ชุดแต่งกายประจำชาติ...

10
...
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติอะไร ?
  • A. 

   เกาหลี

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   ไต้หวัน

 • 2. 
  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด ?
  • A. 

   มองโกเลีย

  • B. 

   สวิตเซอร์แลนด์

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   เนเธอร์แลนด์

 • 3. 
  ชุดไทยชุดนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   ชุดไทยจักรี

  • B. 

   ชุดไทยจักรพรรดิ

  • C. 

   ชุดไทยศิวาลัย

  • D. 

   ชุดไทยบรมพิมาน

 • 4. 
  ส่าหรีเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของสตรีประเทศใด?
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   ปากีสถาน

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   อิรัก

 • 5. 
  ชุดประจำชาติจีนนี้มี ชื่อเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   บาจู กูรง

  • B. 

   กี่เพ้า

  • C. 

   บาจามลายู

  • D. 

   บาเตะห์

 • 6. 
  ภาพนี้เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   ลาว

  • B. 

   กัมพูชา

  • C. 

   เวียดนาม

  • D. 

   พม่า

 • 7. 
  ชุดงานคาร์นิวัล อยู่ที่ประเทศอะไร?
  • A. 

   บราซิล

  • B. 

   อเมริกาใต้

  • C. 

   แอฟริกา

  • D. 

   ไทย

 • 8. 
  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   เวียดนาม

  • B. 

   ภูฏาน

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   นอร์เวย์

 • 9. 
  ชุดนี้ เป็นชุดประจำชาติใด?
  • A. 

   สิงคโปร์

  • B. 

   สเปน

  • C. 

   เยอรมัน

  • D. 

   ฟินแลนด์

 • 10. 
  ชุดประจำชาตินี้ อยู่ประเทศที่มีนิยามว่าอะไร?
  • A. 

   ดินแดนแห่งความมืด

  • B. 

   ดินแดนแห่งแสงอาทิตย์

  • C. 

   ดินแดนแห่งข้าวสาลี

  • D. 

   ดินแดนแห่งโยเกิร์ต