športni Kviz - Splošno

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Natur
N
Natur
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,022
Questions: 21 | Attempts: 733

SettingsSettingsSettings
športni Kviz - Splošno - Quiz

Preizkusi svoje znanje v športu.


Questions and Answers
 • 1. 

  Katere od gibalnih nalog ne vsebuje športnovzgojni karton?

  • A.

   Vese v zgibi.

  • B.

   Predklona.

  • C.

   Teka na 600 m.

  • D.

   Cooperjevega testa.

  Correct Answer
  D. Cooperjevega testa.
  Explanation
  The correct answer is "Cooperjevega testa". The question asks which of the listed physical tasks is not included in a sports education card. The other three options, namely "Vese v zgibi" (pull-ups), "Predklona" (bending forward), and "Teka na 600 m" (running 600 meters), are all commonly included in sports education cards as physical activities.

  Rate this question:

 • 2. 

  S katerim merskim instrumentom merimo kožno gubo?

  • A.

   Višinomerom.

  • B.

   Štoparico.

  • C.

   Kaliperjem.

  • D.

   Tehtnico.

  Correct Answer
  C. Kaliperjem.
  Explanation
  The correct answer is "Kaliperjem." In Slovenian language, "kaliper" refers to a caliper, which is a measuring instrument used to measure the thickness or distance between two opposite sides of an object. In this context, it is used to measure the thickness of a skin fold. The other options, such as "višinomer" (altimeter), "štoparica" (stopwatch), and "tehtnica" (scale), are not suitable for measuring a skin fold.

  Rate this question:

 • 3. 

  Katero telesno značilnost merimo s testom kožna guba nadlahti?

  • A.

   Višino telesa.

  • B.

   Maso telesa.

  • C.

   Količino podkožnega maščevja.

  • D.

   Mišično vzdržljivost trupa.

  Correct Answer
  C. Količino podkožnega maščevja.
  Explanation
  The correct answer is "Količino podkožnega maščevja" because the test measures the skinfold thickness on the upper arm, which is commonly used to estimate the amount of subcutaneous fat in the body. This measurement is often used in body composition assessments to determine the percentage of body fat.

  Rate this question:

 • 4. 

  S katerim postopkom za merjenje gibalnih sposobnosti preverjamo raven hitrosti izmeničnih gibov roke?

  • A.

   Z dotikanjem plošče.

  • B.

   Z tekom na 60 m.

  • C.

   Z veso v zgibi.

  • D.

   S poligonom vzvratno.

  Correct Answer
  A. Z dotikanjem plošče.
  Explanation
  The correct answer is "Z dotikanjem plošče" because in this method, the speed of alternating arm movements is measured by touching a panel. This method allows for a direct measurement of the speed of the arm movements and can provide accurate results. The other options mentioned, such as running 60m, doing pull-ups, or navigating a backward polygon, do not directly measure the speed of alternating arm movements.

  Rate this question:

 • 5. 

  S katerim postopkom za merjenje funkcionalnih sposobnosti preverjamo raven aerobniih sposobnosti?

  • A.

   S tekom na 60m.

  • B.

   S poligonom vzvratno.

  • C.

   S skokom v daljino z mesta.

  • D.

   S tekom na 600m.

  Correct Answer
  D. S tekom na 600m.
  Explanation
  We measure the level of aerobic capacity by running 600m. The other options mentioned, running 60m, running backwards on a course, and standing long jump, do not specifically assess aerobic capacity.

  Rate this question:

 • 6. 

  Posledica česa je znižan srčni utrip v mirovanju pri športnikih?

  • A.

   Ekonomične tehnike gibanja.

  • B.

   Znižanje telesne teže.

  • C.

   Izboljšanja funkcionalnih sposobnosti organizma.

  • D.

   Zdrave prehrane.

  Correct Answer
  C. Izboljšanja funkcionalnih sposobnosti organizma.
  Explanation
  The correct answer is "Izboljšanja funkcionalnih sposobnosti organizma." This suggests that the reason for the lowered resting heart rate in athletes is due to improvements in the body's functional abilities. Regular exercise and training can lead to increased cardiovascular fitness, allowing the heart to pump more efficiently and effectively. As a result, the heart does not need to work as hard during rest, leading to a lower resting heart rate.

  Rate this question:

 • 7. 

  Katere krvne celice so v organizmu odgovorne za prenos kisika?

  • A.

   Rdeče krvne celice.

  • B.

   Bele krvne celice.

  • C.

   Krvne ploščice.

  • D.

   T - celice.

  Correct Answer
  C. Krvne ploščice.
 • 8. 

  Kateri od naštetih energetskih virov so najbolj pomembni pri športni aktivnosti?

  • A.

   Maščobe.

