แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

5
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดคือลักษณะของสิ่งที่มีชีวิต
  • A. 

   เคลื่อนที่ได้

  • B. 

   กินไม่ได้

  • C. 

   ไม่หายใจ

 • 2. 
  ข้อใดคือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต
  • A. 

   กินอาหารไม่ได้

  • B. 

   ต้องการอากาศหายใจ

  • C. 

   เจริญเติบโตได้

 • 3. 
    เก้าอี้เป็นพวกเดียวกับข้อใด
  • A. 

   นก

  • B. 

   ม้า

  • C. 

   ปากกา

 • 4. 
    ปลาเป็นพวกเดียวกับข้อใด
  • A. 

   น้ำ

  • B. 

   ต้นไม้

  • C. 

   ก้อนหิน

 • 5. 
  ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
  • A. 

   ดวงอาทิตย์

  • B. 

   ต้นไม้

  • C. 

   ช้าง