Regelträning Sibf

138 Questions | Total Attempts: 7134

Settings
Please wait...
Regeltrning Sibf

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad händer om ett lag inte infinner sig i tid efter 1:a periodpausen?
  • A. 

   Påtalar för lagkaptenen eller ledaren att komma ut i tid till 3:e perioden

  • B. 

   Rapporterar till administrerande förbund att laget kommit ut försent efter periodpaus

  • C. 

   2 minuters lagstraff för fördröjande av spelet

  • D. 

   Ingenting, det är domarna som ansvarar för att lagen kommer ut i tid

 • 2. 
  Vad blir påföljden om en spelare efter slutsignalen begår en förseelse som under matchen skulle lett till matchstraff?
  • A. 

   Ingen åtgärd då vi bara kan bestraffa det som sker under matchtiden

  • B. 

   Matchstraff 2 (M2)

  • C. 

   Matchstraff 3 (M3)

  • D. 

   Anmälan till bestraffning

 • 3. 
  H19 ådrar sig ett 5 min lagstraff, protesterar därefter och tilldöms ytterligare 2 min. I vilken ordning mäts straffen?
  • A. 

   Domarna avgör vilken ordning straffen mäts

  • B. 

   Lagkaptenen avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C. 

   Kortare straff mäts före längre, d v s först 2:an och därefter 5:an

  • D. 

   Straffen mäts i den ordning de döms, d v s först 5:an och därefter 2:an

 • 4. 
  I vilket av följande exempel är ett mål godkänt?
  • A. 

   När felande lag gör mål under en avvaktande utvisning (ej självmål)

  • B. 

   När målvakten kastar bollen in i motståndarens mål (bollen har studsat i golvet innan den passerade mittlinjen)

  • C. 

   När ett lag gör självmål på ett inslag

  • D. 

   När målburen flyttats och bollen går i målburen utan att ha passerat mållinjen

 • 5. 
  Lagkaptenen sitter utvisad då ledaren i samma lag visas ut 2 minuter för protest.Vem utser en inte redan utvisad spelare att sitta av ledarens lagstraff?
  • A. 

   Domarna väljer vilken spelare som ska visas ut

  • B. 

   Lagkaptenen väljer vilken spelare som ska visas ut

  • C. 

   Ledaren som blivit utvisad väljer

  • D. 

   En annan ledare än den som blivit utvisad väljer vilken spelare som ska visas ut

 • 6. 
  B11 sitter utvisad och ska åter delta i spelet efter 11.30. Sekretariatet råkar släppa in B11 30 sekunder för tidigt (11.00). Bortalaget gör mål 11.10. B11 är inte inblandad i målet. Hur dömer du?
  • A. 

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • B. 

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

  • C. 

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • D. 

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

 • 7. 
  En spelare i en seniormatch som inte är noterad i matchprotokollet gör mål, vad dömer du?
  • A. 

   Underkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • B. 

   Underkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

  • C. 

   Godkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • D. 

   Godkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

 • 8. 
  När ett Matchstraff 2 ska verkställas visar det sig att spelaren inte finns noterad i matchprotokollet, vilket leder till Matchstraff 1. Hur mäts utvisningstiden för laget?
  • A. 

   Spel 5 mot 3 i fem minuter och därefter 5 mot 4 i fem minuter

  • B. 

   Spel 5 mot 4 i femton minuter

  • C. 

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • D. 

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

 • 9. 
  En spelare i Lag A står i målområdet där han bröstar ner en långboll till sig själv och ska slå in bollen i mål då den studsar in i mål utan att röra någon motståndare. Hur dömer du?
  • A. 

   Ej mål, frislag till lag B

  • B. 

   Ej mål, tekning

  • C. 

   Ej mål, spelet går vidare

  • D. 

   Mål

 • 10. 
  När anses ett frislag/inslag vara utfört?
  • A. 

   När en utespelare i anfallande lag har vidrört bollen

  • B. 

   När bollen efter tillslag har rullat ett halvt varv

  • C. 

   När bollen efter tillslag har rullat ett varv

  • D. 

   När bollen efter tillslag befinner sig i rörelse

 • 11. 
  Vilket alternativ stämmer in på utvisning för felaktigt avstånd? 
  • A. 

   Spelet måste vara igång för att domarna ska kunna visa ut för felaktigt avstånd

  • B. 

   En målvakt kan inte bli utvisad för felaktigt avstånd inne i målområdet

  • C. 

