Poziom Operacyjny - Konstrukcja Kadłuba

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1518 | Total Attempts: 5,459,314
Questions: 11 | Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Konstrukcja Kaduba - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Poniższy rysunek przedstawia:

  • A.

   Przekroje wzdłużnicowe

  • B.

   Przekroje wodnicowe

  • C.

   Przekroje wrężnicowe

  Correct Answer
  C. Przekroje wrężnicowe
  Explanation
  The correct answer is "przekroje wrężnicowe" because the image represents cross-sections of beams. "Przekroje wrężnicowe" is the Polish term for "cross-sections of beams."

  Rate this question:

 • 2. 

  Na rysunku przedstawiono przekrój przez dno podwójne. Wybierz zdanie, które jest fałszywe:

  • A.

   Wysokość dna podwójnego wynosi 1480 mm

  • B.

   Grubość stępki wynosi 17 mm

  • C.

   Odstęp wręgowy wynosi 780 mm

  Correct Answer
  C. Odstęp wręgowy wynosi 780 mm
  Explanation
  The false statement is that the "odstęp wręgowy wynosi 780 mm". This means that the distance between the ribs is 780 mm.

  Rate this question:

 • 3. 

  Na rysunku przedstawiono przekrój przez dno podwójne. Wybierz zdanie, które jest fałszywe:

  • A.

   Statek posiada stępkę obłową

  • B.

   Wzdłużniki denne są wykonane z płaskowników łebkowych

  • C.

   Konstrukcja dna stanowi ruszt otwarty

  Correct Answer
  C. Konstrukcja dna stanowi ruszt otwarty
  Explanation
  The false statement is "konstrukcja dna stanowi ruszt otwarty" (the construction of the bottom constitutes an open grid).

  Rate this question:

 • 4. 

  Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez pokład główny. Grubość mocnicy pokładowej wynosi:

  • A.

   18 mm

  • B.

   24 mm

  • C.

   36 mm

  Correct Answer
  B. 24 mm
  Explanation
  The correct answer is 24 mm. The question asks for the thickness of the main deck, and the correct option is 24 mm.

  Rate this question:

 • 5. 

  Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny przez pokład główny. Które zdanie jest fałszywe:

  • A.

   Wzdłużniki pokładowe są wykonane z płaskowników

  • B.

   Wzdłużniki pokładowe są wykonane z płaskowników łebkowych

  • C.

   Mocnica burtowa ma grubość 18 mm

  Correct Answer
  B. Wzdłużniki pokładowe są wykonane z płaskowników łebkowych
  Explanation
  The drawing shows a cross-section through the main deck. The false statement is that deck beams are made of flanged sections.

  Rate this question:

 • 6. 

  Spójrz na rysunek. Które ze zdań jest fałszywe:

  • A.

   Wyporność statku wynosi 39460 t

  • B.

   Na rysunku są przedstawione wymiary główne statku

  • C.

   Wysokość boczna wynosi 17,6 m

  Correct Answer
  A. Wyporność statku wynosi 39460 t
  Explanation
  The given correct answer states that the statement "wyporność statku wynosi 39460 t" is false. This means that the displacement of the ship is not 39460 t.

  Rate this question:

 • 7. 

  Rysunek przedstawia podział funkcjonalny kontenerowca. Kontenery 40-stopowe mogą być załadowane na pokładzie w:

  • A.

   6 rzędach

  • B.

   12 rzędach

  • C.

   23 rzędach

  Correct Answer
  A. 6 rzędach
  Explanation
  The drawing shows the functional division of a container ship. It indicates that 40-foot containers can be loaded on board in 6 rows.

  Rate this question:

 • 8. 

  Poniższy rysunek przedstawia kadłub w:

  • A.

   Poprzecznym układzie wiązań

  • B.

   Wzdłużnym układzie wiązań

  • C.

   Mieszanym układzie wiązań

  Correct Answer
  A. Poprzecznym układzie wiązań
  Explanation
  The given answer states that the drawing represents the "poprzeczny układ wiązań," which translates to "transverse arrangement of connections" in English. This suggests that the diagram depicts a cross-sectional view of the hull, showing the arrangement of structural connections that run horizontally across the ship.

  Rate this question:

 • 9. 

  Maksymalne, dopuszczalne zanurzenie statku określone jest:

  • A.

   Znakami zanurzenia na dziobie i rufie

  • B.

   Liniami ładunkowymi

  • C.

   Zanurzeniem konstrukcyjnym

  Correct Answer
  B. Liniami ładunkowymi
  Explanation
  The correct answer is "liniami ładunkowymi". This is because the maximum permissible immersion of a ship is determined by the load lines, also known as Plimsoll lines or load marks, which are marked on the ship's hull. These lines indicate the maximum depth to which the ship can be loaded safely, taking into account factors such as buoyancy, stability, and the ship's structural integrity. The load lines are set by international regulations to ensure the safety of the ship and its cargo.

  Rate this question:

 • 10. 

  Siły tnące i momenty zginające obliczane są kalkulatorem załadunku przy założeniu, że:

  • A.

   Uwzględniane są tylko siły ciężkości, wyporu i bezwładności

  • B.

   Statek pływa na fali regularnej o długości równej długości statku

  • C.

   Statek pływa w bezruchu na spokojnej powierzchni wody

  Correct Answer
  C. Statek pływa w bezruchu na spokojnej powierzchni wody
  Explanation
  The correct answer states that the ship is stationary on calm water. This means that there are no external forces acting on the ship, such as wind or currents. Therefore, the only forces to be considered are gravity, buoyancy, and inertia. These forces are used to calculate the cutting forces and bending moments on the ship, which are important for determining its stability and structural integrity.

  Rate this question:

 • 11. 

  Siły tnące i momenty zginające kontroluje się:

  • A.

   Na wręgach teoretycznych

  • B.

   Na wręgach budowlanych

  • C.

   Jedynie na owrężu statku

  Correct Answer
  B. Na wręgach budowlanych
  Explanation
  The correct answer is "na wręgach budowlanych." This means that cutting forces and bending moments are controlled on the structural frames of the ship. The structural frames, also known as "wręgi budowlane" in Polish, are the main components that provide strength and stability to the ship's hull. They are responsible for distributing the loads and stresses experienced by the ship, including the cutting forces and bending moments. Therefore, it is essential to control and analyze these forces and moments on the structural frames to ensure the structural integrity and safety of the ship.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.