  • B.

   Beljakovine.

  • C.

   Vitamini.

  • D.

   Ogljikovi hidrati.

  Correct Answer
  D. Ogljikovi hidrati.
  Explanation
  Ogljikovi hidrati so najbolj pomembni pri športni aktivnosti, saj so glavni vir energije za mišice med vadbo. Telesu zagotavljajo potrebno gorivo za izvajanje intenzivnih in vzdržljivostnih dejavnosti. Ogljikovi hidrati se hitro pretvorijo v glukozo, ki se nato uporablja za proizvodnjo energije. Pravilno uravnotežena prehrana s primerno količino ogljikovih hidratov je ključnega pomena za ohranjanje energije, izboljšanje vzdržljivosti in okrevanje po vadbi.

  Rate this question:

 • 9. 

  Pri kateri od navedenih športnih dejavnosti sta pomembni preciznost in vzdržljivost?

  • A.

   Pri sankanju.

  • B.

   Pri biatlonu.

  • C.

   Pri teku na smučeh.

  • D.

   Pri skokih v vodo.

  Correct Answer
  B. Pri biatlonu.
  Explanation
  Pri biatlonu sta pomembni preciznost in vzdržljivost, saj gre za kombinacijo streljanja in teka na smučeh. Biatlonci morajo biti izjemno natančni pri streljanju, saj morajo zadeti tarče, medtem ko so pod stresom in srčnim utripom. Poleg tega morajo biti tudi izjemno vzdržljivi, saj morajo po streljanju takoj nadaljevati s tekom na smučeh. Vzdržljivost je ključna, saj morajo biatlonci vzdrževati visok tempo in moč skozi celotno tekmo.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kaj je termoregulacija?

  • A.

   Fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature.

  • B.

   Fiziološki proces, ki omogoča zmanjševanje telesne temperature.

  • C.

   Fiziološki proces, ki preprečuje vzdrževanje stalne telesne temperature.

  • D.

   Fiziološki proces, ki omogoča povišanje telesne temperature.

  Correct Answer
  A. Fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature.
  Explanation
  The correct answer is "Fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature." This explanation states that termoregulacija is a physiological process that enables the maintenance of a constant body temperature.

  Rate this question:

 • 11. 

  Pri kolikšni temperaturi telesa govorimo o podhladitvi?

  • A.

   38 stopinj C

  • B.

   37 stopinj C

  • C.

   36 stopinj C

  • D.

   34 stopinj C

  Correct Answer
  D. 34 stopinj C
  Explanation
  When the body temperature drops below 35 degrees Celsius, it is considered hypothermia. Therefore, when the body temperature reaches 34 degrees Celsius, it is considered a state of hypothermia or podhladitvi.

  Rate this question:

 • 12. 

  Katera od naštetih vaj ni dinamična vaja za moč?

  • A.

   Dviganje trupa.

  • B.

   Sonožni poskoki.

  • C.

   Sklece.

  • D.

   Vesa v zgibi.

  Correct Answer
  D. Vesa v zgibi.
  Explanation
  The given options consist of different exercises, and the question asks which one is not a dynamic strength exercise. Dynamic exercises involve movement and require the use of multiple muscle groups. Dviganje trupa (sit-ups), sonožni poskoki (jumping jacks), and sklece (push-ups) are all dynamic exercises as they involve movement and engage various muscle groups. On the other hand, vesa v zgibi (pull-ups) is a static exercise that mainly targets the muscles in the upper body without much movement involved. Therefore, vesa v zgibi is the correct answer as it is not a dynamic strength exercise.

  Rate this question:

 • 13. 

  Kaj je hitrost?

  • A.

   Sposobnost poskakovanja z ene noge na drugo.

  • B.

   Gibalna sposobnost, ki omogoča dolgotrajno hojo.

  • C.

   Gibalna sposobnost, ki omogoča izvajanje hitrih gibov.

  • D.

   Sposobnost natančnega izvajanja metov pri igrah z žogo.

  Correct Answer
  C. Gibalna sposobnost, ki omogoča izvajanje hitrih gibov.
  Explanation
  The correct answer is "Gibalna sposobnost, ki omogoča izvajanje hitrih gibov." This answer accurately defines "hitrost" as the ability to perform quick movements. It aligns with the other options provided, which describe different aspects of physical abilities such as jumping, walking, and throwing, but only the option about quick movements directly relates to "hitrost."

  Rate this question:

 • 14. 

  Kaj je rekreativni šport?

  • A.

   Šport v starosti.

  • B.

   Šport v prostem času.

  • C.

   Trening.

  • D.

   Šport v šoli.

