แบบทดสอบเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ชุด1

10
แบบทดสอบเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ชุด1

แบบทดสอบสำหรับฝึกทบทวนเ ื้อหาความรู้

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึงฮาร์ดแวร์
  • A. 

   คีย์บอร์ด

  • B. 

   เมาส์

  • C. 

   CPU

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์(software)
  • A. 

   หมายถึง อุปกรณ์ต่อพ่วง

  • B. 

   หมายถึงชุดคำสั่ง

  • C. 

   หมายถึง ผู้ที่สร้างโปรแกรม

  • D. 

   หมายถึงการประมวลผล

 • 3. 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด
  • A. 

   Windows 98

  • B. 

   Windows 2000

  • C. 

   Windows XP

  • D. 

   Windows 7

 • 4. 
  นักเรียน จัดเป็นผู้ใช้ประเภทใด
  • A. 

   User

  • B. 

   Administrator

  • C. 

   Programmer

  • D. 

   System Analyst

 • 5. 
  เมาส์ (Mouse)  จัดอยู่ในหน่วยใดในระบบคอมพิวเตอร์
  • A. 

   หน่วยรับข้อมูล(Input Unit)

  • B. 

   หน่วยความจำหลัก (Main memory)

  • C. 

   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

  • D. 

   หน่วยแสดงผล (Output Unit)

 • 6. 
  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ เรียกว่า....
  • A. 

   Programmer (โปรแกรมเมอร์)

  • B. 

   System Analysis (ซิสเตมอะนาไลซิส)

  • C. 

   Operator (โอเปอร์เรเตอร์)

  • D. 

   Adminstrator (แอดมินิสเตรเตอร์)

 • 7. 
  หานักเรียนต้องการพิมพ์เอกสาร ควรใช้โปรแกรมใดต่อไปนี้
  • A. 

 • 8. 
  ข้อใดคือเว็บไซต์ของโรงเรียนไพศาลีพิทยา
  • A. 

   Www.phaisalee.com

  • B. 

   Www.phaisalee.co.th

  • C. 

   Www.phaisalee.net

  • D. 

   Www.phaisalee.ac.th

 • 9. 
  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์
  • A. 

   เมนบอร์ด(Mainboard)

  • B. 

   ซีพียู (CPU)

  • C. 

   หน่วยความจำหลัก(RAM)

  • D. 

   หน่วยควมจำสำรอง(Secondary storage)

 • 10. 
  เว็บไซต์ข้อใดให้บริการสืบค้น
  • A. 

   Www.pantip.com

  • B. 

   Www.hotmail.com

  • C. 

   Www.google.co.th

  • D. 

   Www.sf.in.th