ข้อสอบภาษาไทย ป.1

7
ข้อสอบภาษาไทย ป.1

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำใดเป็นคำที่ประสมด้วยสระ -า
  • A. 

   ใจ

  • B. 

   มา

  • C. 

   ดู

  • D. 

   โต

 • 2. 
  ช้างบ้านมีลักษณะนามว่าอะไร
  • A. 

   ตัว

  • B. 

   เชือก

  • C. 

   อัน

  • D. 

   ชิ้น

 • 3. 
  ก  เป็นอักษรหมู่ใด
  • A. 

   สูง

  • B. 

   กลาง

  • C. 

   ต่ำ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ดู  อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   ดอ-อู-ดู

  • B. 

   ดอ-ดู

  • C. 

   ดอ-อา-ดู

  • D. 

   ดอ-อี-ดู

 • 5. 
  สระ - า  วางไว้ส่วนของพยัญชนะ
  • A. 

   บน

  • B. 

   หน้า

  • C. 

   หลัง

  • D. 

   ล่าง

 • 6. 
  ข้อใดเป็นคำเขียนของคำอ่านว่า  ตอ-อี-ตี
  • A. 

   มี

  • B. 

   ตี

  • C. 

   ดี

  • D. 

   สี

 • 7. 
  สระ - า  ภาษาสุภาพเรียกว่าอย่างไร
  • A. 

   ไม้หน้า

  • B. 

   ไม้โอ

  • C. 

   ลากข้าง

  • D. 

   วิสรรชนีย์