ข้อสอบชีววิทยา-เคมี ม.4

5 | Total Attempts: 648

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบชีววิทยา-เคมี ม.4

Questions and Answers
 • 1. 
  1.เอนไซม์เป็นสารประกอบจำพวกใด
  • A. 

   โปรตีน

  • B. 

   ไขมัน

  • C. 

   คาร์โบไฮเดรต

  • D. 

   กรดนิวคลิอิก

 • 2. 
  2.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเอนไซม์
  • A. 

   ลดพลังงานของสารตั้งต้น

  • B. 

   ลดพลังงานของสารผลิตภัณฑ์

  • C. 

   ลดพลังงานกระตุ็ุ้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  3.น้ำตาลแลกโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดใด
  • A. 

   ฟรุกโตส+ฟรุกโตส

  • B. 

   กาแลกโตส+กลูโคส

  • C. 

   กลูโคส+กลูโคส

  • D. 

   กลูโคส+ฟรุกโตส

 • 4. 
  4.HCl มีมวลโมเลกุลเท่าใด
  • A. 

   35.5

  • B. 

   18

  • C. 

   65

  • D. 

   36.5

 • 5. 
  5.ตะขาบเป็นสัตว์ในคลาสใดในไฟลัมอาร์โทรโพดา
  • A. 

   คลาสชิโลโพดา

  • B. 

   คลาสเมอโรสโตมา

  • C. 

   คลาสอินเซ็คตา

  • D. 

   คลาสอะแรชนิดา

Back to Top Back to top