Reproducerea LA PLAnte

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Profadebio
P
Profadebio
Community Contributor
Quizzes Created: 17 | Total Attempts: 220,150
Questions: 24 | Attempts: 2,940

SettingsSettingsSettings
Reproducerea LA PLAnte - Quiz

Biologie Clasa a X-a


Questions and Answers
 • 1. 

   Înmulţirea prin stoloni se realizează la:

  • A.

   Ceapă

  • B.

   Cartof

  • C.

   Căpşun

  • D.

   Măr

  Correct Answer
  C. Căpşun
  Explanation
  Multiplication through runners is a method used in the propagation of plants. In the case of strawberries (căpşun), this technique involves allowing the plant to produce long stems called runners, which grow horizontally and develop new plantlets at their nodes. These plantlets can then be rooted and grown into new strawberry plants. Therefore, căpşun is the correct answer as it is the plant that undergoes multiplication through runners.

  Rate this question:

 • 2. 

  Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la:

  • A.

   Cartof

  • B.

   Lalea

  • C.

   Morcov

  • D.

   Căpşun

  Correct Answer
  B. Lalea
  Explanation
  Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la lalea. Acest proces se referă la capacitatea plantei de a se reproduce prin formarea de bulbi, care sunt structuri subterane specializate capabile să dezvolte o nouă plantă. Bulbii lalelelor sunt formați dintr-un mugur înconjurat de frunze modificate, care conțin substanțe de rezervă necesare pentru creșterea și dezvoltarea noii plante. Această metodă de reproducere este comună la plantele cu flori și permite obținerea de noi plante identice cu planta mamă.

  Rate this question:

 • 3. 

  Elementele mascule din structura florii de angiosperme sunt:

  • A.

   Carpelele

  • B.

   Petalele

  • C.

   Sepalele

  • D.

   Staminele

  Correct Answer
  D. Staminele
  Explanation
  The correct answer is "staminele" because staminele are the male reproductive parts of a flower in angiosperms. They consist of a filament and an anther, where pollen grains are produced. The other options mentioned, carpelele, petalele, and sepalele, are not male reproductive parts but rather female reproductive parts (carpels) and floral organs involved in attracting pollinators and protecting the flower bud (petals and sepals).

  Rate this question:

 • 4. 

  Fructul salcâmului este:

  • A.

   Achenă

  • B.

   Bacă

  • C.

   Drupă

  • D.

   Păstaie

  Correct Answer
  D. Păstaie
  Explanation
  The correct answer is "păstaie" because the fruit of the salcâm tree is a type of legume called a "păstaie" in Romanian. A păstaie is a long, pod-like fruit that contains multiple seeds. This is different from the other options listed, such as achene (a small, dry, one-seeded fruit) or bacă (a fleshy fruit with multiple seeds). Therefore, the correct answer is păstaie.

  Rate this question:

 • 5. 

  Androceul reprezintă totalitatea:

  • A.

   Carpelelor

  • B.

   Petalelor

  • C.

   Sepalelor

  • D.

   Staminelor

  Correct Answer
  D. Staminelor
  Explanation
  Androceul reprezintă totalitatea staminelor. Staminele sunt structuri florale masculine care conțin filamentul și antera, unde se formează polenul. Acestea sunt responsabile de producerea și eliberarea polenului în timpul procesului de polenizare. Prin urmare, staminele sunt o componentă importantă a androceului, care se referă la totalitatea organelor de reproducere masculine ale unei flori.

  Rate this question:

 • 6. 

  Butăşirea:

  • A.

   Se poate realiza la muşcată

  • B.

   Reprezintă îmbinarea a două plante

  • C.

   Este o formă de înmulţire sexuată

  • D.

   Asigură înmulţirea vegetativă la lalea

  Correct Answer
  A. Se poate realiza la muşcată
 • 7. 

  Gineceul reprezintă totalitatea:

  • A.

   Staminelor

  • B.

   Carpelelor

  • C.

   Sepalelor

  • D.

   Petalelor

  Correct Answer
  B. Carpelelor
  Explanation
  The correct answer is "carpelelor". Gineceul refers to the female reproductive organ of a flower, which includes the carpels. The carpels are the female reproductive structures that contain the ovary, style, and stigma. Therefore, the totality of the gineceul consists of the carpels.

  Rate this question:

 • 8. 

  La floarea de la angiosperme:

  • A.

   Sepalele intră în alcătuirea corolei

  • B.

   Petalele participă la formarea învelişului floral

  • C.

   Carpelele reprezintă partea bărbătească a florii

  • D.

   Staminele au ovar, stil şi stigmat

  Correct Answer
  B. Petalele participă la formarea învelişului floral
  Explanation
  Petals are the modified leaves of a flower that are usually brightly colored and scented. They are responsible for attracting pollinators, such as bees or butterflies, to the flower for pollination. In addition to attracting pollinators, petals also play a role in protecting the reproductive organs of the flower. They form the outermost part of the flower, known as the corolla, which surrounds and protects the inner reproductive structures. Therefore, it can be concluded that petals participate in the formation of the floral envelope.

  Rate this question:

 • 9. 

  Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la:

  • A.

   Muşcată

  • B.

   Viţa de vie

  • C.

   Stânjenel

  • D.

   Cartof

  Correct Answer
  B. Viţa de vie
  Explanation
  Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială în care se obțin plante noi prin înrădăcinarea unor porțiuni de tulpină sau ramură a unei plante mature. Această tehnică este des folosită în cultivarea viței de vie pentru a obține soiuri noi sau pentru a multiplica rapid soiurile existente. Prin marcotaj, se poate obține o plantă identică cu cea mamă, păstrând astfel caracteristicile dorite ale soiului.

  Rate this question:

 • 10. 

  Corola este alcătuită din:

  • A.