   Vid försvarsmur kan endast en spelare utvisas även om flera bryter mot regeln

  • D. 

   Om ett frislag spelas bakåt kan inte utvisning för avstånd dömas

 • 12. 
  Hur många matchstraff kan dömas på en spelare under en match? 
  • A. 

   Obegränsat antal

  • B. 

   Ett

  • C. 

   Två, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

  • D. 

   Tre, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

 • 13. 
  Ett avvaktande matchstraff 2 på nr 7 i Lag B verkställs i samband med att spelaren med full kraft slår sin klubba i huvudet på en motståndare. Hur mäts utvisningstiden för laget? 
  • A. 

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

  • B. 

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • C. 

   Spel 5 mot 3 i fem minuter

  • D. 

   Spel 5 mot 3 i tio minuter

 • 14. 
  Vad är straffet och vem ska visas ut om ett lag avsiktligt spelar med för många spelare?
  • A. 

   2 min lagstraff, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • B. 

   Matchstraff 2, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • C. 

   Matchstraff 1 på spelaren som kom in på plan

  • D. 

   Matchstraff 2 på̊ spelaren som kom in på̊ plan

 • 15. 
  Vilken spelare ska visas ut om domarna begärt hjälp av lagkapten att hitta den som begått förseelsen och lagkaptenen inte kan/vill hjälpa domarna?
  • A. 

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet

  • B. 

   Lagkaptenen får själv sitta av straffet

  • C. 

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet, dock måste spelaren varit på plan när förseelsen inträffade

  • D. 

   Lagkapten tilldöms en U2+P10 och domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet.

 • 16. 
  Hur dömer du om en spelare i Lag B under ett straffslag för Lag A högt och tydligt ropar ”du missar, du missar” från båset?
  • A. 

   Låter straffen fortsätta, det är tillåtet att försöka störa motståndarna muntligt

  • B. 

   Blåser av, U2+P10 på spelaren i Lag B och ny straff

  • C. 

   Matchstraff 2 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

  • D. 

   Matchstraff 3 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

 • 17. 
  Hur dömer du när en spelare i ilska slår sönder klubban eller annan utrustning?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 18. 
  Hur dömer du när en målvakt använder ett icke godkänt målvaktsgaller eller när en utespelare använder en icke godkänd klubba eller ett blad med för stor hook?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 19. 
  Hur dömer du när en spelare eller ledare begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 20. 
  Hur dömer du när en spelare vars utrustning ska kontrolleras under match försöker åtgärda den aktuella utrustningen innan den kontrolleras?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 21. 
  Hur dömer du när en spelare i sarghörnet spelar med klubban på bollen med en fot utanför sargen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 22. 
  Hur dömer du när icke felande lag bara försöker vinna tid under en avvaktande utvisning?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 23. 
  Hur dömer du när en spelare avsiktligt välter motstå̊ndarlagets målbur när spelet är avblåst?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 24. 
  Hur dömer du när en spelare direkt efter slutsignalen grovt hånar en motståndare och slår klubban i golvet med en sådan kraft att klubban går av?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

  • J. 

   Anmälan till bestraffning

 • 25. 
  Hur dömer du när en målvakt hoppar i sitt eget målområde och fångar bollen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 26. 
  Hur dömer du när en utvisad spelare beträder planen vid spelavbrott innan utvisningen upphör eller avbryts och där sekretariatet inte är orsaken till att den utvisade spelaren beträdde spelplanen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 27. 
  Hur dömer du när en anfallande utespelare befinner sig i målvaktsområdet och där påverkar spelet?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 28. 
  Hur dömer du när en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5-minuters lagstraff?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 29. 
  Hur dömer du när ett felaktigt byte äger rum under spelet?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 30. 
  Hur dömer du när en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sargen eller målburen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 31. 
  Hur dömer du när en spelare i felande lag efter avblåsning slår iväg eller tar med sig bollen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 32. 
  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt kastar klubban i byteszonen vid spelavbrott?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 33. 
  Hur dömer du när när lagkaptenen begär mätning av hook och denna är korrekt?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 34. 
  Hur dömer du när en spelare struntar i att ta med sig avslagna klubbdelar från spelplanen till byteszonen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 35. 
  Hur dömer du när en spelare aktivt hindrar motståndarnas målvakts utkast?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 36. 
  Hur dömer du när en spelare spelar bollen med klubban mellan knä- och midjehöjd och vinner en betydande fördel?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 37. 
  Hur dömer du när en målvakt vid utkast helt lämnar sitt målområde?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 38. 
  Hur dömer du när en utespelare deltar i spelet från byteszonen (ej i samband med byte!)
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 39. 
  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt flyttar motståndarlagets målbur? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 40. 
  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt sparkar in bollen i motståndarnas mål?
  • A. 

