Pengajian Islam Topik 1

20 Questions | Total Attempts: 217

SettingsSettingsSettings
Pengajian Islam Topik 1 - Quiz

Latihan ini mengandungi topik 1 kursus Pengajian Islam MPU23012. Sila jawab semua soalan sebagai pengukuhan.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Pengabdian diri kepada Allah SWT dengan perasaan seolah-olah kita melihatnya dan jika kita tiada perasaan melihat kepadanya, maka hendaklah kita berasa bahawa Allah SWT melihat kita’. Penyataan tersebut adalah merujuk kepada..
  • A. 

   Iman

  • B. 

   Ihsan

  • C. 

   Islam

  • D. 

   Akhlak

 • 2. 
  Berikut adalah perkara yang merosakkan akidah KECUALI
  • A. 

   Mendakwa alam ini makhluk Allah SWT

  • B. 

   Membayang atau membentuk zat Allah SWT

  • C. 

   Mempermain atau mempersenda hukum Allah SWT

  • D. 

   Menyembah dan melakukan ibadah bukan kerana Allah SWT  

 • 3. 
  Di bawah merupakan asas-asas dalam syariat Islam, KECUALI
  • A. 

   Akhlak

  • B. 

   Aqidah

  • C. 

   Tauhid

  • D. 

   Syariah

 • 4. 
  Islam bersifat __________________, mencakupi semua aspek hidup manusia. Allah SWT telah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengambil Islam dalam semua aktiviti dan bidang kehidupan. ke?
  • A. 

   "Alamiyah

  • B. 

   Waqi'iyah

  • C. 

   Rabbaniyah

  • D. 

   Kamil dan Syamil

 • 5. 
  Pengertian “Tasawwur Islam” dari sudut dari sudut perspektif Islam ialah…
  • A. 

   Penjelasan tentang ajaran al-Quran

  • B. 

   Keunggulan agama Islam yang hanif

  • C. 

   Perbezaan antara hak dan batil dalam Islam

  • D. 

   Gambaran sebenar tentang Islam secara syumul

 • 6. 
  Bil Tertib Rukun Solat 1. Niat 2. Berdiri tegak bagi yang berkuasa 3. 4. x 5. 6. 7. Sujud Apakah rukun solat di petak nombor 4 pada rajah di bawah:
  • A. 

   Iktidal selepas ruku’

  • B. 

   Membaca al-Fatihah

  • C. 

   Ruku’ serta tama’ninah

  • D. 

   Mengangkat takbiratul ihram

 • 7. 
  Aman terlupa membaca al-Fatihah semasa rakaat pertama disebabkan cuba mengingati doa iftitah. Apakah hukum terhadap permasalahan tersebut dan apakah alasan yang tepat?
  • A. 

   Sah solat Aman tetapi perlu sujud sahwi

  • B. 

   Sah solat Aman kerana doa iftitah adalah sunat Haiah

  • C. 

   Tidak sah solat Aman kerana bacaan al-Fatihah adalah rukun solat

  • D. 

   Tidak sah solat Aman kerana al-fatihah adalah pembukaan doa solat

 • 8. 
  Allah SWT adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, mentadbir, mengurus dan memerintah alam ini. Pernyataan di atas merujuk kepada…
  • A. 

   Tauhid Sifat

  • B. 

   Tauhid Asma’

  • C. 

   Tauhid Uluhiyyah

  • D. 

   Tauhid Rububiyyah

 • 9. 
  “X” adalah seorang yang kaya tetapi mengabaikan zakat. Perbuatan “X” menyebabkan…
  • A. 

   Kufur hakikat

  • B. 

   Kufur nikmat

  • C. 

   Khurafat

  • D. 

   Munafik.

 • 10. 
  Berikut ialah hikmah disyariatkan haji terhadap masyarakat KECUALI
  • A. 

   Membentuk pakatan bersama menghadapi musuh Islam

  • B. 

   Membantu mempertingkatkan ekonomi umat Islam

  • C. 

   Melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta

  • D. 

   Saling berkenalan sesama umat Islam

 • 11. 
  Rasul ialah seorang lelaki yang dipilih Allah SWT untuk menerima wahyu serta menyampaikannya kepada orang lain.  Berdasarkan pernyataan di atas, Rasul mempunyai beberapa tugas penting yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka KECUALI…
  • A. 

   Menerangkan kepada manusia akan peranan sebagai hamba Allah dan khalifah.

