Regelträning Sibf

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Skibfdk
S
Skibfdk
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 22,780
Questions: 126 | Attempts: 22,793

SettingsSettingsSettings
Regeltr�ning Sibf - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Vad händer om ett lag inte infinner sig i tid efter 1:a periodpausen?

  • A.

   Påtalar för lagkaptenen eller ledaren att komma ut i tid till 3:e perioden

  • B.

   Rapporterar till administrerande förbund att laget kommit ut försent efter periodpaus

  • C.

   2 minuters lagstraff för fördröjande av spelet

  • D.

   Ingenting, det är domarna som ansvarar för att lagen kommer ut i tid

  Correct Answer
  C. 2 minuters lagstraff för fördröjande av spelet
  Explanation
  If a team does not show up on time after the 1st period break, the correct answer is a 2-minute penalty for delaying the game. This means that the team will be penalized and have to play with one less player for 2 minutes as a consequence of not being on the ice when the 3rd period starts.

  Rate this question:

 • 2. 

  Vad blir påföljden om en spelare efter slutsignalen begår en förseelse som under matchen skulle lett till matchstraff?

  • A.

   Ingen åtgärd då vi bara kan bestraffa det som sker under matchtiden

  • B.

   Matchstraff 2 (M2)

  • C.

   Matchstraff 3 (M3)

  • D.

   Anmälan till bestraffning

  Correct Answer
  D. Anmälan till bestraffning
  Explanation
  If a player commits an offense after the final whistle that would have resulted in a match penalty during the game, the correct action is to report it for further punishment. This means that even though the game is over, the player can still face disciplinary action for their actions. The options of "Ingen åtgärd då vi bara kan bestraffa det som sker under matchtiden" (No action as we can only punish what happens during the game) and "Matchstraff 2 (M2)" and "Matchstraff 3 (M3)" are incorrect because they suggest that no punishment or a specific penalty should be given, which is not the correct course of action.

  Rate this question:

 • 3. 

  H19 ådrar sig ett 5 min lagstraff, protesterar därefter och tilldöms ytterligare 2 min. I vilken ordning mäts straffen?

  • A.

   Domarna avgör vilken ordning straffen mäts

  • B.

   Lagkaptenen avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C.

   Kortare straff mäts före längre, d v s först 2:an och därefter 5:an

  • D.

   Straffen mäts i den ordning de döms, d v s först 5:an och därefter 2:an

  Correct Answer
  D. Straffen mäts i den ordning de döms, d v s först 5:an och därefter 2:an
  Explanation
  The correct answer is that the penalties are measured in the order they are given, meaning that the 5-minute penalty is served first and then the additional 2-minute penalty is served. This is because the question states that the team receives a 5-minute penalty, protests, and then is given a 2-minute penalty. Therefore, the penalties are served in the order they are imposed by the officials.

  Rate this question:

 • 4. 

  I vilket av följande exempel är ett mål godkänt?

  • A.

   När felande lag gör mål under en avvaktande utvisning (ej självmål)

  • B.

   När målvakten kastar bollen in i motståndarens mål (bollen har studsat i golvet innan den passerade mittlinjen)

  • C.

   När ett lag gör självmål på ett inslag

  • D.

   När målburen flyttats och bollen går i målburen utan att ha passerat mållinjen

  Correct Answer
  C. När ett lag gör självmål på ett inslag
  Explanation
  In this question, the correct answer is "When a team scores an own goal on a throw-in." This means that if a team accidentally scores a goal by throwing the ball into their own net during a throw-in, the goal will be counted as valid. The other options listed in the question are not valid examples of a goal being approved.

  Rate this question:

 • 5. 

  Lagkaptenen sitter utvisad då ledaren i samma lag visas ut 2 minuter för protest.Vem utser en inte redan utvisad spelare att sitta av ledarens lagstraff?

  • A.

   Domarna väljer vilken spelare som ska visas ut

  • B.

   Lagkaptenen väljer vilken spelare som ska visas ut

  • C.

   Ledaren som blivit utvisad väljer

  • D.

