Pinagmulan Ng Tao

1 Question
Pinagmulan Ng Tao

Ito ay magsisilbing ebalwasyon ng iyong mga natatahan sa paksa ukol sa pinagmulan ng tao.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. Sino ang may-akda ng "On the Origin of Species by Means of Natural Selection"?
  • A. 

   A. Charles Darwin

  • B. 

   B. Gregor Mendel

  • C. 

   C. Mary Leakey