Poziom Operacyjny - Podstawowe Systemy Nawigacyjne

20 Questions | Total Attempts: 239

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Podstawowe Systemy Nawigacyjne - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Żyroskop swobodny to:
  • A. 

   żyroskop posiadający trzy stopnie swobody

  • B. 

   żyroskop w stanie spoczynku

  • C. 

   żyroskop pod działaniem momentu siły

 • 2. 
  Pod działaniem momentu siły żyroskop swobodny:
  • A. 

   Nie wykazuje żadnej reakcji

  • B. 

   Obraca się względem osi, na której leży ten moment siły

  • C. 

   żyroskop obraca się względem osi prostopadłej do kierunku działania momentu siły

 • 3. 
  Do wyznaczania kursu za pomocą żyrokompasu wykorzystano:
  • A. 

   Stałą składową pola magnetycznego Ziemi

  • B. 

   Ruch obrotowy Ziemi

  • C. 

   Ruch gwiazdy polarnej

 • 4. 
  Żyroskop umieszczony wewnątrz pływającej kuli:
  • A. 

   Wykazuje niestabilną równowagę

  • B. 

   Stałe położenie względem Ziemi

  • C. 

   Uzyskuje trzy stopnie swobody

 • 5. 
  Wyznaczanie kursu za pomocą żyrokompasu wykorzystuje:
  • A. 

   Ruch obrotowy Ziemi

  • B. 

   Przyciąganie ziemskie

  • C. 

   Ruch obrotowy Ziemi i przyciąganie ziemskie

 • 6. 
  Żyroskop swobodny z obniżonym środkiem ciężkości:
  • A. 

   Jest w stanie niestabilnym

  • B. 

   Wykonuje wahania nietłumione

  • C. 

   Swoją osią ustawia się wzdłuż południka

 • 7. 
  Oś żyroskopu swobodnego z obniżonym środkiem ciężkości wraz z olejowym tłumikiem:
  • A. 

   Ustawia się wzdłuż południka

  • B. 

   Ustawia się wzdłuż równoleżnika

  • C. 

   Nie osiąga stanu stabilnego

 • 8. 
  Żyrokompasy wykazują następujące błędy:
  • A. 

   Dewiację prędkościową i balistyczna

  • B. 

   Dewiację intensywną

  • C. 

   Dewiację skokową

 • 9. 
  Dewiacja prędkościowa nie zależy od:
  • A. 

   Prędkości i kursu statku

  • B. 

   Szerokości geograficznej

  • C. 

   Długości geograficznej

 • 10. 
  Dewiacja balistyczna nie powstaje podczas:
  • A. 

   Zmiany prędkości statku

  • B. 

   Zmiany kursu statku

  • C. 

   Ruchu statku ze stałą prędkością i kursem

 • 11. 
  Autopilot to urządzenie:
  • A. 

   Zapewniające utrzymanie statku na zadanym kursie

  • B. 

   Pozwalające na automatyczne wprowadzenie statku do portu

  • C. 

   Zwalniające oficera pełniącego wachtę z obowiązku prowadzenia obserwacji

 • 12. 
  Wykorzystanie autopilota powoduje:
  • A. 

   Spadek średniej prędkości statku

  • B. 

   Oszczędności w eksploatacji statku

  • C. 

   Znaczny wzrost liczby wychyleń płetwy sterowej

 • 13. 
  Statek stateczny kursowo to statek, który:
  • A. 

   Nie zmienia kursu pomimo występowania zaburzeń wywołanych oddziaływaniem falowania i wiatrunie zmienia kursu pomimo wychylenia płetwy sterowej

  • B. 

   Przy sterze leżącym w płaszczyźnie diametralnej, po odchyleniu się statku od kursu na skutek wpływu czynników zewnętrznych, kontynuuje ruch po nowym kursie

  • C. 

   Nie zmienia kursu pomimo wychylenia płetwy sterowej

 • 14. 
  W wyniku działania wiatru z prawej burty statek zmieni swój kurs:
  • A. 

   Zawsze w lewo

  • B. 

   Zawsze w prawo

  • C. 

   W lewo lub w prawo w zależności m.in. od typu i budowy statku

 • 15. 
  Składowa proporcjonalna w regulatorze PID uwzględnia:
  • A. 

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B. 

   Odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)

  • C. 

   Działanie siły Coriolisa

 • 16. 
  Składowa różniczkująca w regulatorze PID uwzględnia:
  • A. 

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B. 

   Wielkość czynników będących przyczyną stałego odchylania się statku od kursu

  • C. 

   Działanie siły Coriolisa

 • 17. 
  Składowa całkująca w regulatorze PID uwzględnia:
  • A. 

   Prędkość odchylania się statku od kursu (prędkość kątową)

  • B. 

   Odchylenie statku od kursu (uchyb kursowy)

  • C. 

   Wielkość czynników będących przyczyną stałego odchylania się statku od kursu

 • 18. 
  Zmiana nastawy czułości (yaw):
  • A. 

   Wpływa na wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • B. 

   Wpływa na zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

  • C. 

   Powoduje zmianę zakresu strefy martwej regulatora, związanej z myszkowaniem statku

 • 19. 
  Zmiana nastawy współczynnika wzmocnienia (rudder) wpływa na:
  • A. 

   Wartość kąta wychylenia steru oraz czas pozostawania płetwy sterowej w wychyleniu skrajnym

  • B. 

   Wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • C. 

   Zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

 • 20. 
  Zmiana nastawy współczynnika całkowania (trim) wpływa na:
  • A. 

   Wartość kąta wychylenia steru oraz czas pozostawania płetwy sterowej w wychyleniu skrajnym

  • B. 

   Wartość maksymalnego wychylenia płetwy sterowej

  • C. 

   Zakres stałego, automatycznego wychylenia płetwy sterowej

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.