Ramadan Quiz Deel 2 : Koran

20 Questions | Total Attempts: 738

SettingsSettingsSettings
Ramadan Quiz Deel 2 : Koran - Quiz

Alles over koran


Questions and Answers
 • 1. 
  Als je van Arafat afdaalt tijdens hajj, dan ga je naar een plaats die genoemd word in de koran bij naam waar je verblijft tot zonsopgang en Allah swt gedenkt en prijst. Hoe heet deze ? 
  • A. 

   Mina 

  • B. 

   Jamaraat

  • C. 

   Al mash'ari 'l haram 

  • D. 

   Jabal A rahma 

 • 2. 
  Wie zijn volgens Allah de Verhevene werkelijk levend , terwijl wij denken dat ze dood zijn. 
  • A. 

   De martelaren 

  • B. 

   De geleerden

  • C. 

   De mensen die gestorven zijn in hajj 

  • D. 

   Hafzi al koran( degene die koran van buiten kennen) 

 • 3. 
  Welke volk kende/ herkende Profeet saw zoals ze hun eigen kinderen kennen? 
  • A. 

   Al moenaffiqqoen ( huichelaars) 

  • B. 

   De joden 

  • C. 

   De moessriqqoen ( afgodsdiennaren) 

 • 4. 
  Hoelang nadat een echtgenote haar echtgenoot sterft mag ze hertrouwen? 
  • A. 

   7 dagen 

  • B. 

   3 maanden en 10 dagen 

  • C. 

   40 dagen

  • D. 

   4 maanden en 10 dagen

 • 5. 
  Welke Profeet komt na de tijd van Moesa alayhi salam. 
  • A. 

   Yusuf alayhi salam 

  • B. 

   Sulayman alayhi salam

  • C. 

   Ibrahim alayhi salaam 

  • D. 

   Lut alayhi salam 

 • 6. 
  Hoe heette de kist( box) dat de Engelen droegen en het bevatten spullen van Moesa en Haroen alayhim salam. 
  • A. 

   A Taboet 

  • B. 

   A zaboer 

  • C. 

   A nahoor 

  • D. 

   Taloet 

 • 7. 
  Wie heeft Allah de Almachtige laten sterven en na 100 jaar bracht hij hem terug tot leven. 
  • A. 

   Iesa alayhi salam

  • B. 

   Ibrahim alayhi salam 

  • C. 

   Uzayr  alayhi salam 

  • D. 

   Ashaab al kahf( degene van de grot ) 

 • 8. 
  Hoe heette de grootvader van Iesa alayhi salam? 
  • A. 

   Weten we niet 

  • B. 

   Zakariyah alayhi salam

  • C. 

   Imraan 

  • D. 

   Yahya alayhi salam 

 • 9. 
  Wie heeft Maryam ( moeder van Iesa alayhi salam) opgevoed? 
  • A. 

   Yahya alayhi salaam 

  • B. 

   Zakariyah alayhi salam 

  • C. 

   Haroen 

 • 10. 
  Welke Profeet kende de A tawraat( Tora) en de injieel( bijbel) ? 
  • A. 

   Moesa alayhi salam 

  • B. 

   Iesa alayhi salam 

  • C. 

   Sulayman alayhi salam 

 • 11. 
  Waar is surah ali imraan geopenbaard? 
  • A. 

   Medina 

  • B. 

   Mekka 

  • C. 

   Al quds

 • 12. 
  De enige ware religie bij Allah de verhevene is islam. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 13. 
  Wie is Al masee3"( Messias) (die in de koran vermeld staat)? 
  • A. 

   Dajjal 

  • B. 

   Iesa ibnoe maryam alayhi salam

  • C. 

   Imam al Mahdi 

  • D. 

   Yahya alayhi salam 

 • 14. 
  Welke Profeet wist met de wil van Allah Swt wat men at , en ook wat je thuis allemaal hadden van voorraad? 
  • A. 

   Sulayman alayhi salam

  • B. 

   Yahya alayhi salam 

  • C. 

   Iesa alayhi salam 

 • 15. 
  Welke Profeten hebben veel gemeen qua hun schepping hoe Allah de Almachtige hun geschapen heeft. 
  • A. 

   Adam alayhi salam en zijn vrouw 

  • B. 

   Adam alayhi salam en profeet Mohamed saw 

  • C. 

   Ishaak alayhi salam en yahya alayhi salam 

  • D. 

   Adam alayhi salam en iesa alayhi salam 

 • 16. 
  Welke religie accepteert Allah de Almachtige van de mensheid ? 
  • A. 

   Allemaal zolang je goed bent. 

  • B. 

   Islaam 

  • C. 

   Dat weten we niet 

  • D. 

   Allemaal zolang je gelooft in een god. 

 • 17. 
  Degene die eigendommen van de wezen onrechtvaardig eten , wat eten ze in hun buiken? 
  • A. 

   Stenen

  • B. 

   Vuur

  • C. 

   Doorns( prikkels) 

 • 18. 
  Je mag nadat jouw vader van zijn vrouw scheidt , met jouw stiefmoeder trouwen. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 19. 
  De Troon van Allah de Almachtige was op water. 
  • A. 

   Klopt

  • B. 

   Niet waar

 • 20. 
  Wat gebeurt er met de mensen hun huiden in de hellevuur nadat deze volledig verbrand worden? 
  • A. 

   Die worden vervangen door nieuwe huiden

  • B. 

   Er wordt water op hun gegoten. 

  • C. 

   Er worden hun bevel gegeven om hun huiden op te eten

  • D. 

   Hun huiden zullen hun aanspreken. 

Related Topics
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.