Romanika I Gotika. Vježba Za Test.

7 Questions | Total Attempts: 574

SettingsSettingsSettings
Romanika I Gotika. Vježba Za Test. - Quiz

Test uključuje ishode (katalog NCVVO) koji se navode na početku svakog pitanja. Svrha je uvježbavanje pojmova za test u redovnoj nastavi likovne umjetnosti za učenike 3. razreda gimnazije.


Questions and Answers
 • 1. 
  ISHODOdredite kompozicijska načela i karakteristike tlocrta, unutrašnjosti i vanjštine romaničke arhitekture (longitudinalan tlocrt u obliku latinskoga križa, prostorna raščlanjenost, načelo subordinacije i adicije, bazilikalno osvjetljenje, masivnost, zatvorenost). ZADATAKOznačite građevinu koja NE PRIPADA razdoblju romanike 
  • A. 

   Peterobrodna građevina s transeptom

  • B. 

   Trobrodna građevina s deambulatorijem i apsidiolama

  • C. 

   Trobrodna građevina s apsidama na istočnoj i zapadnoj strani

  • D. 

   Trobrodna građevina s dva transepta

 • 2. 
  ISHODOdredite različite vrste slikarstva u gotici (zidne slike, štafelajne slike, vitraj, oltarne slike, diptih, triptih, poliptih, minijature)ZadatakOznačite primjere koji su nastali u razdoblju gotike.
  • A. 

   Freska

  • B. 

   Vitraj

  • C. 

   Tapiserija

  • D. 

   Freska

 • 3. 
  ISHODOdredite stilske karakteristike gotičkoga slikarstva (zlatna pozadina, privid volumena, naturalizam, narativnost, idealizam).ZadatakNa kojem od navedenih primjera prepoznajete stilske karakteristike gotičkog slikarstva navedene u ishodu? 
  • A. 

   Oltarna slika

  • B. 

   Crtež

  • C. 

   Grafika

  • D. 

   Minijatura

 • 4. 
  ISHODOdredite konstruktivne i prostorne elemente, elemente raščlambe zida te dekorativne elemente romaničke arhitekture (masivan zid, mali prozorski otvori, polukružni luk, svod: bačvasti svod, bačvasti svod s pojasnicama, pojasnice, križni svod, polukupola, kupola; travej, glavni brod, bočni brodovi, transept, deambulatorij, apsida, apsidiole, arkade, galerija/triforij, zvonik, zapadni zvonici, kor, kripta, klaustar, skulpturalno ukrašen portal, stupnjevito uvučen portal, slijepe arkade, prozori, rozeta, monofore, bifore, trifore, kvadrifore, dijelovi portala: luneta, trimo/trumeau, arhivolte, dovratnik, nadvratnik/ arhitrav).ZADATAKOznačite elemente portala
  • A. 

   Rozeta

  • B. 

   Nadvratnik

  • C. 

   Luneta

  • D. 

   Monofora

 • 5. 
  ISHODOznačite karakteristike i kompozicijska načela gotičke skulpture (rana gotika: visoki reljef, izduženi likovi, statičnost, simetričnost, linearnost u detaljima, stilizacija, naglašeniji volumen, visoka/klasična gotika: visoki reljef, gotovo realan volumen, stav kontraposta, S-forma, realni nabori, kasna gotika: izrazito naglašena S-forma).ZADATAKPažljivo pogledajte primjer i označite pojmove koje biste mogli primijeniti na skulptoralnom rješenju koje se nalazi na središnjem portalu katedrale u Reimsu.
  • A. 

   Realni nabori

  • B. 

   Gotovo realan volumen

  • C. 

   Statičnost

  • D. 

   S-forma

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.