športni Kviz - Splošno

21 Questions | Attempts: 634
Share

SettingsSettingsSettings
športni Kviz - Splošno - Quiz

Preizkusi svoje znanje v športu.


Questions and Answers
 • 1. 
  Katere od gibalnih nalog ne vsebuje športnovzgojni karton?
  • A. 

   Vese v zgibi.

  • B. 

   Predklona.

  • C. 

   Teka na 600 m.

  • D. 

   Cooperjevega testa.

 • 2. 
  S katerim merskim instrumentom merimo kožno gubo?
  • A. 

   Višinomerom.

  • B. 

   Štoparico.

  • C. 

   Kaliperjem.

  • D. 

   Tehtnico.

 • 3. 
  Katero telesno značilnost merimo s testom kožna guba nadlahti?
  • A. 

   Višino telesa.

  • B. 

   Maso telesa.

  • C. 

   Količino podkožnega maščevja.

  • D. 

   Mišično vzdržljivost trupa.

 • 4. 
  S katerim postopkom za merjenje gibalnih sposobnosti preverjamo raven hitrosti izmeničnih gibov roke?
  • A. 

   Z dotikanjem plošče.

  • B. 

   Z tekom na 60 m.

  • C. 

   Z veso v zgibi.

  • D. 

   S poligonom vzvratno.

 • 5. 
  S katerim postopkom za merjenje funkcionalnih sposobnosti preverjamo raven aerobniih sposobnosti?
  • A. 

   S tekom na 60m.

  • B. 

   S poligonom vzvratno.

  • C. 

   S skokom v daljino z mesta.

  • D. 

   S tekom na 600m.

 • 6. 
  Posledica česa je znižan srčni utrip v mirovanju pri športnikih?
  • A. 

   Ekonomične tehnike gibanja.

  • B. 

   Znižanje telesne teže.

  • C. 

   Izboljšanja funkcionalnih sposobnosti organizma.

  • D. 

   Zdrave prehrane.

 • 7. 
  Katere krvne celice so v organizmu odgovorne za prenos kisika?
  • A. 

   Rdeče krvne celice.

  • B. 

   Bele krvne celice.

  • C. 

   Krvne ploščice.

  • D. 

   T - celice.

 • 8. 
  Kateri od naštetih energetskih virov so najbolj pomembni pri športni aktivnosti?
  • A. 

   Maščobe.

  • B. 

   Beljakovine.

  • C. 

   Vitamini.

  • D. 

   Ogljikovi hidrati.

 • 9. 
  Pri kateri od navedenih športnih dejavnosti sta pomembni preciznost in vzdržljivost?
  • A. 

   Pri sankanju.

  • B. 

   Pri biatlonu.

  • C. 

   Pri teku na smučeh.

  • D. 

   Pri skokih v vodo.

 • 10. 
  Kaj je termoregulacija?
  • A. 

   Fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature.

  • B. 

   Fiziološki proces, ki omogoča zmanjševanje telesne temperature.

  • C. 

   Fiziološki proces, ki preprečuje vzdrževanje stalne telesne temperature.

  • D. 

   Fiziološki proces, ki omogoča povišanje telesne temperature.

 • 11. 
  Pri kolikšni temperaturi telesa govorimo o podhladitvi?
  • A. 

   38 stopinj C

  • B. 

   37 stopinj C

  • C. 

   36 stopinj C

  • D. 

   34 stopinj C

 • 12. 
  Katera od naštetih vaj ni dinamična vaja za moč?
  • A. 

   Dviganje trupa.

  • B. 

   Sonožni poskoki.

  • C. 

   Sklece.

  • D. 

   Vesa v zgibi.

 • 13. 
  Kaj je hitrost?
  • A. 

   Sposobnost poskakovanja z ene noge na drugo.

  • B. 

   Gibalna sposobnost, ki omogoča dolgotrajno hojo.

  • C. 

   Gibalna sposobnost, ki omogoča izvajanje hitrih gibov.

  • D. 

   Sposobnost natančnega izvajanja metov pri igrah z žogo.

 • 14. 
  Kaj je rekreativni šport?
  • A. 

   Šport v starosti.

  • B. 

   Šport v prostem času.

  • C. 

   Trening.

  • D. 

   Šport v šoli.

 • 15. 
  Kaj je aklimatizacija?
  • A. 

   Prilagajanje organizma povišani telesni temperaturi.

  • B. 

   Prilagajanje organizma novim življenskim razmeram.

  • C. 

   Prilagajanje organizma bolezni.

  • D. 

   Prilagajanje organizma povečanemu telesnemu naporu.

 • 16. 
  Kako se imenuje veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja in s preprečevanjem ter odpravo posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo?
  • A. 

   Etnologija.

  • B. 

   Biologija.

  • C. 

   Ekologija.

  • D. 

   Antropologija.

 • 17. 
  Katera je najpomembnejša dihalna mišica v človekovem organizmu?
  • A. 

   Pljuča.

  • B. 

   Velika prsna mišica.

  • C. 

   Trebušna prepona.

  • D. 

   Hrbtna mišica.

 • 18. 
  Kaj pomeni regeneracija?
  • A. 

   Nadomestitev izgubljene energije v organizmu.

  • B. 

   Izguba s treningom pridobljene mišične mase.

  • C. 

   Povečanje mišične mase.

  • D. 

   Sprostitev organizma.

 • 19. 
  Kaj je džoging?
  • A. 

   Joga z elementi teka.

  • B. 

   Tek na 30 km.

  • C. 

   Rekreacijski tek oziroma tek za zdravje.

  • D. 

   Tek, ki vsebuje tudi elemente joge.

 • 20. 
  Kaj je športna forma?
  • A. 

 • 21. 
  Kako se imenuje ukvarjanje s športom, katerega namen je dobro počutje in sprostitev?
  • A. 

   Športni trening.

  • B. 

   Športna vadba.

  • C. 

   Športna rekreacija.

  • D. 

   Športno tekmovanje.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.