Pre-test Pendidikan Islam (Dib 1)

10 Questions | Total Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
Pre-test Pendidikan Islam (Dib 1) - Quiz

Pretest ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pelajar berkenaan ISLAM SEBAGAI AD DIN


Questions and Answers
 • 1. 
  Islam merupakan kepatuhan, ketaatan atau tunduk dan menyerah diri kepada ALLAH SWT dengan Ikhlas bagi memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Secara tepatnya, ADDIN bermaksud agama.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Islam merupakan agama yang sempurna dalam pelbagai aspek. Antara berikut, yang manakah aspek yang dibincangkan dalam Islam
  • A. 

   Aqidah

  • B. 

   Sirah

  • C. 

   Akhlak

  • D. 

   Ibadah

  • E. 

   Jual beli

 • 4. 
  Manakah berikut sumber-sumber asasi ajaran Islam
  • A. 

   AlQuran dan Ijma' Ulama'

  • B. 

   AlQuran dan Hadis

  • C. 

   Hadis dan Ijma'

  • D. 

   Ijma' Ulama' dan Al Qias

 • 5. 
  " Dan Al Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak dapat melakukannya" Surah alSyua'ra': 210-211 Ayat Al Quran di atas merupakan dalil pemeliharaan Al Quran.....
  • A. 

   Di langit

  • B. 

   Dalam perjalanan ke Bumi

  • C. 

   Di muka bumi

  • D. 

   Di luh mahfuz

 • 6. 
  Sebagai umat Islam, tidak menjadi suatu kewajipan untuk kita beriman dengan kitab selain dari Al Quran. Kerana semua kitab tersebut telah diselewengkan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Rukun Islam mengandungi _____________ perkara.
 • 8. 
  Percaya kepada kitab merupakan rukun __________.
 • 9. 
  Sunnah terbahagi kepada 3 iaitu Sunnah Qawliyyah (perkataan), Sunnah Fi'liyyah (perbuatan), dan Sunnah Taqririyyah (pengakuan)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.