Pelajaran Fiqh Tajuk Bersuci

8 Questions | Total Attempts: 505

SettingsSettingsSettings
Pelajaran Fiqh Tajuk Bersuci - Quiz

Arahan : 1.Awda dikehendaki untuk memilih jawapan yang betul dari jawapan-jawapan yang disediakan.2.Pastikan awda menjawab sebanyak 8 soalan yang disediakan.3.Markah bagi jawapan awda hanya akan diketahui setelah awda selesai menjawab semua soalan yang diajukan. 4.Setelah awda selesai menjalani aktivit kuiz ini, maka awda dikehendaki untuk kembali ke blog dan mengklik perkataan latihan 2 di halaman aktiviti.


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah pengertian bersuci ?
  • A. 

   Suci daripada perasaan cintakan kekayaan dan harta dunia

  • B. 

   Suci daripada hadath kecil dan hadath besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat

  • C. 

   Suci daripada dosa dan maksiat pada zahir dan batin

 • 2. 
  Apakah hukum bersuci bagi orang yang hendak mengerjakan ibadat ?
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunat

  • C. 

   Harus

 • 3. 
  Ada berapa cara bersuci ?
  • A. 

   Dua

  • B. 

   Enam

  • C. 

   Lima

 • 4. 
  Debu tanah digunakan untuk bersuci dengan cara ?
  • A. 

   Berwudhu

  • B. 

   Bertayammum

  • C. 

   Istinja

 • 5. 
  Batu, kayu dan kertas adalah alat-alat yang digunakan untuk bersuci dengan cara ?
  • A. 

   Istinja

  • B. 

   Membersihkan najis

  • C. 

   Berwudhu

 • 6. 
  ____________________________     adalah alat yang digunakan untuk bersuci ?
  • A. 

   Air kelapa

  • B. 

   Roti

  • C. 

   Air hujan

 • 7. 
  Salah satu daripada kebaikan bersuci ialah ?
  • A. 

   Harta akan bertambah

  • B. 

   Terhindar dari penyakit

  • C. 

   Semua permintaannya akan ditunaikan

 • 8. 
  Apakah boleh seseorang menggunakan pakaiannya yang terkena najis untuk mengerjakan sholat di mana ia telah berusaha untuk membersihkannya tetapi masih didapatinya ada sedikit bekas najis tersebut ?
  • A. 

   Boleh kerana dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh syarak

  • B. 

   Tidak boleh, bahkan ia dikehendaki untuk membersihkan najis itu sehingga tiada lagi kesan daripada najis tersebut walaupun sedikit

  • C. 

   Tidak tahu apa jawapannya

Related Topics