   Mål

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 41. 
  Hur dömer du när en utespelare under spelets gång kastar klubban i avsikt att träffa bollen?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 42. 
  Hur dömer du när en spelare försöker filma till sig en fördel? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 43. 
  Hur dömer du när en spelare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 44. 
  Hur dömer du när en spelare trots domarnas uppmaning inte åtgärdar felaktig personlig utrustning?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 45. 
  H15 ådrar sig ett avvaktande 5 min lagstraff som verkställs av att H7 tilldöms ett 2 min lagstraff. I vilken ordning mäts straffen om laget redan har ett lagstraff som mäts? 
  • A. 

   Domarna avgör i vilken ordning straffen mäts

  • B. 

   Lagkapten avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C. 

   Kortare straff mäts före längre; först 2:an och därefter 5:an

  • D. 

   Straffen mäts i den ordning de döms; först 5:an och därefter 2:an

 • 46. 
  Vilket alternativ gäller om målvakten gör sig skyldig till hårt spel (U5) och därefter protesterar (U2)
?
  • A. 

   Målvakten sitter själv av U5 + U2 minuter

  • B. 

   Då målvakten inte sitter av 2 min. utvisningar blir det spel 3 mot 5 i två min och därefter spel 4 mot 5 i tre minuter

  • C. 

   Utvisningarna mäts i den ordning de döms och målvakten sitter tillsammans med en utespelare av 5 + 2 minuter

  • D. 

   Utvisningarna mäts i den ordning de döms, dock ska målvakten efter att ha avtjänat sin 5-minutersutvisning släppas in på plan då han/hon inte sitter av 2 min lagstraff

 • 47. 
  Hur dömer du när en spelare spottar på en motståndare?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 48. 
  Vad gäller om en målvakt utvisas 2 + 2 minuter?
  • A. 

   En inte redan utvisad utespelare sitter av målvaktens straff

  • B. 

   Målvakten sitter själv av sitt straff

  • C. 

   En inte redan utvisad utespelare tillsammans med målvakten ska sitta av straffet

  • D. 

   Lagkaptenen avgör om målvakten eller en utespelare ska sitta av straffet

 • 49. 
  Hur dömer du när en anfallsspelare kommer helt fri med målvakten som räddar bollen innanför målområdet men glider ut från målområdet (ingen kroppsdel innanför målområdet) med bollen under kontroll?
  • A. 

   Straffslag och U2 för liggande spel

  • B. 

   Friar, målvakten startade sin räddning innanför målområdet

  • C. 

   U2 för liggande spel

  • D. 

   Frislag

 • 50. 
  Domaren blåser frislag till bortalaget. H7 backar för att inta ett korrekt avstånd till frislaget. Bortalaget slår då ett snabbt frislag och bollen träffar H7 som backar (från frislaget). Hur ska domaren agera?
  • A. 

   Spelet ska fortsätta, H7 är på väg att inta korrekt avstånd

  • B. 

   Frislaget ska gå om

  • C. 

   U2 på H7 för felaktigt avstånd

  • D. 

   Frislaget ska slås om från den plats där bollen träffade H7

 • 51. 
  Vid vilken situation gäller 3-sekundersregeln?
  • A. 

   I samband med frislag ska muren inta rätt avstånd inom 3 sekunder

  • B. 

   När målvakten har bollen under kontroll längre än 3 sekunder

  • C. 

   Ett frislag ska slås inom 3 sekunder från det att bollen ligger på rätt plats

  • D. 

   Domarna har 3 sekunder på sig att visa riktningstecken vid ett inslag

 • 52. 
  09.30 utvisas H12 och B10 på 2 min. Vid 10.00 utvisas H7 på 2 min. Vid 11.00 gör bortalaget mål. Påverkas någon utvisning och i så fall vilken?
  • A. 

   Inga utvisningar påverkas

  • B. 

   H7:s utvisning avbryts

  • C. 

   H12:s utvisning avbryts

  • D. 

