Regelträning Sibf

126 Questions | Total Attempts: 21201

SettingsSettingsSettings
Regeltrning Sibf - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad händer om ett lag inte infinner sig i tid efter 1:a periodpausen?
  • A. 

   Påtalar för lagkaptenen eller ledaren att komma ut i tid till 3:e perioden

  • B. 

   Rapporterar till administrerande förbund att laget kommit ut försent efter periodpaus

  • C. 

   2 minuters lagstraff för fördröjande av spelet

  • D. 

   Ingenting, det är domarna som ansvarar för att lagen kommer ut i tid

 • 2. 
  Vad blir påföljden om en spelare efter slutsignalen begår en förseelse som under matchen skulle lett till matchstraff?
  • A. 

   Ingen åtgärd då vi bara kan bestraffa det som sker under matchtiden

  • B. 

   Matchstraff 2 (M2)

  • C. 

   Matchstraff 3 (M3)

  • D. 

   Anmälan till bestraffning

 • 3. 
  H19 ådrar sig ett 5 min lagstraff, protesterar därefter och tilldöms ytterligare 2 min. I vilken ordning mäts straffen?
  • A. 

   Domarna avgör vilken ordning straffen mäts

  • B. 

   Lagkaptenen avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C. 

   Kortare straff mäts före längre, d v s först 2:an och därefter 5:an

  • D. 

   Straffen mäts i den ordning de döms, d v s först 5:an och därefter 2:an

 • 4. 
  I vilket av följande exempel är ett mål godkänt?
  • A. 

   När felande lag gör mål under en avvaktande utvisning (ej självmål)

  • B. 

   När målvakten kastar bollen in i motståndarens mål (bollen har studsat i golvet innan den passerade mittlinjen)

  • C. 

   När ett lag gör självmål på ett inslag

  • D. 

   När målburen flyttats och bollen går i målburen utan att ha passerat mållinjen

 • 5. 
  Lagkaptenen sitter utvisad då ledaren i samma lag visas ut 2 minuter för protest.Vem utser en inte redan utvisad spelare att sitta av ledarens lagstraff?
  • A. 

   Domarna väljer vilken spelare som ska visas ut

  • B. 

   Lagkaptenen väljer vilken spelare som ska visas ut

  • C. 

   Ledaren som blivit utvisad väljer

  • D. 

   En annan ledare än den som blivit utvisad väljer vilken spelare som ska visas ut

 • 6. 
  B11 sitter utvisad och ska åter delta i spelet efter 11.30. Sekretariatet råkar släppa in B11 30 sekunder för tidigt (11.00). Bortalaget gör mål 11.10. B11 är inte inblandad i målet. Hur dömer du?
  • A. 

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • B. 

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

  • C. 

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • D. 

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

 • 7. 
  En spelare i en seniormatch som inte är noterad i matchprotokollet gör mål, vad dömer du?
  • A. 

   Underkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • B. 

   Underkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

  • C. 

   Godkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • D. 

   Godkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

 • 8. 
  När ett Matchstraff 2 ska verkställas visar det sig att spelaren inte finns noterad i matchprotokollet, vilket leder till Matchstraff 1. Hur mäts utvisningstiden för laget?
  • A. 

   Spel 5 mot 3 i fem minuter och därefter 5 mot 4 i fem minuter

  • B. 

   Spel 5 mot 4 i femton minuter

  • C. 

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • D. 

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

 • 9. 
  En spelare i Lag A står i målområdet där han bröstar ner en långboll till sig själv och ska slå in bollen i mål då den studsar in i mål utan att röra någon motståndare. Hur dömer du?
  • A. 

   Ej mål, frislag till lag B

  • B. 

   Ej mål, tekning

  • C. 

   Ej mål, spelet går vidare

  • D. 

   Mål

 • 10. 
  När anses ett frislag/inslag vara utfört?
  • A. 

   När en utespelare i anfallande lag har vidrört bollen

  • B. 

   När bollen efter tillslag har rullat ett halvt varv

  • C. 

   När bollen efter tillslag har rullat ett varv

  • D. 

   När bollen efter tillslag befinner sig i rörelse

 • 11. 
  Vilket alternativ stämmer in på utvisning för felaktigt avstånd? 
  • A. 

   Spelet måste vara igång för att domarna ska kunna visa ut för felaktigt avstånd

  • B. 

   En målvakt kan inte bli utvisad för felaktigt avstånd inne i målområdet

  • C. 

   Vid försvarsmur kan endast en spelare utvisas även om flera bryter mot regeln

  • D. 

   Om ett frislag spelas bakåt kan inte utvisning för avstånd dömas

 • 12. 
  Hur många matchstraff kan dömas på en spelare under en match? 
  • A. 

   Obegränsat antal

  • B. 

   Ett

  • C. 

   Två, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

  • D. 

   Tre, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

 • 13. 
  Ett avvaktande matchstraff 2 på nr 7 i Lag B verkställs i samband med att spelaren med full kraft slår sin klubba i huvudet på en motståndare. Hur mäts utvisningstiden för laget? 
  • A. 

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

  • B. 

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • C. 

   Spel 5 mot 3 i fem minuter

  • D. 

   Spel 5 mot 3 i tio minuter

 • 14. 
  Vad är straffet och vem ska visas ut om ett lag avsiktligt spelar med för många spelare?
  • A. 

   2 min lagstraff, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • B. 

   Matchstraff 2, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • C. 

   Matchstraff 1 på spelaren som kom in på plan

  • D. 

   Matchstraff 2 på̊ spelaren som kom in på̊ plan

 • 15. 
  Vilken spelare ska visas ut om domarna begärt hjälp av lagkapten att hitta den som begått förseelsen och lagkaptenen inte kan/vill hjälpa domarna?
  • A. 

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet

  • B. 

   Lagkaptenen får själv sitta av straffet

  • C. 

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet, dock måste spelaren varit på plan när förseelsen inträffade

  • D. 

   Lagkapten tilldöms en U2+P10 och domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet.

 • 16. 
  Hur dömer du om en spelare i Lag B under ett straffslag för Lag A högt och tydligt ropar ”du missar, du missar” från båset?
  • A. 

   Låter straffen fortsätta, det är tillåtet att försöka störa motståndarna muntligt

  • B. 

   Blåser av, U2+P10 på spelaren i Lag B och ny straff

  • C. 

   Matchstraff 2 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

  • D. 

   Matchstraff 3 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

 • 17. 
  Hur dömer du när en spelare i ilska slår sönder klubban eller annan utrustning?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 18. 
  Hur dömer du när en målvakt använder ett icke godkänt målvaktsgaller eller när en utespelare använder en icke godkänd klubba eller ett blad med för stor hook?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 19. 
  Hur dömer du när en spelare eller ledare begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 20. 
  Hur dömer du när en spelare vars utrustning ska kontrolleras under match försöker åtgärda den aktuella utrustningen innan den kontrolleras?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 21. 
  Hur dömer du när en spelare i sarghörnet spelar med klubban på bollen med en fot utanför sargen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 22. 
  Hur dömer du när icke felande lag bara försöker vinna tid under en avvaktande utvisning?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 23. 
  Hur dömer du när en spelare avsiktligt välter motstå̊ndarlagets målbur när spelet är avblåst?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 24. 
  Hur dömer du när en spelare direkt efter slutsignalen grovt hånar en motståndare och slår klubban i golvet med en sådan kraft att klubban går av?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

  • J. 

   Anmälan till bestraffning

 • 25. 
  Hur dömer du när en målvakt hoppar i sitt eget målområde och fångar bollen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.