Bolehkah Anda Lulus Kuiz Sejarah Ini?

15 Questions | Attempts: 841
Share

SettingsSettingsSettings
Bolehkah Anda Lulus Kuiz Sejarah Ini? - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Istilah sejarah adalah berasal daripada perkataan:
  • A. 

   Jawa, salasilah, pohon atau pokok

  • B. 

   Arab, syajaratun, pohon atau pokok

  • C. 

   Arab, salasilah, riwayat

 • 2. 
  Syajaratun juga bermaksud salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul sahaja.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  'Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.' Pandangan ini terhadap sejarah adalah daripada:
  • A. 

   Herodotus

  • B. 

   Ibn Khaldun

  • C. 

   Muhd. Yusof Ibrahim

 • 4. 
  Nyatakan satu ciri sejarah daripada tiga cirinya.
 • 5. 
  Hasil kajian sejarah adalah terdapat dalam pelbagai bentuk, misalnya I. foto II. penulisan III. karangan IV. filem
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   II, III dan IV

 • 6. 
  Tarikh lahir dan tarikh mula bersekolah merupakan ciri yang penting dan bermakna.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Istilah 'hijrah' bermaksud:
  • A. 

   Jangka waktu seratus tahun

  • B. 

   Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa

  • C. 

   Tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah

 • 8. 
  Sumber pertama juga dikenali sebagai sumber ?. Sumber kedua juga dikenali sebagai sumber ?.
 • 9. 
  Contoh sumber pertama ialah: I. fail rasmi jabatan II. laporan tahunan jabatan III. risalah IV. diari
  • A. 

   I, II, dan III

  • B. 

   I dan III

  • C. 

   II dan IV

 • 10. 
  Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada masa lampau ialah
  • A. 

   Artifak

  • B. 

   Manuskrip

  • C. 

   Fosil

 • 11. 
  Mitos ialah cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Kaedah pengkajian sejarah terdiri daripada tiga kaedah iaitu kaedah ?, kaedah? dan kaedah?.
 • 13. 
  Ahli arkeologi mendapatkan maklumat berdasarkan proses gali cari.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Sejarawan patut ? dan ? dalam membuat penyelidikan sejarah.
  • A. 

   Jujur, bertanggungjawab

  • B. 

   Jujur, adil

  • C. 

   Adil, bertanggungjawab

 • 15. 
  Tunku Abdul Rahman digelar sebagai
  • A. 

   Bapa Pembangunan

  • B. 

   Bapa Perpaduan

  • C. 

   Bapa Kemerdekaan

  • D. 

   Bapa Pemodenan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.