   Lagkaptenen avgör vilken utvisning som ska avbrytas

 • 53. 
  Hemmalagets ledare har skrivit under protokollet men precis innan matchstart kommer ledaren på att han missat att skriva upp en spelare. Hur dömer du?
  • A. 

   Tillåter ledaren att komplettera protokollet

  • B. 

   I och med att protokollet är underskrivet så får inga kompletteringar göras

  • C. 

   Domarna avgör om ledaren får göra någon komplettering

  • D. 

   Bortalagets lagkapten avgör om hemmalaget ledare får göra någon komplettering

 • 54. 
  Hur dömer du när en målvakt kastar ansiktsskyddet/hjälmen mot en motståndare? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 55. 
  Hur dömer du när du upptäcker att hemmalaget har en felaktig numrerad spelare? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 56. 
  Hur dömer du när målvakten styr bort en hemåtpass med armen? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 57. 
  Hur dömer du när en utvisad spelare beträder planen vid ett spelavbrott för att delta i en time out? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 58. 
  Hur dömer du när en spelare för andra gången i matchen gör sig skyldig till osportsligt uppträdande?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 59. 
  Hur dömer du när anfallande lag försvårar för försvarande lag att ställa upp en försvarsmur utanför målvaktsområdet?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 60. 
  Vad händer om en målvakt avsiktligt flyttar den egna målburen i en målsituation?
  • A. 

   Straffslag

  • B. 

   2 minuters utvisning och straffslag

  • C. 

   Matchstraff 2 och straffslag

  • D. 

   2 + 10 för osportsligt uppträdande och straffslag

 • 61. 
  Kaptenen i hemmalaget begär mätning av hooken på nr 10 i bortalaget. Samtidigt begär då bortalagets kapten mätning av hooken på nr 7 i hemmalaget. Hur dömer du? 
  • A. 

   Tillåter endast mätningen på nr 10 i bortalaget

  • B. 

   Tillåter båda mätningarna

  • C. 

   Mäter hooken på nr 10 i bortalaget och vid nästa avblåsning mäts hooken på nr 7 i hemmalaget

  • D. 

   Tillåter mätningen på nr 7 endast om hooken på nr 10 är felaktig

 • 62. 
  H15 blir utvisad för fasthållning (U2). Sekretariatet upptäcker att han är felaktigt numrerad. Hur ska lagen spela? 
  • A. 

   3 mot 5 i 2 minuter

  • B. 

   3 mot 5 i 2 minuter eller 4 mot 5 i 4 minuter, lagkaptenen avgör

  • C. 

   4 mot 5 i 2 minuter

  • D. 

   4 mot 5 i 4 minuter

 • 63. 
  12.00 drabbas H9 av 5 minuters utvisning. Vid samma tidpunkt (12.00) drar B7 på sig en 2 minutersutvisning. 12.30 utvisas H7 på 2 minuter. Vid 13.20 gör bortalaget mål. Påverkas någon utvisning och i så fall vilken? 
  • A. 

   H7:s utvisning avbryts

  • B. 

   H9:s utvisning avbryts

  • C. 

   Ingen utvisning påverkas

 • 64. 
  Hur dömer du när en ledare befinner sig på planen utan domarens tillåtelse? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 65. 
  Hur dömer du när en målvakt från sitt målområde sparkar bollen över mittlinjen utan att den har studsat i golvet?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 66. 
  Hur dömer du när en spelare, under spelets gång, tappar sin sko men fortsätter spela? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 67. 
  Hur dömer du när bollen ligger ovanpå målburen och en utespelare slår med klubban på nätet för att bollen ska trilla ner?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 68. 
  Vad gäller för “Time Out” under förlängning?
  • A. 

   Time out tillåts inte under förlängning.

  • B. 

   Under förlängning har lagen rätt till ytterligare en time out vardera.

  • C. 

   Om lagen inte har förbrukat sin time out under ordinarie matchtid har lagen möjlighet att ta sin time out i förlängningen.

  • D. 

   Det är upp till domarna att under pausen innan förlängningen komma överens med kaptenerna om vad som ska gälla.

 • 69. 
  Om en utespelare under ett straffslagsavgörande protesterar mot ett domslut och ådrar sig 2 min för protest, vad gäller för spelaren under det fortsatta straffslagsavgörandet?
  • A. 

   Spelaren visas ut och ersätts med en inte redan utvisad spelare

  • B. 

   Laget får bara slå 4 straffar per ”straffomgång”

  • C. 