  • B. 

   Menyeru manusia supaya menjauhkan diri daripada bisikan syaitan.

  • C. 

   Menunjukkan kebesaran mukjizat yang dikurniakan kepadanya.

  • D. 

   Menunjukkan manusia jalan kebaikan

 • 12. 
  Antara berikut yang manakah pasangan jawapan yang SALAH?
  • A. 

   Nabi Isa a.s – Diturunkan Kitab Injil

  • B. 

   Nabi Musa a.s             - Diturunkan Kitab Taurat

  • C. 

   Nabi Ibrahim a.s – Diturunkan Kitab Zabur

  • D. 

   Nabi Muhammad SAW – Diturunkan Kitab Al-Quran

 • 13. 
  Antara yang berikut, yang manakah kesan kepada manusia yang beriman dan percaya kepada malaikat?
  • A. 

   Berasa gembira kerana malaikat akan sentiasa mendampinginya.

  • B. 

   Sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan kerana percaya malaikat akan mencatat dosa sekiranya melakukan maksiat.

  • C. 

   Terhindar dari perkara buruk kerana malaikat akan menjaganya.

  • D. 

   Manusia yang percaya kepada malaikat akan sentiasa berada dalam kebimbangan kerana malaikat sentiasa memerhatikan gerak-gerinya.

 • 14. 
  Qadak terbahagi kepada dua keadaan iaitu…
  • A. 

   Qadak Mubram dan Qadak Muallaq

  • B. 

   Qadak Mubram dan Qadak Muakkad

  • C. 

   Qadak Muakkad dan Qadak Muallaq

  • D. 

   Qadak Muhson dan Qadak Muallaq

 • 15. 
  Antara berikut merupakan faktor pembentukan akhlak dalam Islam KECUALI…
  • A. 

   Ilmu

  • B. 

   Adat

  • C. 

   Keturunan

  • D. 

   Pengurusan

 • 16. 
  Sebagai seorang pengurus syarikat, Adib sentiasa memastikan kualiti produk yang dihasilkan syarikatnya menepati piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Berdasarkan kepada pernyataan di atas, tindakan Adib menepati akhlak Rasulullah SAW iaitu…
  1. Siddiq
  2. Tabligh
  3. Amanah
  4. Fatonah
  • A. 

   1 dan 2

  • B. 

   1 dan 3

  • C. 

   2 dan 4

  • D. 

   3 dan 4

 • 17. 
  Setiap saintis, jurutera dan teknokrat dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan penuh teliti dan menghasilkan inovasi yang berkualiti untuk kesejahteraan manusia. Pernyataan di atas merujuk kepada akhlak yang perlu diterapkan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan iaitu…
  • A. 

   Ihsan

  • B. 

   Itqan

  • C. 

   Ikhlas

  • D. 

   Iman

 • 18. 
  Antara berikut yang manakah kenyataan yang tidak benar mengenai sifat Ihsan.
  • A. 

   Sifat ihsan ini akan meyakinkan manusia bahawa setiap detik dalam pekerjaan tidak akan pernah terlepas daripada pengawasan Allah.

  • B. 

   Sifat ihsan akan mendidik manusia supaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan

  • C. 

   Sifat ihsan dalam hati manusia akan meningkatkan perasaan malu untuk melaksanakan amal kebaikan di hadapan masyarakat.

  • D. 

   Keikhlasan yang lahir daripada sifat ihsan ini tentunya memberi ketenangan untuk terus bekerja tanpa jemu.

 • 19. 
  ‘Matlamat Menghalalkan Cara', teori ini dipopularkan oleh Niccolò Machiavelli di dalam buku tulisannya bertajuk ‘The Prince'. Teori ‘Matlamat Menghalalkan Cara’ telah bertentangan dengan salah satu daripada ciri-ciri akhlak dalam Islam iaitu…
  • A. 

   Mutlak

  • B. 

   Sederhana

  • C. 

   Seimbang

  • D. 

   Bersih dan pelaksanaan

 • 20. 
  Al-Quran mengandungi ketetapan _____________ yang menyeluruh termasuk kenyataan mengenai keesaan dan keagungan Allah, sifat-sifatNya yang maha sempurna, hal-hal kenabian dan kerasulan para nabi, keimanan kepada malaikatNya dan kitab-kitab yang diturunkanNya.
  • A. 

   Ibadah

  • B. 

   Akidah

  • C. 

   Fikrah

  • D. 

   Muamalah

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.