Pagsusulit: Kabanata 9

13 | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagsusulit: Kabanata 9

Panuto: Punan ang nawawalang salita sa patlang para mabuo ang tinutukoy sa pangungusap.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang pangalan ng taong nakasakay sa karwahe________.
 • 2. 
  Ang lugar na pupuntahan nina Maria Clara at Tiya Isabel.
 • 3. 
  Ang taong nakapansin sa pagbulung-bulong ni Padre Damaso na tila nagsasaulo ng sermon.
 • 4. 
  Ang taong tumanggi sa pagmamano ni Kapitan Tiyago.
 • 5. 
  Ang ninong ni Maria Clara na tila nanghihimasok sa kanyang buhay.
 • 6. 
  Ang bagay na pinapatay rin ni Kapitan Tiyago bukod sa kandila.
 • 7. 
  Nagmamadaling umalis sina Maria Clara at Tiya Isabel dahil baka sila tanghaliin.
  • A. 

   Maantala

  • B. 

   Mapaaga

  • C. 

   Manaog

 • 8. 
  Ang takot ni Kapitan Tiyago ay lalong tumindi nang dumating si Padre Damaso.
  • A. 

   Napawi

  • B. 

   Sumidhi

  • C. 

   Nanatili

 • 9. 
  Si Padre Damaso ay nagngangalit nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiyago.
  • A. 

   Nagagalit

  • B. 

   Natutuwa

  • C. 

   Nagsesermon

 • 10. 
  Naiwasan sana ni Kapitan Tiyago na mapasubo kung kinunsulta muna niya si Padre Damaso.
  • A. 

   Masangkot

  • B. 

   Madawit

  • C. 

   Mapahamak

 • 11. 
  Nagtungo si Kapitan Tiyago sa bahay-dalanginan upang manalangin hinggil sa suliranin niya kay Padre Damaso.
  • A. 

   Bahay-dasalan

  • B. 

   Kumbento

  • C. 

   Simbahan

 • 12. 
  Pagtuligsa
  • A. 

   Pagbato

  • B. 

   Pagbatikos

  • C. 

   Pagtingin

 • 13. 
  Palamuti
  • A. 

   Adorno

  • B. 

   Pansabit

  • C. 

   Dagdagan