   Laget får bara använda 4 spelare, en av de noterade spelarna får slå 2 straffar per omgång

  • D. 

   Spelaren får fortsätta att delta i straffslagsavgörandet

 • 70. 
  Vad gäller om hemmalaget slår ett inslag direkt in i eget mål?
  • A. 

   Målet godkänns

  • B. 

   Målet underkänns, frislag till bortalaget

  • C. 

   Målet underkänns, inslaget går om

  • D. 

   Målet underkänns, tekning pga. felaktigt gjort mål

 • 71. 
  Vilka utvisningstyper kan avvaktas?
  • A. 

   Endast 2 min och 2+10 min

  • B. 

   Alla utom matchstraff

  • C. 

   Alla utom matchstraff 3

  • D. 

   Alla

 • 72. 
  Du har en avvaktande 2 min utvisning för slag på H19, som verkställs av att du visar ut H17 2 min för otillåten trängning. I vilken ordning mäts straffen? 
  • A. 

   Domarna avgör i vilken ordning straffen mäts

  • B. 

   Lagkaptenen avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C. 

   H17 mäts före H19

  • D. 

   H19 mäts före H17

 • 73. 
  Hur dömer du när en spelare för att fira ett mål drar tröjan över huvudet? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 74. 
  Hur många spelare i respektive lag krävs för att starta en match? 
  • A. 

   5 utespelare och en korrekt utrustad målvakt

  • B. 

   3 utespelare och en korrekt utrustad målvakt

  • C. 

   4 utespelare

  • D. 

   5 utespelare

 • 75. 
  Hur dömer du när en spelare spelar bollen med klubban över midjehöjd? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 76. 
  Hur dömer du när målvakten blockerar bollen genom målburens nät?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 77. 
  Vem ska om dispyt uppstår beträda spelplanen först vid ett straffslag?
  • A. 

   Hemmalagets spelare

  • B. 

   Bortalagets spelare

  • C. 

   Straffskytten

  • D. 

   Målvakten

 • 78. 
  Vem ska vid tekning på mitten sätta ner sin klubba först? 
  • A. 

   Hemmalagets spelare

  • B. 

   Bortalagets spelare

 • 79. 
  Vem ska vid tekning i hörnet sätta ner sin klubba först? 
  • A. 

   Hemmalagets spelare

  • B. 

   Bortalagets spelare

  • C. 

   Anfallande lags spelare

  • D. 

   Försvarande lags spelare

 • 80. 
  Vilket lag ska genomföra sitt byte först om diskussion uppstår i samband med så kallade taktiska byten? 
  • A. 

   Hemmalaget

  • B. 

   Bortalaget

 • 81. 
  Hur dömer du när en spelare vid inslag spelar bollen två gånger utan att den däremellan berört annan spelare? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag till andra laget

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 82. 
  Hur dömer du när en ledare gör sig skyldig till fortsatt osportsligt uppträdande?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 83. 
  Vad heter det gråmarkerade (lilla) området på bilden? 
  • A. 

   Målområde

  • B. 

   Målgård

  • C. 

   Målvaktsområde

  • D. 

   Straffområde

 • 84. 
  Vad heter det gråmarkerade (stora) området på bilden?  
  • A. 

   Målområde

  • B. 

   Målvaktsområde

  • C. 

   Målgård

  • D. 

   Straffområde

 • 85. 
  Hur dömer du när en skadad spelare som blivit utvisad, och ersatts på utvisningsbänken, deltar i spelet innan dennes utvisningstid har upphört? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 86. 
  Hur dömer du när en spelare under spelets gång blir av med klubban, som blir liggande på plan och springer utan klubban och gör ett spelarbyte? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 87. 
  Hur långt in i banan ska ett inslag längs långsargen läggas?
  • A. 

   En klubblängd

  • B. 

   1 meter

  • C. 

   1.5 meter

  • D. 

   2 meter

 • 88. 
  En spelare skjuter bollen rakt upp i luften och  träffar taket ovanför spelplanen (vid X). Var och på vilket sätt ska spelet återupptas? 
  • A. 

   Spelet återupptas med tekning på närmsta tekningspunkt (T)

  • B. 

   Spelet återupptas med inslag där bollen träffade taket (I)

  • C. 

   Spelet återupptas med tekning där bollen träffade taket (T)

  • D. 