   En annan ledare än den som blivit utvisad väljer vilken spelare som ska visas ut

  Correct Answer
  A. Domarna väljer vilken spelare som ska visas ut
  Explanation
  The correct answer is "Domarna väljer vilken spelare som ska visas ut." In this situation, the captain of the team is already serving a penalty, so they cannot choose which player will serve the leader's penalty. Instead, it is the responsibility of the referees to decide which player will be penalized.

  Rate this question:

 • 6. 

  B11 sitter utvisad och ska åter delta i spelet efter 11.30. Sekretariatet råkar släppa in B11 30 sekunder för tidigt (11.00). Bortalaget gör mål 11.10. B11 är inte inblandad i målet. Hur dömer du?

  • A.

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • B.

   Målet godkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

  • C.

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och man lägger till 30 sekunder på utvisningstiden från 11.10. B11 kommer således ut 11.40.

  • D.

   Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder

  Correct Answer
  D. Målet underkänns, och B11 får återgå till utvisningsbänken och sitta resterande 20 sekunder
  Explanation
  The goal is disallowed because B11 re-entered the game before the designated time of 11.30. B11 should have remained on the penalty bench for the full duration of the penalty, which is 20 seconds. Therefore, B11 is required to return to the penalty bench and serve the remaining 20 seconds of the penalty.

  Rate this question:

 • 7. 

  En spelare i en seniormatch som inte är noterad i matchprotokollet gör mål, vad dömer du?

  • A.

   Underkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • B.

   Underkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

  • C.

   Godkänner målet och ger spelaren 2 min lagstraff

  • D.

   Godkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1

  Correct Answer
  D. Godkänner målet och ger spelaren Matchstraff 1
  Explanation
  If a player in a senior match scores a goal but is not listed in the match protocol, the goal is allowed but the player is given a Match Penalty 1.

  Rate this question:

 • 8. 

  När ett Matchstraff 2 ska verkställas visar det sig att spelaren inte finns noterad i matchprotokollet, vilket leder till Matchstraff 1. Hur mäts utvisningstiden för laget?

  • A.

   Spel 5 mot 3 i fem minuter och därefter 5 mot 4 i fem minuter

  • B.

   Spel 5 mot 4 i femton minuter

  • C.

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • D.

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

  Correct Answer
  C. Spel 5 mot 4 i tio minuter
  Explanation
  When a Match Penalty 2 is supposed to be executed but the player is not listed in the game report, it results in a Match Penalty 1. In this situation, the team will play with 5 skaters against 4 skaters for a duration of ten minutes.

  Rate this question:

 • 9. 

  En spelare i Lag A står i målområdet där han bröstar ner en långboll till sig själv och ska slå in bollen i mål då den studsar in i mål utan att röra någon motståndare. Hur dömer du?

  • A.

   Ej mål, frislag till lag B

  • B.

   Ej mål, tekning

  • C.

   Ej mål, spelet går vidare

  • D.

   Mål

  Correct Answer
  B. Ej mål, tekning
  Explanation
  According to the given scenario, the player in Team A is inside the goal area and attempts to score a goal by hitting the ball into the net without touching any opponent. However, the ball goes into the goal without any interference from the opponent. In this situation, the correct decision would be to award a "tekning" or a faceoff, which means that the game restarts with a faceoff between players from both teams at the center of the rink. This decision indicates that the goal is not valid and the play continues without any goal being scored.

  Rate this question:

 • 10. 

  När anses ett frislag/inslag vara utfört?

  • A.

   När en utespelare i anfallande lag har vidrört bollen

  • B.

   När bollen efter tillslag har rullat ett halvt varv

  • C.

   När bollen efter tillslag har rullat ett varv

  • D.

   När bollen efter tillslag befinner sig i rörelse

  Correct Answer
  D. När bollen efter tillslag befinner sig i rörelse
  Explanation
  A free kick is considered to be taken when the ball is in motion after being struck. This means that the ball must have been kicked or touched by a player and is rolling or moving in some way. Once the ball is in motion, the free kick is considered to have been executed.

  Rate this question:

 • 11. 

  Vilket alternativ stämmer in på utvisning för felaktigt avstånd? 

  • A.

   Spelet måste vara igång för att domarna ska kunna visa ut för felaktigt avstånd

  • B.

   En målvakt kan inte bli utvisad för felaktigt avstånd inne i målområdet

  • C.

   Vid försvarsmur kan endast en spelare utvisas även om flera bryter mot regeln

  • D.

   Om ett frislag spelas bakåt kan inte utvisning för avstånd dömas

  Correct Answer
  C. Vid försvarsmur kan endast en spelare utvisas även om flera bryter mot regeln
  Explanation
  In the case of a defensive wall, only one player can be expelled, even if multiple players break the rule. This means that if multiple players in the wall move closer to the ball before the free kick is taken, only one of them can be shown a red card and sent off. The other players who also broke the rule will not receive a red card.

  Rate this question:

 • 12. 

  Hur många matchstraff kan dömas på en spelare under en match? 

  • A.

   Obegränsat antal

  • B.

   Ett

  • C.

   Två, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

  • D.

   Tre, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet

  Correct Answer
  C. Två, om ett av matchstraffen är utdömt för att spelaren inte finns upptagen i matchprotokollet
  Explanation
  During a match, a player can be given a maximum of two match penalties, but only if one of the penalties is given because the player is not listed in the match protocol. This means that if a player is not properly registered or included in the official documentation for the match, they can receive an additional match penalty on top of the regular one. This rule allows for some flexibility in penalizing players who are not following the proper procedures and regulations of the game.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ett avvaktande matchstraff 2 på nr 7 i Lag B verkställs i samband med att spelaren med full kraft slår sin klubba i huvudet på en motståndare. Hur mäts utvisningstiden för laget? 

  • A.

   Spel 5 mot 4 i fem minuter

  • B.

   Spel 5 mot 4 i tio minuter

  • C.

   Spel 5 mot 3 i fem minuter

  • D.

   Spel 5 mot 3 i tio minuter

  Correct Answer
  A. Spel 5 mot 4 i fem minuter
  Explanation
  The correct answer is "Spel 5 mot 4 i fem minuter." In ice hockey, a match penalty is the most severe penalty that can be given to a player. It involves the player being ejected from the game and their team being short-handed for a specified amount of time. In this case, the player in Team B receives a match penalty for forcefully hitting an opponent in the head with their stick. As a result, Team B will have to play with 5 skaters against Team A's 4 skaters for a duration of 5 minutes.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vad är straffet och vem ska visas ut om ett lag avsiktligt spelar med för många spelare?

  • A.

   2 min lagstraff, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • B.

   Matchstraff 2, lagkapten utser en av de spelare som var på plan

  • C.

   Matchstraff 1 på spelaren som kom in på plan

  • D.

   Matchstraff 2 på̊ spelaren som kom in på̊ plan

  Correct Answer
  D. Matchstraff 2 på̊ spelaren som kom in på̊ plan
  Explanation
  If a team intentionally plays with too many players, the correct punishment is a match penalty 2, and the captain of the team selects one of the players who was on the field to be penalized.

  Rate this question:

 • 15. 

  Vilken spelare ska visas ut om domarna begärt hjälp av lagkapten att hitta den som begått förseelsen och lagkaptenen inte kan/vill hjälpa domarna?

  • A.

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet

  • B.

   Lagkaptenen får själv sitta av straffet

  • C.

   Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet, dock måste spelaren varit på plan när förseelsen inträffade

  • D.

   Lagkapten tilldöms en U2+P10 och domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet.

  Correct Answer
  A. Domarna utser en inte redan utvisad spelare att sitta av straffet
  Explanation
  If the referees have requested the captain's help in identifying the player who committed the offense, but the captain is unable or unwilling to assist, the referees will select a player who has not already been sent off to serve the penalty. This means that the player who committed the offense will not be directly punished, but another player will be chosen to sit out the penalty in their place. It is important to note that the selected player must have been on the field when the offense occurred.

  Rate this question:

 • 16. 

  Hur dömer du om en spelare i Lag B under ett straffslag för Lag A högt och tydligt ropar ”du missar, du missar” från båset?

  • A.

   Låter straffen fortsätta, det är tillåtet att försöka störa motståndarna muntligt

  • B.

   Blåser av, U2+P10 på spelaren i Lag B och ny straff

  • C.

   Matchstraff 2 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

  • D.

   Matchstraff 3 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar

  Correct Answer
  C. Matchstraff 2 på̊ spelaren i Lag B, avvaktande straff och ny straff om spelaren missar
  Explanation
  If a player from Team B loudly and clearly shouts "you're going to miss, you're going to miss" during a penalty shot for Team A, the correct action is to give a Match Penalty 2 to the player from Team B and continue with the penalty shot. If the player from Team B misses the penalty shot, another penalty shot will be awarded. This is because the player's behavior is considered unsportsmanlike and is meant to intentionally disrupt the opposing team.

  Rate this question:

 • 17. 

  Hur dömer du när en spelare i ilska slår sönder klubban eller annan utrustning?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   U2

  • E.

   U5

  • F.

   U2+P10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  G. M1
 • 18. 

  Hur dömer du när en målvakt använder ett icke godkänt målvaktsgaller eller när en utespelare använder en icke godkänd klubba eller ett blad med för stor hook?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   U2

  • E.

   U5

  • F.

   U2+P10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  G. M1
  Explanation
  M1 refers to a minor penalty for equipment violation. In ice hockey, if a goaltender uses an unapproved goalie mask or a player uses an unapproved stick or a blade with excessive curve, they can be given a minor penalty. This penalty is called M1. It is a disciplinary action taken by the referee to ensure that all players adhere to the rules and regulations regarding equipment.

  Rate this question:

 • 19. 

  Hur dömer du när en spelare eller ledare begår en förseelse i klart syfte att sabotera spelet?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   U2

  • E.

   U5

  • F.

   U2+P10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  H. M2
 • 20. 

  Hur dömer du när en spelare vars utrustning ska kontrolleras under match försöker åtgärda den aktuella utrustningen innan den kontrolleras?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   U2

  • E.

   U5

  • F.

   U2+P10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  H. M2
 • 21. 

  Hur dömer du när en spelare i sarghörnet spelar med klubban på bollen med en fot utanför sargen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   U2

  • E.

   U5

  • F.

   U2+P10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  B. Frislag
  Explanation
  When a player in the corner plays the ball with their stick using a foot outside the boards, the correct call is a "Frislag." This means that a free hit is awarded to the opposing team from the spot where the violation occurred. The player's action of using their foot outside the boards is not allowed, and therefore, a free hit is given to the other team as a penalty.

  Rate this question:

 • 22. 

  Hur dömer du när icke felande lag bara försöker vinna tid under en avvaktande utvisning?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  C. Tekning
  Explanation
  In the context of the given question, "Tekning" is the correct answer. "Tekning" refers to a face-off in ice hockey, which is a method used to restart play after certain stoppages. When a team is trying to waste time during a pending expulsion, they may opt for a face-off to delay the game. This allows them to potentially run down the clock and avoid further penalties or scoring opportunities for the opposing team.

  Rate this question:

 • 23. 

  Hur dömer du när en spelare avsiktligt välter motstå̊ndarlagets målbur när spelet är avblåst?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  F. 2+10 min
  Explanation
  When a player intentionally knocks over the opposing team's goalpost after the play is stopped, the correct penalty is 2+10 minutes. This means that the player will receive a 2-minute penalty for unsportsmanlike conduct, as well as an additional 10-minute penalty for misconduct. This penalty is given to discourage players from engaging in unsportsmanlike behavior and to maintain fair play and sportsmanship on the field.

  Rate this question:

 • 24. 

  Hur dömer du när en spelare direkt efter slutsignalen grovt hånar en motståndare och slår klubban i golvet med en sådan kraft att klubban går av?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  • J.

   Anmälan till bestraffning

  Correct Answer
  J. Anmälan till bestraffning
  Explanation
  In this question, the given scenario describes a player who directly after the final whistle insults an opponent and slams the stick on the floor with such force that it breaks. This behavior is considered unsportsmanlike and disrespectful. Therefore, the appropriate action in this situation would be to make a report for disciplinary action against the player.

