Ramadan Quiz Koran : Deel 5

20 Questions | Total Attempts: 129

SettingsSettingsSettings
Ramadan Quiz Koran : Deel 5 - Quiz

Alle vragen en antwoorden komen uit de koran. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Welke surah met een profetennaam werd geopenbaard in medina? 
  • A. 

   Surah Lut 

  • B. 

   Surah Ibrahim 

  • C. 

   Surah Mohamed 

  • D. 

   Surah Yusuf 

 • 2. 
  Wie zal de mensen en djinn aanspreken op de dag des oordeels en hun zeggen dat zijn belofte vals was en de belofte van Allah de Almachtige waarheid is. 
  • A. 

   Iblies

  • B. 

   De farao 

  • C. 

   Abou jahl 

  • D. 

   De moenaffiqqoen (huichelaars) 

 • 3. 
  Wie was het die zijn moeder en vader en zijn 11 broers voor hem knielde. 
  • A. 

   Profeet Ibrahim alayhi salam 

  • B. 

   Profeet idries alayhi salam 

  • C. 

   Profeet yusuf alayhi salam 

  • D. 

   Profeet moesa alayhi salam 

 • 4. 
  In welke surah wordt de hemelreis van Profeet Saw aangehaald. 
  • A. 

   Surat Mohamed 

  • B. 

   Surat al Isra 

  • C. 

   Surat al baqarah 

 • 5. 
  Allah de Verhevene heeft de Djinn geschapen voor dat Hij de mensen heeft geschapen. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 6. 
  Wie heeft uitstel gekregen tot en met de dag des oordeels? 
  • A. 

   Moesa alayhi salam 

  • B. 

   Iblies 

  • C. 

   Dajjal 

  • D. 

   Iesa alayhi salam 

 • 7. 
  Hoeveel poorten heeft de hel. 
  • A. 

   3

  • B. 

  • C. 

   8

  • D. 

   19

 • 8. 
  Op welke moment van de dag moest profeet Lut alayhi salam en zijn gezin vluchten van zijn volk omdat er een straf op hun afkwam. 
  • A. 

   Zonsopgang

  • B. 

   Bij fajr

  • C. 

   Doha ( tussen zonsopgang en middaggebed)

  • D. 

   Midden in de nacht 

 • 9. 
  " en aanbid jouw Heer totdat de zekerheid jouw bereikt"  deze is de laatste aya van surat ... ? 
  • A. 

   Surat maryam

  • B. 

   Surah al baqarah

  • C. 

   Surat al Hijr 

  • D. 

   Surat Nahl 

 • 10. 
  Hoe heet de vervloekte boom in de hel nog ? 
  • A. 

   Hawiya 

  • B. 

   Shajarat ah-Nar ( de boom van vuur) 

  • C. 

   Shajarat ah- zaqqoem 

  • D. 

   Shajarat al wayl 

 • 11. 
  Welke schepsels kunnen we dood opeten en hoeven we ze niet te slachten. 
  • A. 

   Roofdieren

  • B. 

   Veedieren 

  • C. 

   Alle dieren en insecten in de zee. 

 • 12. 
  Hoe heette de man die Moesa alayhi salam moest gaan zoeken en die meer kennis had dan hem. 
  • A. 

   Dhul- qarnayn 

  • B. 

   Mohamed saw

  • C. 

   Al khidr 

  • D. 

   Samiri 

 • 13. 
  Vanwaar uit komt honing bij de bijen uit?
  • A. 

   Uit hun angel

  • B. 

   Uit hun buiken

  • C. 

   Uit hun vleugels

  • D. 

   Uit hun pootjes

 • 14. 
  Welke surah wordt ook wel surat banu Israiël genoemd . 
  • A. 

   Al baqarah 

  • B. 

   Maryam

  • C. 

   Al Isra 

  • D. 

   Yusuf 

 • 15. 
  Hoeveel tekenen heeft Allah de Almachtige aan het volk van de farao gestuurd . 
  • A. 

   9

  • B. 

   11

  • C. 

   13 

  • D. 

 • 16. 
  Welke profeet zijn vader was geen profeet. 
  • A. 

   Yacub alayhi salam 

  • B. 

   Yahya alayhi salam 

  • C. 

   Suleyman alayhi salam 

  • D. 

   Ibrahim alayhi salam 

 • 17. 
  Iblies heeft nakomelingen. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 18. 
  "lees jouw boek. Jouw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende"  in welke surah komt deze aya voor ? 
  • A. 

   Al haqqah

  • B. 

   Taha

  • C. 

   Al isra

  • D. 

   Al kahf 

 • 19. 
  Welke land wordt in de koran genoemd bij naam? 
  • A. 

   Saudi Arabië 

  • B. 

   Griekenland

  • C. 

   Egypte

  • D. 

   Jemen

 • 20. 
  Hoe wordt " de dood " nog genoemd in de koran? 
  • A. 

   Ah- samm 

  • B. 

   Al kawtar 

  • C. 

   Al yaqeen 

  • D. 

   Al houda 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.