แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูก ้องที่สุดเพียงคำตอบเดีย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   หลอดลม

 • 2. 
  ระบบในร่างกายระบบใดที่นำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
  • A. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • B. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด

  • C. 

   ระบบหายใจ

  • D. 

   ระบบขับถ่าย

 • 3. 
  การทำงานของหัวใจคล้ายกับเครื่องมือใด
  • A. 

   เครื่องตัดหญ้า

  • B. 

   เครื่องปั้มลม

  • C. 

   เครื่องสูบน้ำ

  • D. 

   เครื่องล้างจาน

 • 4. 
  ระบบใดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
  • A. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • B. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด

  • C. 

   ระบบหายใจ

  • D. 

   ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 • 5. 
  ระบบที่ทำงานขั้นสุดท้ายของร่างกายคือ
  • A. 

   ระบบขับถ่ายของเสีย

  • B. 

   ระบบหายใจ

  • C. 

   ระบบย่อยอาหาร

  • D. 

   ระบบหมุนเวียนเลือด