Renesansa U Europskoj I Hrvatskoj KnjiŽevnosti

37 Questions

Settings
Please wait...
Renesansa U Europskoj I Hrvatskoj Knjievnosti

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Riječ LA RENAISSANCE znači:
 • 2. 
  Renesansa se javlja u ruskoj književnosti.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 3. 
  Renesansa u europskoj književnosti obuhvaća koje stoljeće?
  • A. 

   13. stoljeće

  • B. 

   14. stoljeće

  • C. 

   15. stoljeće

  • D. 

   16. stoljeće

 • 4. 
  HOMO UNIVERSALIS znači svestrani renesansni čovjek.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 5. 
  Jedna vrsta romana ne razvija se u renesansi:
  • A. 

   Viteški

  • B. 

   Pikarski

  • C. 

   Kriminalistički

  • D. 

   Pastirski

 • 6. 
  Pantalone, Heraklin i Pulcinella likovi su:
  • A. 

   Pučke farse

  • B. 

   Komedije dell arte

  • C. 

   Viteškog romana

  • D. 

   Tragedije

 • 7. 
  Eseje u renesansi piše:
  • A. 

   Shakespeare

  • B. 

   Rebelais

  • C. 

   M. de Montaigne

  • D. 

   Ariosto

 • 8. 
  Donkihotizam je:
  • A. 

   Smislen pothvat vrijedan divljenja

  • B. 

   Modni stil u renesansi

  • C. 

   Uzaludan, besmislen pothvat koji izaziva podsmijeh

  • D. 

   Najvažniji izraz koji se odnosi na renesansu

 • 9. 
  Biti , ili ne biti- pitanje je sad? Izgovara:
  • A. 

   Kralj Lear

  • B. 

   Hamlet

  • C. 

   Henrik IV

  • D. 

   Kralj Klaudije

 • 10. 
  Koja tvrdnja u Hamletu nije točna?
  • A. 

   Kralj želi iskoristiti Learte za osvetu.

  • B. 

   Hamlet glumi ludilo kako bi otkrio stričev zločin.

  • C. 

   Hamlet je namjerno ubio Polonija.

  • D. 

   Ofelija se utopila.

 • 11. 
  Hrvatska književnost renesanse javlja se na području:
  • A. 

   Like

  • B. 

   Zagorja

  • C. 

   Dalmacije

  • D. 

   Slavonije

 • 12. 
  Marko Marulić naziva se ocem hrvatske književnosti zato što je:
  • A. 

   Napisao prvo tiskano djelo lijepe književnosti na hrvatskom (čakavskom) jeziku

  • B. 

   Napisao prvo tiskano djelo lijepe književnosti na hrvatskom (štokavskom) jeziku

 • 13. 
  Priča o Juditi uzeta je iz:
  • A. 

   Biblije

  • B. 

   Kurana

  • C. 

   Tore

  • D. 

   Spomenara

 • 14. 
  U stilu  Marulićeve Judite možem ouočiti spoj triju tradicija: a) biblijske; b)srednjovjekovne, začinjavske i glagoljaške i c) antičke, vergilijevske
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 15. 
  Marulićeva Judita  epski je spjev u šest pjevanja, pisan dvostrukorimovanim dvanaestercima, jezik- splitska čakavština 16. stoljeća:
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 16. 
  Nije točno:
  • A. 

   U "Juditi" Marko Marulić opisuje osvajanja Holoferna, kralja Babilonije i Asirije

  • B. 

   "Ribanje i ribarsko prigovaranje" možemo odrediti i kao ribarsku dramu

  • C. 

   Hektorović putuje tri dana s ribarima Paskojem Zetom i Nikolom Debeljom

  • D. 

   U pjesmi "Prvi pogled" Menčetić govori o životu i ljubavi.

 • 17. 
  Školovao sam se u Sijeni, u Italiji. U mladosti, zvali su me Vidra. u svojim djelima djelima o suprotstavljam inteligenciju i glupost, mladost i starost, mudrost i ludost znajući da svime upravljaju Fortuna i Vrlina. Ja sam...
 • 18. 
  Potječem iz bogate obitelji. kako bi se odmorio od gradnje svog ljetnikovca Tvrdlja putovao sam do Šolte. tako je nastala i moja njpoznatija poslanica. Ja sam...
 • 19. 
  Brne Karnarutić, Petar Zoranić i Mikša Pelegrinović pripadaju zadarskom renesansnom krugu.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 20. 
   Marulić svoju Juditu piše splitskom čakavicom i dvostruko rimovanim osmercem.    
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 21. 
  Bugarštica je narodna epska pjesma duljeg stiha. Hektorović je uvodi u svom Ribanju i ribarskom prigovaranju.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 22. 
  Dubrovački plemić Dinko Ranjina zapisao je u svom Zborniku pjesme naših prvih petrarkista.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 23. 
  Izdvoji uljeza.
  • A. 

   Dundo Maroje

  • B. 

   Vazetje Sigeta grada

  • C. 

   Novela od Stanca

  • D. 

   Skup

 • 24. 
  Prvi hrvatski pjesnici ljubavne tematike su:
 • 25. 
  Prvu hrvatsku svjetovnu dramu napisao je _____________ i zove se _______________ 
 • 26. 
  Prvi hrvatski roman Planine Petra Zoranića ima 24 pjevanja i pisan je u stihu i prozi.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 27. 
  U Planinama  su vidljivi različiti utjecaji. Izbaci uljeza.
  • A. 

   Antički

  • B. 

   Biblijski

  • C. 

   Grčki

  • D. 

   Predrenesansa- Dante

 • 28. 
  Glavni junak Planina je:
  • A. 

   Pastir Boran

  • B. 

   Pastir Zoran

  • C. 

   Pastir Juran

  • D. 

   Pastir Matan

 • 29. 
  Petar Hektorović napisao je:
  • A. 

   Ribanje i ribarsko zagovaranje

  • B. 

   Ribarenje i ribarsko prigovarenje

  • C. 

   Ribolov i razgovor

  • D. 

   Ribanje i ribarsko prigovaranje

 • 30. 
  Imena ribara s kojima Hektorović putuje od Hvara do Šolte su:
  • A. 

   Paskolja Debelja i Nikola Zat

  • B. 

   Paskoje Debelja i Nikola Zet

  • C. 

   Paskval debelja i Nikola Zet

  • D. 

   Paskoje Debelja i Nikolaj Zet

 • 31. 
  Putovanje Hektorovića i ribara traje:
  • A. 

   Pet dana

  • B. 

   Tri dana

  • C. 

   Dva dana

  • D. 

   Jedan dan

 • 32. 
  Ribanje i ribarsko prigovaranje osim što je epski spjev, ono je i pjesnički putopis i poslanica.
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE