Panahon Ng Mga Amerikano (Ar.Pan. 7)

5 Questions | Attempts: 841

SettingsSettingsSettings
Panahon Ng Mga Amerikano (Ar.Pan. 7) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ano ang ibang Tawag sa Philippine Bill of 1902?
 • 2. 
  Anong batas ang Nilabag ni Macario Sakay?
 • 3. 
  Petsa kung kailan sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano
  • A. 

   Pebrero 4, 1899

  • B. 

   Nobyembre 4, 1899

  • C. 

   July 4, 1899

  • D. 

   Agosto 4, 1899

 • 4. 
  Dahilan ng pagsiklab ng Digmaan sa pagitan ngPilipino at Amerikano
  • A. 

   Dahil sa mga espanyol na naninira sa mgaAmerikano

  • B. 

   Dahil sa pagbaril ng amerikano sa Pilipinongkawal sa Sta. Mesa Manila

  • C. 

   Dahil gusto ito ng mg Pilipino

 • 5. 
  Ano ang Flag Law of 1901?
  • A. 

   Ipinagbabawal ang pagwagayway sa bandilang Pilipinas

  • B. 

   Ipinagbawal ang pagwagayway sa bandila ng mga hapones

  • C. 

   Ipinagbawal ang pagwagayway sa bandila ng Amerika

  • D. 

   Ipinagbawal ang pagwagayway sa bandila ng Katipunan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.