Opfriskning Af Engelsk Grammatik

50 Questions | Attempts: 244
Share

SettingsSettingsSettings
Opfriskning Af Engelsk Grammatik - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Do you know the man ______ brought me the book?
 • 2. 
  Are you coming to ______ Christmas party?
  • A. 

   There

  • B. 

   Their

 • 3. 
  I will meet you _____.
  • A. 

   There

  • B. 

   Their

 • 4. 
  There is hardly any _______ between them.
  • A. 

   Different

  • B. 

   Difference

 • 5. 
  Indsæt verbum i nutid:Peter ______ (love) Maria.
 • 6. 
  I hate companies ________ ________ not protect the environment
  • A. 

   Which, does

  • B. 

   Which, do

  • C. 

   Who, does

  • D. 

   Who, do

 • 7. 
  Hvilket af nedenstående er det foreløbige grundled?
  • A. 

   Then

  • B. 

   This

  • C. 

   There

  • D. 

   I

 • 8. 
  Difference tilhører hvilken ordklasse?
  • A. 

   Navneord / substantiv

  • B. 

   Udsagnsord / verbum

  • C. 

   Tillægsord / adjektiv

  • D. 

   Biord / adverbium

 • 9. 
  Det foreløbige grundled bruges ikke på dansk.
  • A. 

   Sandt

  • B. 

   Falsk

 • 10. 
  Hvornår skrives titler (fx president) med stort begyndelsesbogstav på engelsk?
  • A. 

   Altid

  • B. 

   Aldrig

  • C. 

   Når der er tale om en særligt vigtig person.

  • D. 

   Når der er tale om en bestemt person, som er præsident.

 • 11. 
  Adjektiver beskriver ...?
  • A. 

   Udsagnsord / verber

  • B. 

   Navneord / substantiver

  • C. 

   Biord / adverbier

  • D. 

   Kan beskrive alle ordklasser

 • 12. 
  Vælg den korrekte oversættelse af den danske sætning nedenfor.Vi bor i en større villa i en af Danmarks større byer.
  • A. 

   We live in a bigger house in one of Denmark's larger towns.

  • B. 

   We live in a bigger house in one of Denmark's large towns.

  • C. 

   We live in a big house in one of Denmark's large towns.

 • 13. 
  Sæt flueben ved de ord, hvis ubestemte artikel er "an".Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   University

  • B. 

   Apple

  • C. 

   Elephant

  • D. 

   Hour

  • E. 

   Horse

 • 14. 
  Sæt flueben ved de possessive pronominer (ejestedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   My

  • B. 

   This

  • C. 

   Myself

  • D. 

   Its

  • E. 

   Their

 • 15. 
  Sæt flueben ved de personlige pronominer (personlige stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   I

  • B. 

   Who

  • C. 

   Your

  • D. 

   They

  • E. 

   We

 • 16. 
  Sæt flueben ved de demonstrative pronominer (påpegende stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   We

  • B. 

   Some

  • C. 

   This

  • D. 

   Where

  • E. 

   Those

 • 17. 
  Sæt flueben ved de interrogative pronominer (spørgende stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   Who

  • B. 

   Whose

  • C. 

   Them

  • D. 

   Herself

  • E. 

   Which

 • 18. 
  Sæt flueben ved de refleksive stedord (tilbagevisende stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   Themselves

  • B. 

   Their

  • C. 

   Himself

  • D. 

   He

  • E. 

   I

 • 19. 
  Sæt flueben ved de relative pronominer (henførende stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   Themselves

  • B. 

   That

  • C. 

   They

  • D. 

   Who

  • E. 

   Which

 • 20. 
  Sæt flueben ved de indefinitte pronominer (ubestemte stedord).Der er flere rigtige svarmuligheder.
  • A. 

   His

  • B. 

   Him

  • C. 

   Some

  • D. 

   You

  • E. 

   Any

 • 21. 
  A lot of leaves __________ fallen.
 • 22. 
  Everybody _____________ (to be) here today.
 • 23. 
  The binoculars ____________ (to be, nutid) on the shelf.
 • 24. 
  Ligefrem ordstilling er når ...?
  • A. 

   Verballeddet står før subjektet (udsagnsled før grundled)

  • B. 

   Subjektet står før verballeddet (grundled før udsagnsled)

 • 25. 
  Hvilken type ordstilling er der tale om i følgende sætning:I bought a bike yesterday.
  • A. 

   Ligefrem ordstilling

  • B. 

   Omvendt ordstilling

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.