  Rate this question:

 • 25. 

  Hur dömer du när en målvakt hoppar i sitt eget målområde och fångar bollen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  A. Friar
  Explanation
  When a goalkeeper jumps in their own goal area and catches the ball, the correct judgement is "Friar". This term refers to a free hit, which means that play is stopped and the opposing team is awarded a free shot at the goal from a designated spot. This ruling is typically made when the goalkeeper catches the ball outside of their designated goal area, resulting in an advantage for the opposing team.

  Rate this question:

 • 26. 

  Hur dömer du när en utvisad spelare beträder planen vid spelavbrott innan utvisningen upphör eller avbryts och där sekretariatet inte är orsaken till att den utvisade spelaren beträdde spelplanen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  If a player who has been expelled enters the field during a game interruption before the expulsion ends or is interrupted, and the secretariat is not the reason for the expelled player entering the playing field, the correct penalty is a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 27. 

  Hur dömer du när en anfallande utespelare befinner sig i målvaktsområdet och där påverkar spelet?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  B. Frislag
  Explanation
  When an attacking player is in the goalkeeper's area and affects the play, a free hit is awarded. This means that the play is stopped and the opposing team is given a free hit from where the infraction occurred. This rule is in place to protect the goalkeeper and ensure fair play.

  Rate this question:

 • 28. 

  Hur dömer du när en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5-minuters lagstraff?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  H. M2
  Explanation
  The correct answer is M2. In ice hockey, when a player commits a second offense in a game and receives a 5-minute penalty, it is known as a major penalty. This penalty is often given for more serious infractions such as fighting or deliberate injury to an opponent. The player must serve the full 5 minutes in the penalty box, and their team will be short-handed for the duration of the penalty.

  Rate this question:

 • 29. 

  Hur dömer du när ett felaktigt byte äger rum under spelet?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  When a "felaktigt byte" (incorrect substitution) occurs during a game, the player responsible for the infraction is penalized with a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 30. 

  Hur dömer du när en spelare tacklar, vräker eller fäller en motståndare mot sargen eller målburen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  E. 5 min
  Explanation
  The correct answer is 5 min. This suggests that when a player tackles, trips, or pushes an opponent into the boards or goal, they will receive a 5-minute penalty. This penalty indicates a more serious infraction compared to a 2-minute penalty and may result in the player being removed from the game for the duration of the penalty.

  Rate this question:

 • 31. 

  Hur dömer du när en spelare i felande lag efter avblåsning slår iväg eller tar med sig bollen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  The correct answer is 2 min. This suggests that when a player from the opposing team hits or carries the ball after the whistle has been blown, they will receive a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 32. 

  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt kastar klubban i byteszonen vid spelavbrott?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  F. 2+10 min
  Explanation
  When an outfield player intentionally throws their stick into the substitution zone during a game interruption, it is considered a serious offense. The correct penalty for this action is a 2-minute minor penalty for unsportsmanlike conduct, as well as a 10-minute misconduct penalty. This means that the player will be removed from the game for a total of 12 minutes, leaving their team short-handed. This penalty is imposed to discourage players from engaging in unsportsmanlike behavior and to maintain fair play and sportsmanship on the ice.

  Rate this question:

 • 33. 

  Hur dömer du när när lagkaptenen begär mätning av hook och denna är korrekt?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  When the captain of the team requests a measurement of a hook and it is found to be correct, the appropriate penalty for this infraction is a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 34. 

  Hur dömer du när en spelare struntar i att ta med sig avslagna klubbdelar från spelplanen till byteszonen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  When a player fails to bring discarded club parts from the playing area to the bench, they are penalized with a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 35. 

  Hur dömer du när en spelare aktivt hindrar motståndarnas målvakts utkast?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  When a player actively obstructs the opposing team's goalkeeper's throw, it is considered interference and results in a penalty of 2 minutes in ice hockey.

  Rate this question:

 • 36. 