   Spelet återupptas med inslag vid sargen (I)

 • 89. 
  En back (B) spelar hem till sin målvakt (M) som plockar upp bollen (punkten). Var ska frislaget placeras (X)?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 90. 
  En ledare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande. Vad blir konsekvensen?
  • A. 

   En inte redan utvisad spelare sitter av ledarens lagstraff och ledaren kan fortsätta coacha sitt lag

  • B. 

   En inte redan utvisad spelare sitter av ledarens lagstraff och ledaren visas upp på läktaren

  • C. 

   Ledaren sitter själv av 2+10 minuter i utvisningsbåset och får återvända till båset när straffet är avtjänat

  • D. 

   En inte redan utvisad spelare sitter av ledarens lagstraff och ledaren får matchstraff och tvingas bege sig till omklädningsrummet

 • 91. 
  En spelare i Lag A ådrar sig U5 för tackling mot sarg. På väg mot utvisningsbåset slår han sönder sin klubba vilket renderar honom Matchstraff 1. Hur spelar Lag A de närmaste minuterna? 
  • A. 

   4-5 i 10 minuter

  • B. 

   3-5 i 5 minuter

  • C. 

   4-5 i 5 minuter

  • D. 

   3-5 i 10 minuter

 • 92. 
  Hur länge kan man avvakta ett straffslag?
  • A. 

   Tills bollen är på väg bakåt sett ur anfallarnas synvinkel

  • B. 

   Tills målvakten rör bollen

  • C. 

   Tills spelaren som gör avslutet rör bollen igen

  • D. 

   Tills den omedelbara målchansen är över

 • 93. 
  På vilken sida om mittlinjen ska en utvisad spelare sitta när utvisningsbåset är placerat mittemot avbytarbänkarna på andra sidan spelplanen?
  • A. 

   Domarna avgör vilken sida spelaren ska sitta på

  • B. 

   På samma sida som sitt eget lags avbytarbänk

  • C. 

   På motsatt sida som sitt eget lags avbytarbänk

  • D. 

   Sekretariatet avgör vilken sida spelaren ska sitta på

 • 94. 
  Hur dömer du om en spelare som avtjänar en medspelares lagstraff gör sig skyldig till en utvisningsbelagd förseelse?
  • A. 

   Lagkaptenen bestämmer om spelaren ska avtjäna båda straffen

  • B. 

   En inte redan utvisad spelare ska sitta av resterande tid på det lagstraff som mäts

  • C. 

   Domarna avgör om spelaren ska avtjäna båda straffen

  • D. 

   Utvisningstiden plussas på den kvarvarande tid spelaren sitter av och straffen avtjänas i en följd

 • 95. 
  Hur agerar du om ett lag har sex ledare i båset, varav fem är uppskrivna i matchprotokollet? 
  • A. 

   Ingen bestraffning utdöms, men den icke uppskrivna ledaren ska avlägsna sig från avbytarbåset.

  • B. 

   Den icke uppskrivna ledaren får 2+10 och ska avlägsna sig från avbytarbåset

  • C. 

   Den icke uppskrivna ledaren får Matchstraff 1 och ska bege sig till omklädningsrummet

  • D. 

   Ledare 1 får Matchstraff 1 och den icke uppskrivna ledaren noteras i protokollet i dennes ställe.

 • 96. 
  Påverkas någon utvisning av hemmalagets mål och i så fall vilken?
  • A. 

   Ingen utvisning påverkas

  • B. 

   B6:s utvisning avbryts

  • C. 

   B4:s utvisning avbryts

 • 97. 
  Påverkas någon utvisning av hemmalagets mål och i så fall vilken? 
  • A. 

   B3:s utvisning avbryts

  • B. 

   B6:s utvisning avbryts och B3:s straff kan börja mätas

  • C. 

   B4:s utvisning avbryts och B3:s straff kan börja mätas

  • D. 

   Ingen utvisning påverkas

 • 98. 
  När får H17 åter delta i spelet om det inte blir fler mål i första perioden?  
  • A. 

   Vid första avblåsningen efter 17.00

  • B. 

   Vid första avblåsningen efter 17.50

  • C. 

   Vid första avblåsningen efter 18.10

  • D. 

   Vid första avblåsningen efter 19.00

 • 99. 
  När får H17 åter delta i spelet om det inte blir fler mål i första perioden?  
  • A. 

   Vid första avblåsningen efter 18.30

  • B. 

   Vid första avblåsningen efter 19.30

  • C. 

