Onlayn Test - 5

20 Questions | Total Attempts: 924

SettingsSettingsSettings
Onlayn Test - 5 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Çoxmənalı sözləri seç:
  • A. 

   Burun

  • B. 

   Ağız

  • C. 

   üz

  • D. 

   Bal

 • 2. 
  265 ədədini onluqlara kimi yuvarlaqlaşdır.
  • A. 

   300

  • B. 

   260

  • C. 

   270

  • D. 

   200

 • 3. 
  Əksmənalı sözləri seç.
  • A. 

   Gözəl-pis

  • B. 

   Hündür-alçaq

  • C. 

   Yaxşı-orta

  • D. 

   Uzun-qısa

 • 4. 
  846 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın.
  • A. 

   800

  • B. 

   900

  • C. 

   840

  • D. 

   850

 • 5. 
  Yaxınmənalı sözləri seç.
  • A. 

   Uzun-qısa

  • B. 

   Böyük-iri

  • C. 

   Xoşbəxt-bəxtəvər

  • D. 

   şirin-dadlı

 • 6. 
  Üfüqün 4 cəhəti var.
  • A. 

   Bəli

  • B. 

   Xeyr

 • 7. 
  Doğru variantları seç.
  • A. 

   Çoxbucaqlıların ən kiçiyi kvadratdır.

  • B. 

   Düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir.

  • C. 

   Trapesiyanın bütün bucaqları düz bucaqdır.

  • D. 

   Düz xətt hər iki tərəfə sonsuz uzana bilir.

 • 8. 
  Hansı sözdə bütün saitlər açıqdır?
  • A. 

   Arabalılar

  • B. 

   Buludludur

  • C. 

   Könüllülərdən

  • D. 

   Komandalar

 • 9. 
  Şəkildə hansı nişan göstərilib?
  • A. 

   Məlumatverici

  • B. 

   Qadağandır

  • C. 

   Xəbərdarlıq

  • D. 

   üstünlük nişanı

 • 10. 
  Tahir mağazadan kilosu 8 manat olan 3 kq konfet,kilosu 2 manat olan 4 kq alma aldı.Kassirə 50 manatlıq versə,kassir ona nə qədər pul qaytarmalıdır?
  • A. 

   32 manat

  • B. 

   18 manat

  • C. 

   33 manat

  • D. 

   17 manat

 • 11. 
  Ən böyük okean hansıdır?
  • A. 

   Atlantik okean

  • B. 

   Sakit okean

  • C. 

   Şiman Buzlu okean

  • D. 

   Hind okeanı

 • 12. 
  X-ın yerində hansı ədəd olmalıdır?     X : 6 = 8
  • A. 

   2

  • B. 

   54

  • C. 

   14

  • D. 

   48

 • 13. 
  Sadə sözləri seç.
  • A. 

   Futbolçu

  • B. 

   Ailəvi

  • C. 

   Göyərçinlər

  • D. 

   Küçə

 • 14. 
  İşğal olunmuş rayonları seç.
  • A. 

   Qubadlı

  • B. 

   Zəngilan

  • C. 

   Astara

  • D. 

   Gəncə

 • 15. 
  20 Yanvar - azərbaycanlıların soyqırımı günüdür.
  • A. 

   Doğrudur

  • B. 

   Səhvdir

 • 16. 
  Biri janr deyil.
  • A. 

   Dastan

  • B. 

   Bayatı

  • C. 

   Layla

  • D. 

   Bənd

 • 17. 
  N.Gəncəvinin yazdığı "Xəmsə"yə neçə poema daxildir?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 18. 
  Hesabla:    456 - ( 138 + 219 ) 
  • A. 

   99

  • B. 

   109

  • C. 

   89

  • D. 

   119

 • 19. 
  6,7,8 ədədlərindən yaranan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini tap.
  • A. 

   189

  • B. 

   108

  • C. 

   198

  • D. 

   90

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.