunod ang impluwensiya ng Arabo.
  • A. 

   Artipisyal na pagdami ng bibe at isda

  • B. 

   Relihiyong Islam

  • C. 

   Pag-inom ng tsaa

 • 11. 
  Ang sumusunod ay impluwensiya ng Hapones maliban sa:
  • A. 

   Pagkulti sa balat ng hayop

  • B. 

   Paggawa ng armas

  • C. 

   Karera ng kabayo at loterya

 • 12. 
  Alin ang hindi impluwensiya ng Espanol?
  • A. 

   Pagsusuot ng tuxedo, belo at sapatilyas

  • B. 

   Kapistahan ng santo at santa

  • C. 

   Paggamit ng patong at sarong

 • 13. 
  Ang lahat ay impluwensiya ng Indian maliban sa:
  • A. 

   Pamahiin

  • B. 

   Pagsasaboy ng bigas sa bagong kasal

  • C. 

   Sentralisadong pamahalaan