   Sepale

  • B.

   Carpele

  • C.

   Petale

  • D.

   Stamine

  Correct Answer
  C. Petale
  Explanation
  The corolla is made up of petals.

  Rate this question:

 • 11. 

  Una din funcţiile florii la angiosperme este formarea grăuncioarelor de polen.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given statement is true. One of the functions of flowers in angiosperms is the formation of pollen grains. Pollen grains contain the male gametes and are responsible for the transfer of genetic material from the male reproductive organ (anther) to the female reproductive organ (stigma) for fertilization to occur. This process is crucial for sexual reproduction in angiosperms.

  Rate this question:

 • 12. 

  Grăuncioarele de polen ajunse pe stigmat, germinează şi formează tubul polinic.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because it states that pollen grains that land on the stigma germinate and form the pollen tube. This process is a crucial step in plant reproduction as it allows for the transfer of male gametes from the pollen grains to the female reproductive organs of the plant. The pollen tube grows towards the ovary, where fertilization can occur. Therefore, the statement accurately describes the process of pollen germination and the formation of the pollen tube.

  Rate this question:

 • 13. 

  Floarea angiospermelor are rolul de a produce fructele şi seminţele.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Angiospermelor sunt plantele care produc flori, iar una dintre funcțiile principale ale florilor este de a produce fructe și semințe. Prin urmare, afirmația că floarea angiospermelor are rolul de a produce fructele și semințele este corectă.

  Rate this question:

 • 14. 

  Fecundatia la angiosperme este simpla.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement "Fecundatia la angiosperme este simpla" translates to "Fertilization in angiosperms is simple" in English. However, this statement is false. Fertilization in angiosperms is not simple but rather involves a complex process. It includes the transfer of pollen from the male reproductive organ (anther) to the female reproductive organ (stigma), followed by the fusion of male and female gametes to form a zygote. This process is known as double fertilization and is unique to angiosperms. Hence, the correct answer is false.

  Rate this question:

 • 15. 

  Floarea este organ de reproducere la angiosperme.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is stating that the flower is the reproductive organ in angiosperms. This is true because flowers contain the reproductive structures of angiosperms, including the male and female parts necessary for pollination and fertilization. Flowers are responsible for producing seeds and fruits, which are essential for the reproduction and propagation of angiosperms.

  Rate this question:

 • 16. 

  Vita de vie si caroful se inmultesc vegetativ.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Vita de vie si caroful se inmultesc vegetativ, meaning that both grapevines and carrots can reproduce asexually. This is true because both plants have the ability to produce new plants from their vegetative parts, such as stems, leaves, or roots, without the need for seeds or sexual reproduction. This method of reproduction allows these plants to quickly and efficiently propagate and produce offspring that are genetically identical to the parent plant.

  Rate this question:

 • 17. 

  Androceul este format din totalitatea carpelelor.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The given statement is false. "Androceul" refers to the male reproductive organs in plants, specifically the stamens. It is not formed by the total number of carpels, which are the female reproductive organs. Therefore, the correct answer is false.

  Rate this question:

 • 18. 

  Cariopsa este un fruct indehiscent si se formeaza la vita de vie.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  Cariopsa is not a fruit that forms on grapevines. A cariopsa is actually a type of dry fruit that forms in grasses, such as wheat or corn. Grapevines produce a different type of fruit known as a berry. Therefore, the statement is false.

  Rate this question:

 • 19. 

  Fructele uscate pot fi dehiscente si indehiscente.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is saying that dried fruits can be either dehiscent or indehiscent. Dehiscent fruits are those that split open to release their seeds, while indehiscent fruits do not split open. This means that the statement is true, as dried fruits can indeed have either of these characteristics.

  Rate this question:

 • 20. 

  Reproducerea asexuata la plante se poate realiza prin tuberculi.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Asexual reproduction in plants can be achieved through tubers. Tubers are specialized structures that store nutrients and can develop into new plants without the need for fertilization or the involvement of reproductive cells. This process is known as vegetative propagation and is commonly seen in plants like potatoes, where new plants can grow from the buds present on the tubers. Therefore, the given statement is true.

  Rate this question:

 • 21. 

  La monocotiledonate samanta este nuda.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement in the question is in Spanish and translates to "The monocotyledonous seed is naked." Monocotyledonous plants have seeds with a single cotyledon or seed leaf, and "nuda" means naked. However, this statement is incorrect. Monocotyledonous seeds are not naked, they are covered by a protective seed coat or testa. Therefore, the correct answer is false.

  Rate this question:

 • 22. 

  O planta se poate inmulti sexuat prin fragmente de organe.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  A plant cannot reproduce sexually through organ fragments. Sexual reproduction in plants typically involves the fusion of male and female gametes, such as pollen and ovules, respectively. Fragmentation is a form of asexual reproduction where a plant can produce new individuals from broken parts, but this method does not involve sexual reproduction. Therefore, the given statement is false.

  Rate this question:

 • 23. 

  Cotiledoanele contin rezervele de substante hranitoare ale semintei.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because cotyledons are embryonic leaves found in the seeds of flowering plants. They serve as a source of nutrients for the developing seedling until it can produce its own food through photosynthesis. Cotyledons contain stored reserves of carbohydrates, proteins, and lipids that provide energy and essential nutrients for the initial growth stages of the plant.

  Rate this question:

 • 24. 

  Cotiledoanele contin rezervele de substante hranitoare ale semintei.

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The statement is true because cotyledons are embryonic leaves found in the seeds of flowering plants. They are responsible for storing and providing nutrients to the developing seedling until it can establish its own photosynthetic capabilities. Therefore, cotyledons do indeed contain the reserves of nutrients for the seed.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 18, 2012
  Quiz Created by
  Profadebio
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.