Os1

14 Pitanja

Settings
Please wait...
Os1

a


Questions and Answers
 • 1. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu ( predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }  
  • A. 

   Sva prava

  • B. 

   Samo pravo čitanja

  • C. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • D. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

 • 2. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnici koji pripadaju grupi kojoj je dodeljena datoteka imaju pravo izvršavanja datoteke? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXOTH

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Dodati S_IXUSR

 • 3. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo upisa nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXOTH

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IWGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 4. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo izvršavanja nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati  S_IXOTH

  • C. 

   dodati S_IXGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 5. 
  Kakva prava ima korisnik koji pripada grupi kojoj je datoteka dodeljena u sledećem programu ( predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IXGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Sva prava

  • B. 

   Samo pravo čitanja

  • C. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • D. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

 • 6. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnik koji nije vlasnik i ne pripada grupi kojoj je dodeljena datoteka imao pravo izvršavanja nad pretpostavljenom datotekom? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IRGRP | S_IROTH | S_IXOTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }  
  • A. 

   Dodati S_IXUSR

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Ne treba ništa izmeniti

 • 7. 
  Šta treba dodati u sledećem programu kako bi članovi grupe kojoj je datoteka dodeljena dobili pravo izvršavanja datoteke (vrednost umask promenljive je 022)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IXGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   S_IXUSR

  • B. 

   S_IWGRP

  • C. 

   S_IXOTH

  • D. 

   Ništa, zato što članovi grupe kojoj je datoteka dodeljena već imaju pravo izvršavanja.

 • 8. 
  Koji se sistemski poziv koristi za proveru prava pristupa nove datoteke?
  • A. 

   Stat

  • B. 

   Access

  • C. 

   Faccess

  • D. 

   Fchk

 • 9. 
  Korisnik kompajlira program komandom gcc prviprogram.c Kojom komandom se izvršava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./prviprogram

  • B. 

   ./prviprogram.c

  • C. 

   ./program.c

  • D. 

   Ni jednom od navedenih

 • 10. 
  Korisnik jsmith čija je primarna grupa users kompajlirao je sledeći C kod. #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == -1) {     perror ("open");     return 1;   }   return 0; } Korisnik je zatim pokrenuo rezultujuću izvršnu datototeku u svom home direktorijumu navodeći kao parametar reč testfile. Šta je rezultat komande ls -l testfile ukoliko je vrednost umask promenljive 027?
  • A. 

   -rw-rw-r-- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • B. 

   -rw-rw---- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • C. 

   -rw-r----- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

  • D. 

   -rw------- 1 jsmith users 0 Feb 1 22\:47 testfile

 • 11. 
  Koji se sistemski poziv koristi za kretanje (pomeranje deskriptora) po datoteci?
  • A. 

   Seek

  • B. 

   Move

  • C. 

   Lseek

  • D. 

   Lmove

 • 12. 
  Korisnik kompajlira program komandom gcc prviprogram.c. Kojom komandom se izvrsava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./prviprogram

  • B. 

   ./prviprogram.c

  • C. 

   ./a.out

  • D. 

   Ni jednom od navedenih

 • 13. 
  Koji se sistemski poziv koristi za kreiranje nove datoteke?
  • A. 

   Create

  • B. 

   Open

  • C. 

   Fcreate

  • D. 

   Fopen

 • 14. 
  Korisnik kompajlira program komandom gcc -o program.c prviprogram.c Kojom komandom se izvršava tako kompajlirani program?
  • A. 

   ./prviprogram

  • B. 

   ./prviprogram.c

  • C. 

   ./program

  • D. 

   ./program.c