Sejarah - Tingkatan 1: Bab 1

6 Questions | Total Attempts: 1458

SettingsSettingsSettings
Sejarah - Tingkatan 1: Bab 1 - Quiz

This is an extract from PMR questions...


Questions and Answers
 • 1. 
  Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperoleh melalui kaedah arkeologi?
  • A. 

   I Fosil

  • B. 

   II Artifak

  • C. 

   III Manuskrip

  • D. 

   IV Batu bersurat

 • 2. 
  Kaedah pengajian sejarah  - Bertulis - Arkeologi - X 2. Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengajian sejarah. Apakah X?
  • A. 

   A. Lisan

  • B. 

   B. Tafsiran

  • C. 

   C. Saintifik

  • D. 

   D. Rekonstruksi

 • 3. 
  Ali : Nenek, bagaimanakah kesengsaraan hidup pada zaman pendudukan Jepun? Nenek: Seksanya hidup pada masa itu. Nenek makan ubi kayu sahaja. Dialog di atas menunjukkan penggunaan kaedah lisan dalam mendapatkan maklumat sejarah. Apakah kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah di atas?
  • A. 

   I Wujud tokok tambah

  • B. 

   II Orang sumber berbeza

  • C. 

   III Kesahihan fakta diragui

  • D. 

   IV Terkandung unsur mitos

 • 4. 
  Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber kedua?  - Ensiklopedia - Laporan belanjawan negara
  • A. 

   A Maklumat terkini

  • B. 

   B Fakta telah diolah

  • C. 

   C Kandungan ditokok tambah

  • D. 

   D Berasaskan kajian secara ilmiah

 • 5. 
  Rajah  merujuk kepada sumber sejarah. Sumber Pertama -Batu Bersurat -Fail rasmi jabatan -X
  • A. 

   A Majalah

  • B. 

   B Akhbar

  • C. 

   C Diari

  • D. 

   D Buku

 • 6. 
  Petikan berikut berkaitan dengan kepentingan sejarah. "Mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya." -George Santanyana- Apakah kepentigan sejarah yang boleh dikaitkan dengan petikan berikut?
  • A. 

   A Memperkukuh semangat kenegerian

  • B. 

   B Mengalakkan perbezaan pendapat

  • C. 

   C Melahirkan perasaanjati diri

  • D. 

   D Membela kepentingan sendiri

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.