Produkto At Serbisyo

10 Questions | Total Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Produkto At Serbisyo

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang karaniwang pagkakamali ng may-ari kaya nalulugi ang negosyo?
  • A. 

   Mahal sumingil sa produkto o serbisyo

  • B. 

   May malasakit sa empleyado

  • C. 

   Walang patakaran sa kalidad

  • D. 

   Inaalagaan ang kostumer

 • 2. 
  Sino sa sumusunod ang masasabi mong kostumer?
  • A. 

   Tumitingin

  • B. 

   Nagtatanong

  • C. 

   Bumibili

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  Bilang isang kostumer, anu-ano ang mga pangangailangan mo sa isang produktong bibilhin?
  • A. 

   Mura

  • B. 

   Maganda

  • C. 

   Matibay

  • D. 

   Mamahalin

 • 4. 
  Alin sa sumusunod ang nagsasaad ng katangian ng de-kalidad na produkto at serbisyo?ou like?
  • A. 

   Tumutugon sa mga pangangailangan ng kostumer

  • B. 

   May magagandang anunsiyo sa radyo at telebisyon

  • C. 

   Magaan sa bulsa

  • D. 

   Ginagamit ng iyong kapitbahay

 • 5. 
  Kung ikaw ay mayroong negosyo, paano ka makapagbibigay ng dekalidad na serbisyo?
  • A. 

   Makisimpatiya sa kostumer.

  • B. 

   Tugunan ang mga pangangailangan ng kostumer.

  • C. 

   Siguruhing maganda ang serbisyo at produkto.

  • D. 

   Lahat ng nabanggit

 • 6. 
  Tiyak na magiging matagumpay ang isang produkto kung ito ay may
  • A. 

   Hitsura

  • B. 

   Presyo

  • C. 

   Kalidad

  • D. 

   Pangalan

 • 7. 
  De-kalidad ang isang produkto kung ito ay
  • A. 

   Maganda

  • B. 

   Mura

  • C. 

   Matibay

  • D. 

   Mamahalin

 • 8. 
  Ang negosyong nagbibigay ng mabuting serbisyo ay ______________.
  • A. 

   Nagtataas ng singil o bayad

  • B. 

   Nalulugi

  • C. 

   Nilalayuan ng parokyano

  • D. 

   Dinarayo ng parokyano

 • 9. 
  Bakit mahalaga na panatalihin ang mataas na antas ng kalidad ng isang produkto?
  • A. 

   Upang matugunan ang pangangailangan ng mamimili

  • B. 

   Upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng produkto

  • C. 

   Dahil naayon ito sa gusto ng may-ari

  • D. 

   Upang maitaas ang presyo ng produkto

 • 10. 
  Upang mapanatili ang kalidad ng produkto aling kaisipan ang dapat iwasan
  • A. 

   Tiyaking matibay ang produkto

  • B. 

   May antas ng kalidad na dapat sundin

  • C. 

   Ok na ang "ok lang"

  • D. 

   Iayon ang produkto sa presyo nito