Mga Teorya Ng Pinagmulan Ng Wika

10 Questions | Total Attempts: 908

SettingsSettingsSettings
Mga Teorya Ng Pinagmulan Ng Wika - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1.____________Ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan. 
 • 2. 
  2.____________Ipinapalagay na natutong magsalita ang mga tao dahil sa hindi sinasadyang napapabulalas sila bunga ng masidhing damdamin. Ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya rin ang nagbibigay ng kahulugan nito. 
 • 3. 
  3._______________Tunog na nalilikha sa pwersang pisikal kung saan natutong magsalita ang tao dahil sa nalilikha nilang tunog kapag sila ay gumagamit ng lakas. 
 • 4. 
  4.________________Sa mga tunog na galing sa mga ritwal ng mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang tao. Ang mga sayaw, sigaw o incantation at mga bulong ay binigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon ito ay nagbagu-bago. 
 • 5. 
  5._____________Sa mga kumpas at galaw ng kamay na ginagawa ng mga tao sa mga partikular na okasyon ay ginaya ng dila hanggang ito ay mag-produce ng tunog at natutong magsalita ang mga tao. Ang tawag dito ay ta-ta na sa France ay paalam o goodbye. 
 • 6. 
  6._____________Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na "On the Origin of Language", sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba't ibang wika. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. 
 • 7. 
  7.______________Ito ay katulad lang ng Teoryang Bow-wow. Kasali na rito ang mga bagay na ginawa ng tao tulad ng doorbell, motor, tv, telepono at marami pang iba. 
 • 8. 
  8. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. A. Musika  B.  Yo-he-ho  C.Bow-bow D. Dind-Dong
  • A. 

   A. Musika

  • B. 

   B. BOW-BOW

 • 9. 
  9. Pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nauna ang pagsasalita sa pamumuestra. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. A. MUESTRA B. YO-HE-HO  C.Charles Darwin  D. Bow- Wow
  • A. 

   A. MUESTRA

  • B. 

   B. charles darwin

 • 10. 
  10. Ayon kay G. Revesz, isang propesor sa Amsterdam Germany, ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. A. MUSIKA    B YO-HE-HO  C. PAKIKISALAMUHA.   D.Charles Darwin 
  • A. 

   C. Pakikisalamuha

  • B. 

   D. Musika

Back to Top Back to top