   Vid första avblåsningen efter 17.50

  • D. 

   Vid första avblåsningen efter 19.00

 • 100. 
  B3 ådrar sig en U5 för tackling mot sarg och sedan U2 för protest mot domslut. När får han åter delta i spelet om inga fler mål faller under första perioden? 
  • A. 

   B3 får åter delta i spelet 13.30

  • B. 

   B3 får åter delta i spelet 16.00

  • C. 

   B3 får åter delta i spelet 16.30

  • D. 

   B3 får åter delta i spelet 18.00

 • 101. 
  H6 ådrar sig U2 för otillåtet slag och under den avvaktande utvisningen tacklar han mot sarg och ådrar sig ytterligare en utvisning, denna gång U5 för Hårt spel. När får H6 åter delta i spelet om inga fler mål faller under första perioden? 
  • A. 

   H6 får åter delta i spelet 11.30

  • B. 

   H6 får åter delta i spelet 14.30

  • C. 

   H6 får åter delta i spelet 15.00

 • 102. 
  På vilken arm ska lagkaptenen bära armbindeln? 
  • A. 

   Höger arm

  • B. 

   Vänster arm

  • C. 

   Valfri arm

  • D. 

   Kaptenen ska inte ha armbindel, utan ett "K" på bröstet på matchtröjan

 • 103. 
  Vad är korrekt avseende vilka kombinationer av skaft och blad som är tillåtna att spela match med? 
  • A. 

   Man får använda vilka skaft och blad som helst tillsammans, under förutsättning att de är ihopskruvade på ett säkert sätt så att de ej utgör någon skaderisk

  • B. 

   Man får använda skaft och blad av olika varumärke så länge de ägs av samma företag som tex Unihoc och Zone

  • C. 

   Man får bara använda skaft och blad av samma varumärke, tex Fatpipe-skaft med Fatpipe-blad

 • 104. 
  Vem eller vilka har rätt att begära kontroll av en motståndares klubba?
  • A. 

   Lagkapten och ledare

  • B. 

   Lagkapten

  • C. 

   Alla

  • D. 

   Alla ledare

 • 105. 
  Hur ska ett självmål noteras i matchprotokollet?
  • A. 

   Med numret på den spelare i målgörande lag som rörde bollen sist

  • B. 

   Med "SM"

  • C. 

   Med "SM" och nummer på spelaren som gjorde självmålet, ex "SM4"

  • D. 

   Domarna väljer en spelare i målgörande lag som var på plan när självmålet gjordes och noterar denne som målskytt

 • 106. 
  En back står på mittlinjen utan någon annan spelare i närheten och skjuter ett slagskott mot mål. Hur hög får bakåtsvingen vara? 
  • A. 

   Till knähöjd

  • B. 

   Till midjehöjd

  • C. 

   Till huvudhöjd

  • D. 

   Hur hög som helst

 • 107. 
  I regelboken hänvisas ofta till "knähöjd". Vems knähöjd är det som avses?
  • A. 

   Domaren gör en bedömning vad normal knähöjd är och kör på det

  • B. 

   Aktuell spelares egen knähöjd

  • C. 

   Domarens egen knähöjd

  • D. 

   Eftersom alla är olika långa så använder man sargens höjd som referens istället för att det ska bli rättvist

 • 108. 
  Ett lag drabbas av många skador och utvisningar. Hur många spelare måste de minst kunna  spela med för att inte matchen ska avbrytas?
  • A. 

   3 spelare

  • B. 

   4 spelare

  • C. 

   5 spelare

  • D. 

   5 utespelare och en korrekt utrustad målvakt

 • 109. 
  Om målburen flyttas, vem är då skyldig att ställa tillbaka den så snart det är möjligt? 
  • A. 

   Spelaren som råkade flytta målburen

  • B. 

   Domaren

  • C. 

   Målvakten

  • D. 

   Sargvakten

 • 110. 
  Försvarande lag begår en frislagsbelagd förseelse inne i målområdet rakt framför målburen. Hur långt ut från målvaktsområdet ska frislaget läggas? 
  • A. 

   3 meter

  • B. 

   3.5 meter

  • C. 

   4 meter

  • D. 

