Mga Teorya Ng Pinagmulan Ng Wika

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Gelbert
G
Gelbert
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,650
Questions: 10 | Attempts: 1,659

SettingsSettingsSettings
Mga Teorya Ng Pinagmulan Ng Wika - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  1.____________Ito ay ang panggagaya ng tao sa mga tunog na nalikha ng kalikasan. 

  Explanation
  The correct answer is "Teoryang Bow-bow". This theory refers to the imitation or replication of natural sounds by humans.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.____________Ipinapalagay na natutong magsalita ang mga tao dahil sa hindi sinasadyang napapabulalas sila bunga ng masidhing damdamin. Ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya rin ang nagbibigay ng kahulugan nito. 

 • 3. 

  3._______________Tunog na nalilikha sa pwersang pisikal kung saan natutong magsalita ang tao dahil sa nalilikha nilang tunog kapag sila ay gumagamit ng lakas. 

  Explanation
  The given correct answer is "Teoryang Yo-he-ho." The Teoryang Yo-he-ho is a theory that explains how human speech developed from the sounds produced by physical exertion, such as the grunting and exertion sounds made when using force. This theory suggests that the rhythmic sounds made during physical activities eventually evolved into language and speech.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.________________Sa mga tunog na galing sa mga ritwal ng mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang tao. Ang mga sayaw, sigaw o incantation at mga bulong ay binigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon ito ay nagbagu-bago. 

 • 5. 

  5._____________Sa mga kumpas at galaw ng kamay na ginagawa ng mga tao sa mga partikular na okasyon ay ginaya ng dila hanggang ito ay mag-produce ng tunog at natutong magsalita ang mga tao. Ang tawag dito ay ta-ta na sa France ay paalam o goodbye. 

  Explanation
  The given correct answer, ".Teoryang Tata," refers to the theory that suggests that the movements and gestures made by people on specific occasions were imitated by the tongue, which eventually produced sounds and led to the development of language. This theory explains how language may have originated from non-verbal communication and gestures.

  Rate this question:

 • 6. 

  6._____________Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na "On the Origin of Language", sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba't ibang wika. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. 

  Explanation
  The correct answer for this question is Charles Darwin. This is because the question provides information about a book titled "On the Origin of Language" written by Lioberman in 1975. The book discusses the adventures of humans in order to survive, which teaches them to create different languages. Charles Darwin is a well-known figure in the field of biology and evolution, and his theory of natural selection and survival of the fittest aligns with the concept mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.______________Ito ay katulad lang ng Teoryang Bow-wow. Kasali na rito ang mga bagay na ginawa ng tao tulad ng doorbell, motor, tv, telepono at marami pang iba. 

  Explanation
  The correct answer is "Teoryang Ding-dong". This theory suggests that language originated from the imitation of natural sounds made by objects or events. In this context, it is similar to the Bow-wow theory, which proposes that language originated from imitating the sounds made by animals. The given explanation states that the Teoryang Ding-dong includes things made by humans such as doorbells, motors, TVs, telephones, and many more.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. A. Musika  B.  Yo-he-ho  C.Bow-bow D. Dind-Dong

  • A.

   A. Musika

  • B.

   B. BOW-BOW

  Correct Answer
  A. A. Musika
  Explanation
  The correct answer is A. Musika. The given explanation states that Otto Jespersen, a Danish linguist, is known for this theory which states that language has melody and tone and lacks the ability to communicate because it lacks details and information. This suggests that the theory is related to music, as music also involves melody and tone.

  Rate this question:

 • 9. 

  9. Pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nauna ang pagsasalita sa pamumuestra. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. A. MUESTRA B. YO-HE-HO  C.Charles Darwin  D. Bow- Wow

  • A.

   A. MUESTRA

  • B.

   B. charles darwin

  Correct Answer
  A. A. MUESTRA
  Explanation
  The correct answer is A. MUESTRA. According to the given information, the theory suggests that speech came before gestures. It states that speech and gestures are interconnected, and the center in the brain that controls movement and speech are close and related. Therefore, based on this theory, it is believed that speech (pagsasalita) came before gestures (pagmumuestra).

  Rate this question:

 • 10. 

  10. Ayon kay G. Revesz, isang propesor sa Amsterdam Germany, ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. A. MUSIKA    B YO-HE-HO  C. PAKIKISALAMUHA.   D.Charles Darwin 

  • A.

   C. Pakikisalamuha

  • B.

   D. Musika

  Correct Answer
  A. C. Pakikisalamuha
  Explanation
  According to G. Revesz, a professor in Amsterdam Germany, language is created by humans for the purpose of communication with others. He believes that language is a natural need of humans to interact with their fellow beings. Therefore, the correct answer is C. Pakikisalamuha, which means interaction or communication in Filipino.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.