Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) - Ιστορία Α' Λυκείου

15 | Total Attempts: 1185

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2. 2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π. Χ. )


Questions and Answers
 • 1. 
  Η αρχαϊκή εποχή ονομάζεται έτσι, διότι ήταν παλιά σε σχέση με την κλασική. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η πόλις και το άστυ είναι τα δύο συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους από γεωγραφική άποψη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η αυτάρκεια μίας πόλης-κράτους σήμαινε την παραγωγή με στόχο την κάλυψη των αναγκών της.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι βασικές επιδιώξεις των πόλεων-κρατών έδωσαν την ώθηση για να δημιουργηθεί ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι πόλεις της Μεσοποταμίας δεν είχαν σπουδαία πολιτιστική ανάπτυξη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι πρώτες πόλεις-κράτη, κατά μία εκδοχή, ιδρύθηκαν στη Μ. Ασία. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η πολιτική συνένωση φύλων, κοινοτήτων ή κωμών ονομάζεται συνοικισμός. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η κρίση του ομηρικού κόσμου εμφανίστηκε λίγο πριν το 900 π.Χ. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Τα ονόματα αγαθοί, άριστοι, ευπατρίδες και εσθλοί φανερώνουν την οικονομική κατάσταση των ευγενών της αρχαϊκής εποχής. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Οι ευγενείς στήριζαν τη δύναμή τους στην κατοχή γης και για αυτό αφιέρωναν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην καλλιέργεια της γης. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Η κρίση των ομηρικών χρόνων
  • A. 

   ήταν από την αρχή οικονομική.

  • B. 

   είχε από την αρχή πολιτικό χαρακτήρα και αργότερα απέκτησε οικονομικό.

  • C. 

   είχε ως βάση της την αύξηση των πολιτών στις ομηρικές κοινότητες.

  • D. 

   είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκτάσεων και των μέσων εκμετάλλευσης.

 • 12. 
  Στις κοινωνίες των πόλεων-κρατών, ο στρατός
  • A. 

   αποτελούνταν από το πλήθος.

  • B. 

   συμπεριελάμβανε κυρίως το ιππικό των ευγενών.

  • C. 

   ήταν αποκλειστική υπόθεση του βασιλιά.

  • D. 

   ήταν αποκλειστική υπόθεση των ευγενών.

 • 13. 
  Ο όχλος των αρχαϊκών κοινωνιών
  • A. 

   είχαν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους ευγενείς.

  • B. 

   ήταν πολίτες της πόλης-κράτους, όπως και οι ευγενείς.

  • C. 

   είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον στρατό.

  • D. 

   ήταν αποκλειστικά βιοτέχνες, έμποροι και ναυτικοί.

Back to Top Back to top