  Correct Answer
  B. Šport v prostem času.
  Explanation
  The correct answer is "Šport v prostem času." This answer refers to recreational sports, which are activities that individuals engage in during their free time for enjoyment and physical fitness purposes. It distinguishes recreational sports from organized sports in schools or specific training programs.

  Rate this question:

 • 15. 

  Kaj je aklimatizacija?

  • A.

   Prilagajanje organizma povišani telesni temperaturi.

  • B.

   Prilagajanje organizma novim življenskim razmeram.

  • C.

   Prilagajanje organizma bolezni.

  • D.

   Prilagajanje organizma povečanemu telesnemu naporu.

  Correct Answer
  B. Prilagajanje organizma novim življenskim razmeram.
  Explanation
  Aklimatizacija refers to the process of adapting an organism to new environmental conditions. This can include adjusting to changes in temperature, altitude, humidity, or other factors that may affect an organism's ability to survive and function in its environment. Therefore, the correct answer is "Prilagajanje organizma novim življenskim razmeram" which translates to "Adapting the organism to new living conditions."

  Rate this question:

 • 16. 

  Kako se imenuje veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja in s preprečevanjem ter odpravo posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo?

  • A.

   Etnologija.

  • B.

   Biologija.

  • C.

   Ekologija.

  • D.

   Antropologija.

  Correct Answer
  C. Ekologija.
  Explanation
  Ekologija je veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja in s preprečevanjem ter odpravo posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo. Etnologija se ukvarja z raziskovanjem in proučevanjem kultur in družb različnih narodov, biologija pa se ukvarja z raziskovanjem živih organizmov in njihovih interakcij. Antropologija pa se ukvarja z raziskovanjem človeške družbe in kultur.

  Rate this question:

 • 17. 

  Katera je najpomembnejša dihalna mišica v človekovem organizmu?

  • A.

   Pljuča.

  • B.

   Velika prsna mišica.

  • C.

   Trebušna prepona.

  • D.

   Hrbtna mišica.

  Correct Answer
  C. Trebušna prepona.
  Explanation
  The correct answer is Trebušna prepona (diaphragm). The diaphragm is the most important respiratory muscle in the human body as it plays a crucial role in the process of breathing. It separates the chest cavity from the abdominal cavity and contracts and relaxes to control inhalation and exhalation. When the diaphragm contracts, it flattens and moves downward, allowing the lungs to expand and fill with air. When it relaxes, it moves back up, helping to push the air out of the lungs. This muscle is essential for the proper functioning of the respiratory system.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kaj pomeni regeneracija?

  • A.

   Nadomestitev izgubljene energije v organizmu.

  • B.

   Izguba s treningom pridobljene mišične mase.

  • C.

   Povečanje mišične mase.

  • D.

   Sprostitev organizma.

  Correct Answer
  A. Nadomestitev izgubljene energije v organizmu.
  Explanation
  Regeneracija pomeni nadomestitev izgubljene energije v organizmu. To se nanaša na proces, v katerem se telo po fizičnem naporu ali stresu obnavlja in obnavlja svoje energetske zaloge. Med regeneracijo se obnovijo tudi poškodovana tkiva, mišice se obnovijo in okrepijo ter telo se vrne v stanje ravnovesja. To je ključnega pomena za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ter za izboljšanje telesne zmogljivosti.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kaj je džoging?

  • A.

   Joga z elementi teka.

  • B.

   Tek na 30 km.

  • C.

   Rekreacijski tek oziroma tek za zdravje.

  • D.

   Tek, ki vsebuje tudi elemente joge.

  Correct Answer
  C. Rekreacijski tek oziroma tek za zdravje.
  Explanation
  The correct answer is "Rekreacijski tek oziroma tek za zdravje." This answer is supported by the fact that "džoging" is defined as a recreational run or a run for health purposes. It is a form of exercise that combines elements of running and jogging, promoting physical fitness and overall well-being.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kaj je športna forma?

  • A.

 • 21. 

  Kako se imenuje ukvarjanje s športom, katerega namen je dobro počutje in sprostitev?

  • A.

   Športni trening.

  • B.

   Športna vadba.

  • C.

   Športna rekreacija.

  • D.

   Športno tekmovanje.

  Correct Answer
  C. Športna rekreacija.
  Explanation
  The term "športna rekreacija" refers to engaging in sports activities for the purpose of well-being and relaxation. It encompasses various recreational sports and activities that are not focused on competition, but rather on enjoying physical exercise and leisure. "Športni trening" refers to sports training, which is more focused on improving skills and performance. "Športna vadba" refers to sports exercise, which may involve structured workouts or fitness routines. "Športno tekmovanje" refers to sports competition, which involves competing against others in a sporting event. Therefore, the correct answer is "Športna rekreacija."

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 21, 2009
  Quiz Created by
  Natur
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.