Regulatori

26 Questions | Total Attempts: 816

SettingsSettingsSettings
Regulatori - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  PID regulatori su
  • A. 

   Kontinuirani regulatori

  • B. 

   Diskretni regulatori

  • C. 

   Kaskadni regulatori

  • D. 

   Relejni regulatori

 • 2. 
  Djelovanje  mu se iskazuje proporcionalnim područjem koje se definira kao potrebna postotna promjena ulazne veličine regulatora e(t) da bi se izlazna veličina promijenila za 100%. To je ...
  • A. 

   P regulator

  • B. 

   I regulator

  • C. 

   D regulator

  • D. 

   PID regulator

 • 3. 
  Karakteristike P regulatora su...
  • A. 

   Dinamički odgovor regulatora i stabilno stanje se lako postiže

  • B. 

   Ima minimum regulacijskog djelovanja

  • C. 

   Povećava brzinu odgovora regulatora

  • D. 

   Statička pogreška je prisutna

  • E. 

   Potpuno eliminira statičku pogrešku

  • F. 

    koristi se kada je u regulacijskom sustavu dopuštena statička pogreška

 • 4. 
  Karakteristike PD regulatora su...
  • A. 

   Dinamički odgovor regulatora znatno je brži

  • B. 

   Ima minimum regulacijskog djelovanja

  • C. 

   Statička pogreška je prisutna

  • D. 

   Potpuno eliminira statičku pogrešku

  • E. 

    koristi se kada je u regulacijskom sustavu dopuštena statička pogreška

  • F. 

   D komponenta povećava brzinu odgovora regulatora

 • 5. 
  Karakteristike I regulatora su...
  • A. 

   Niska brzina dinamičkog odgovora

  • B. 

   Ima minimum regulacijskog djelovanja

  • C. 

   Statička pogreška je prisutna

  • D. 

   Potpuno eliminira statičku pogrešku

  • E. 

    koristi se kada je u regulacijskom sustavu dopuštena statička pogreška

  • F. 

   Velika brzina dinamičkog odgovora

  • G. 

   Za sustave s niskim zahtjevima regulacije

 • 6. 
  Karakteristike PI regulatora su...
  • A. 

   Ne može postići jako veliku brzinu odgovora regulatora

  • B. 

   Daje dinamički regulacijski odgovor bez pojave statičke pogreške

  • C. 

   Statička pogreška je prisutna

  • D. 

   Potpuno eliminira statičku pogrešku

  • E. 

   Velika brzina dinamičkog odgovora

  • F. 

   Većina regulacijskih zahtjeva može se riješiti upotrebom ovoga tipa regulatora

 • 7. 
  Karakteristike PID regulatora su...
  • A. 

   Nizak stupanj regulacijskog djelovanja

  • B. 

   Spori dinamički odgovor

  • C. 

   Statička pogreška je prisutna

  • D. 

   Potpuno eliminira statičku pogrešku

  • E. 

   Pogodan je za regulacijske sustave gdje se javljaju velika kašnjenja koja se moraju eliminirati na najbrži mogući način

  • F. 

   Svi regulacijski zahtjevi mogu se riješiti upotrebom ovoga tipa regulatora

  • G. 

   Najkompleksnije i najopsežnije regulacijsko djelovanje

 • 8. 
  Da bi se postigli zadovoljavajući rezultati regulacije, osim upotrebe prikladnog regulatora, još je važnije da regulacijski parametri KP, KD i Ki budu prikladno namješteni.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 9. 
  D regulator se koristi kao samostalni regulator.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Slika prikazuje odziv i djelovanje ...
  • A. 

   P regulatora

  • B. 

   PI regulatora

  • C. 

   PD regulatora

  • D. 

   I regulatora

  • E. 

   PID regulatora

 • 11. 
  Slika prikazuje odziv i djelovanje ...
  • A. 

   P regulatora

  • B. 

   PI regulatora

  • C. 

   PD regulatora

  • D. 

   I regulatora

  • E. 

   PID regulatora

 • 12. 
  Slika prikazuje odziv i djelovanje ...
  • A. 

   P regulatora

  • B. 

   PI regulatora

  • C. 

   PD regulatora

  • D. 

   I regulatora

  • E. 

   PID regulatora

 • 13. 
  Slika prikazuje odziv i djelovanje ...
  • A. 

   P regulatora

  • B. 

   PI regulatora

  • C. 

   PD regulatora

  • D. 

   I regulatora

  • E. 

   PID regulatora

 • 14. 
  Kada se poremećaji u procesu javljaju većom brzinom nego što regulacijski krug može reagirati koristimo
  • A. 

   Kaskadnu regulaciju

  • B. 

   PID regulaciju

  • C. 

   Dvopoložajni regulator

  • D. 

   Tropoložajni regulator

 • 15. 
  Regulatori su ključne komponente u sustavu automatske regulacije i zadaća im je 
  • A. 

   Održati procesne varijable optimalnim vrijednostima

  • B. 

   Povezati sustav u cjelinu

  • C. 

   Osigurati siguran rad pogona

 • 16. 
  O djelovanju regulatora ovisi stabilnost postrojenja
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 17. 
  Na temelju signala pogreške iz usporednika (komparatora) ____________________ računaju potrebne promjene upravljačke veličine.
 • 18. 
  Kontinuirani regulatori su
  • A. 

   P regulator

  • B. 

   PI regulator

  • C. 

   PID regulator

  • D. 

   Dvopoložajni regulator

  • E. 

   Tropoložajni regulator

  • F. 

   Impulsni regulatori

 • 19. 
  Regulatori s nekontinuiranim djelovanjem su
  • A. 

   P regulator

  • B. 

   PI regulator

  • C. 

   PID regulator

  • D. 

   Dvopoložajni regulator

  • E. 

   Tropoložajni regulator

  • F. 

   Impulsni regulatori

 • 20. 
  Dvopoložajni regulator ima 
  • A. 

   Samo dva krajnja položaja on/off

  • B. 

   Tri stupnja regulacije

  • C. 

   Mogu raditi u dva položaja, okomiti i vodoravni

  • D. 

   šalju dva impulsa

 • 21. 
  Regulator s bimetalnom trakom primjer je 
  • A. 

   Dvopoložajnog regulatora

  • B. 

   Tropoložajnog regulatora

  • C. 

   PID regulatora

  • D. 

   Impulsnog regulatora

 • 22. 
  Kod kaskadnog načina vođenja izlaz jednog regulatora mijenja radnu točku drugoga.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 23. 
  Kaskadnu regulaciju treba primjenjivati samo ako je unutarnji krug_____________________ .
  • A. 

    barem pet puta brži od vanjskog kruga

  • B. 

   Barem tri puta brži

  • C. 

   Jednako brz kao i vanjski krug

  • D. 

   Sporiji od vanjskog kruga

 • 24. 
  Koristi od primjene kaskadne regulacije su
  • A. 

   Kompenzacija utjecaja poremećaja

  • B. 

   Brži odziv

  • C. 

   Izolacija nelinearnosti

  • D. 

   Rješavanje problema s regulacijom procesa s prebrzom pojavom poremećaja

  • E. 

   Sve navedeno