   Man lägger alltid frislaget på den streckade handbollslinjen

 • 111. 
  Hur dömer du när en ledare kastar in en vattenflaska på spelplanen under pågående spel? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 112. 
  H17 ådrar sig en 2+10 för osportsligt uppträdande. H17 slutar dock inte uppträda osportsligt utan du tvingas utdöma ytterligare en 2+10 i samma sekvens. Inga andra utvisningar är aktuella. Vad blir konsekvensen för H17:s lag? 
  • A. 

   H17:s lag får spela i numerärt underläge i 4 minuter

  • B. 

   H17:s lag får spela i numerärt underläge i 5 minuter

  • C. 

   H17:s lag får spela i numerärt underläge i 7 minuter

  • D. 

   H17:s lag får spela i numerärt underläge i 9 minuter

 • 113. 
  Hur dömer du när en utespelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 114. 
  Hur dömer du när målvakten i en spelsituation oavsiktligt tappar sitt ansiktsskydd?
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   U2

  • E. 

   U5

  • F. 

   U2+P10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 115. 
  På vilket avstånd från mittlinjen ska byteszonerna märkas upp?
  • A. 

   2.5 meter

  • B. 

   5 meter

  • C. 

   7.5 meter

  • D. 

   10 meter

 • 116. 
  Lag A har begärt time out under pågående spel. Den verkställs av att domaren blåser av för en utvisning på en av Lag A:s spelare. Får den utvisade spelaren delta i time out innan han beger sig till utvisningsbåset?
  • A. 

   Ja, men bara om utvisningen var en U2

  • B. 

   Nej

  • C. 

   Ja, alltid

 • 117. 
  Vilka är vid straffslagsavgörande ansvariga för att straffarna slås i rätt ordning? 
  • A. 

   Sekretariatet

  • B. 

   Ledarna

  • C. 

   Lagkaptenerna

  • D. 

   Domarna

 • 118. 
  Vad gäller när en match ska avgöras i förlängning? 
  • A. 

   5 minuters paus, sidbyte

  • B. 

   5 minuters paus, inget sidbyte

  • C. 

   2 minuters paus, sidbyte

  • D. 

   2 minuters paus, inget sidbyte

 • 119. 
  Hur dömer du när en spelare (ej tekare) i samband med tekning inte följer domarens uppmaning att inta korrekt avstånd? 
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 120. 
  Vilket lags spelare ska vid dispyt ställa upp för tekning på mittlinjen först?
  • A. 

   Bortalagets

  • B. 

   Hemmalagets

  • C. 

   Domarna väljer

 • 121. 
  Hur dömer du när en spelare (ej tekare), i samband med tekning på mittpunkten, kliver över mittlinjen innan domarens signal?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 122. 
  Du har en avvaktande 5-minuters utvisning med straffslagspåföljd mot lag A. Det efterföljande straffslaget går i mål. På utvisningsbänken sitter det redan en spelare från lag A som avtjänar ett 2-minuters lagstraff. Hur dömer du?
  • A. 

   Ingen utvisning avbryts

  • B. 

   2-minuters utvisningen avbryts

  • C. 

   5-minuters utvisningen avbryts

  • D. 

   Lagkaptenen väljer vilken av utvisningarna som ska avbrytas

 • 123. 
  Du har en avvaktande 5-minuters utvisning med straffslagspåföljd mot lag A och det blir mål under det avvaktande straffslaget (alltså i spelet). På utvisningsbänken sitter det redan en spelare från lag A som avtjänar ett 2-minuters lagstraff. Hur dömer du?
  • A. 

   Ingen utvisning avbryts

  • B. 

   2-minuters utvisningen avbryts

  • C. 

   5-minuters utvisningen avbryts

  • D. 

   Lagkaptenen väljer vilken av utvisningarna som ska avbrytas

 • 124. 
  Hur dömer du när en målvakt plockar upp en tappad klubba och deltar i spelet?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 125. 
  Hur dömer du när en målvakt styr bort en hemåtpass med benet?  
  • A. 

   Friar

  • B. 

   Frislag

  • C. 

   Tekning

  • D. 

   2 min

  • E. 

   5 min

  • F. 

   2+10 min

  • G. 

   M1

  • H. 

   M2

  • I. 

   M3

 • 126. 
  En spelare från vardera laget visas ut i samband med ett litet bråk omedelbart efter slutsignalen. Matchen går till förlängning. Var ska spelarna befinna sig under pausen innan förlängningen?
  • A. 

   Vid avbytarbåset

  • B. 

   De får välja själva

  • C. 

   På utvisningsbänken

  • D. 

   Domarna avgör