  Hur dömer du när en spelare spelar bollen med klubban mellan knä- och midjehöjd och vinner en betydande fördel?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  B. Frislag
  Explanation
  When a player plays the ball with their stick between knee and waist height and gains a significant advantage, the correct call is a "Frislag." This means that the player has violated the rules regarding the acceptable height at which the ball can be played and has gained an unfair advantage. The opposing team is awarded a free hit from the spot where the violation occurred.

  Rate this question:

 • 37. 

  Hur dömer du när en målvakt vid utkast helt lämnar sitt målområde?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  B. Frislag
  Explanation
  When a goalkeeper completely leaves their goal area during a throw-in, it is considered a "Frislag" in Swedish. This means that the opposing team is awarded a free hit from the spot where the goalkeeper left the goal area. This is a violation of the rules, and the correct answer indicates the penalty for this action.

  Rate this question:

 • 38. 

  Hur dömer du när en utespelare deltar i spelet från byteszonen (ej i samband med byte!)

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  H. M2
 • 39. 

  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt flyttar motståndarlagets målbur? 

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  B. Frislag
  Explanation
  When a player intentionally moves towards the opposing team's goal, it is considered a "Frislag" in ice hockey. A "Frislag" is a penalty that is given to the player for interfering with the opposing team's play or impeding their progress towards the goal. This penalty usually results in the player being removed from the game for a certain amount of time, depending on the severity of the offense.

  Rate this question:

 • 40. 

  Hur dömer du när en utespelare avsiktligt sparkar in bollen i motståndarnas mål?

  • A.

   Mål

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  C. Tekning
  Explanation
  When an outfield player intentionally kicks the ball into the opponents' goal, a face-off or "tekning" is awarded. A face-off is a method of restarting play where the referee drops the puck or ball between two opposing players, who then try to gain control of it. This is typically done at the center of the playing area. Therefore, the correct answer in this case is "Tekning".

  Rate this question:

 • 41. 

  Hur dömer du när en utespelare under spelets gång kastar klubban i avsikt att träffa bollen?

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  E. 5 min
  Explanation
  When a player intentionally throws their stick to hit the ball during the game, it is considered a dangerous play and results in a 5-minute penalty. This penalty is given to discourage players from using their stick in a way that could potentially harm other players or disrupt the flow of the game.

  Rate this question:

 • 42. 

  Hur dömer du när en spelare försöker filma till sig en fördel? 

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  F. 2+10 min
  Explanation
  When a player tries to deceive the referee by pretending to be fouled in order to gain an advantage for their team, it is called diving or simulation. The correct answer, 2+10 min, refers to the penalty given to the player for this offense. The player receives a 2-minute penalty for unsportsmanlike conduct and an additional 10-minute penalty for diving. This means that the player will be off the ice for a total of 12 minutes.

  Rate this question:

 • 43. 

  Hur dömer du när en spelare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande?  

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  F. 2+10 min
  Explanation
  The correct answer is 2+10 min. This answer suggests that when a player is guilty of unsportsmanlike conduct, they will receive a penalty of 2 minutes initially, followed by an additional penalty of 10 minutes. This indicates that the player's behavior was particularly severe or repeated, warranting a longer penalty duration.

  Rate this question:

 • 44. 

  Hur dömer du när en spelare trots domarnas uppmaning inte åtgärdar felaktig personlig utrustning?  

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  D. 2 min
  Explanation
  When a player fails to correct their incorrect personal equipment despite the referees' instructions, the appropriate penalty is a 2-minute penalty.

  Rate this question:

 • 45. 

  H15 ådrar sig ett avvaktande 5 min lagstraff som verkställs av att H7 tilldöms ett 2 min lagstraff. I vilken ordning mäts straffen om laget redan har ett lagstraff som mäts? 

  • A.

   Domarna avgör i vilken ordning straffen mäts

  • B.

   Lagkapten avgör i vilken ordning straffen mäts

  • C.

   Kortare straff mäts före längre; först 2:an och därefter 5:an

  • D.

   Straffen mäts i den ordning de döms; först 5:an och därefter 2:an

  Correct Answer
  C. Kortare straff mäts före längre; först 2:an och därefter 5:an
  Explanation
  The correct answer is that shorter penalties are measured before longer ones; first the 2-minute penalty and then the 5-minute penalty. This means that if a team already has a penalty being measured, the new 2-minute penalty will be served first before the 5-minute penalty.

  Rate this question:

 • 46. 

  Vilket alternativ gäller om målvakten gör sig skyldig till hårt spel (U5) och därefter protesterar (U2)
?

  • A.

   Målvakten sitter själv av U5 + U2 minuter

  • B.

   Då målvakten inte sitter av 2 min. utvisningar blir det spel 3 mot 5 i två min och därefter spel 4 mot 5 i tre minuter

  • C.

   Utvisningarna mäts i den ordning de döms och målvakten sitter tillsammans med en utespelare av 5 + 2 minuter

  • D.

   Utvisningarna mäts i den ordning de döms, dock ska målvakten efter att ha avtjänat sin 5-minutersutvisning släppas in på plan då han/hon inte sitter av 2 min lagstraff

  Correct Answer
  C. Utvisningarna mäts i den ordning de döms och målvakten sitter tillsammans med en utespelare av 5 + 2 minuter
  Explanation
  The correct answer states that the penalties are measured in the order they are called, and the goalkeeper will serve a penalty of 5 minutes together with a field player for 2 minutes. This means that the goalkeeper will be off the ice for a total of 7 minutes.

  Rate this question:

 • 47. 

  Hur dömer du när en spelare spottar på en motståndare?  

  • A.

   Friar

  • B.

   Frislag

  • C.

   Tekning

  • D.

   2 min

  • E.

   5 min

  • F.

   2+10 min

  • G.

   M1

  • H.

   M2

  • I.

   M3

  Correct Answer
  I. M3
 • 48. 

  Vad gäller om en målvakt utvisas 2 + 2 minuter?

  • A.

   En inte redan utvisad utespelare sitter av målvaktens straff

  • B.

   Målvakten sitter själv av sitt straff

  • C.

   En inte redan utvisad utespelare tillsammans med målvakten ska sitta av straffet

  • D.

   Lagkaptenen avgör om målvakten eller en utespelare ska sitta av straffet

  Correct Answer
  A. En inte redan utvisad utespelare sitter av målvaktens straff
  Explanation
  If a goalkeeper is given a 2 + 2 minute penalty, an already penalized outfield player will serve the first 2 minutes of the penalty, and then the goalkeeper will serve the remaining 2 minutes. This means that an outfield player who is not already penalized will sit out the goalkeeper's penalty.

  Rate this question:

 • 49. 

  Hur dömer du när en anfallsspelare kommer helt fri med målvakten som räddar bollen innanför målområdet men glider ut från målområdet (ingen kroppsdel innanför målområdet) med bollen under kontroll?

  • A.

   Straffslag och U2 för liggande spel

  • B.

   Friar, målvakten startade sin räddning innanför målområdet

  • C.

   U2 för liggande spel

  • D.

   Frislag

  Correct Answer
  D. Frislag
  Explanation
  The correct answer is "Frislag". When an attacking player is completely free with the goalkeeper and the goalkeeper saves the ball inside the penalty area but slides out of the penalty area with the ball under control, it is considered a foul. In this situation, a free-kick should be awarded to the defending team.

  Rate this question:

 • 50. 

  Domaren blåser frislag till bortalaget. H7 backar för att inta ett korrekt avstånd till frislaget. Bortalaget slår då ett snabbt frislag och bollen träffar H7 som backar (från frislaget). Hur ska domaren agera?

  • A.

   Spelet ska fortsätta, H7 är på väg att inta korrekt avstånd

  • B.

   Frislaget ska gå om

  • C.

   U2 på H7 för felaktigt avstånd

  • D.

   Frislaget ska slås om från den plats där bollen träffade H7

  Correct Answer
  A. Spelet ska fortsätta, H7 är på väg att inta korrekt avstånd
  Explanation
  The correct answer is "Spelet ska fortsätta, H7 är på väg att inta korrekt avstånd." This means that the game should continue because H7 is in the process of moving to the correct distance from the free kick. The referee should not stop play or call a foul in this situation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.