Quiz Norsk Språkhistorie

17 Questions | Attempts: 823

SettingsSettingsSettings
Quiz Norsk Sprkhistorie - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvem skrev at «dersom Norge ikke hadde vert i union med Danmark, hadde landet sannsynligvis hatt et egent skriftspråk»?
  • A. 

   Ivar Aasen

  • B. 

   Jacob Nicolai Wilse

  • C. 

   Magnus B. Langstad

 • 2. 
  Hva sa Wergeland språket er et utrykk for?
  • A. 

   Skjelen til folket

  • B. 

   Hjertet til folket

  • C. 

   Sinnet til folket

 • 3. 
  Hva ville Ivar Aasen basere sitt nye skriftspråk på?
  • A. 

   Dansk

  • B. 

   Norrønt

  • C. 

   Norske dialekter

 • 4. 
  Hvilke av endringene i Norsk rettskriving kom først?
  • A. 

   Ph som skrivemåte for f-lyden ble avskaffet

  • B. 

   Innføring av p t k etter vokal, der danske hadde b d g

  • C. 

   Sløyfing av stum e i preteritum av verb

 • 5. 
  Hvem mente «Intelligenspartiet» var de viktigste kulturbærerne til Norge?
  • A. 

   Bøndene

  • B. 

   Adelen

  • C. 

   Prestene

 • 6. 
  Hvordan skrev Asbjørnsen og Moe ned de norske folkeeventyrene?
  • A. 

   På lik måte som de ble fortalt

  • B. 

   På nynorsk

  • C. 

   På svakt fornorsket språk

 • 7. 
  Hva inneholdt boken «urnorsk og norsk»?
  • A. 

   Norske alternativer for fremmedord

  • B. 

   Norsk språkhistorie

  • C. 

   Urnorsk og norsk grammatikk

 • 8. 
  Hva gjorde Knud Knudsen for fornorskingen av skriftspråket?
  • A. 

   Lagde norske alternativer for fremmedord

  • B. 

   Lagde fornorsket grammatikk

  • C. 

   Innførte språkreformen i 1862

 • 9. 
  Hva var Nordahl Rolfsen mest kjent for?
  • A. 

   Skrev norske romaner

  • B. 

   Skrev norske dikt

  • C. 

   Skrev norske skolebøker

 • 10. 
  Hvordan var «Ordbog over det norske folkesprog» skrevet?
  • A. 

   Grammatisk

  • B. 

   Deskriptiv

  • C. 

   Biografisk

 • 11. 
  Hvordan åpnet det første nummeret av «Dølen»?
  • A. 

   «Dølens» fyrste ord

  • B. 

   Dølen var i lang tid ein vanvyrd mann

  • C. 

   Han vilde gjerne tale gjerne tala om Eit og Annat

 • 12. 
  Hvor mange ord har «Norsk ordbok» fra 1873?
  • A. 

   30 000 - 35 000

  • B. 

   35 000 - 40 000

  • C. 

   40 000 - 45 000

 • 13. 
  Hvilke er ikke en salme skrevet på landsmålet?
  • A. 

   Elias Blix

  • B. 

   Anders Hvovden

  • C. 

   Arne Granborg

 • 14. 
  Hva skrev Asbjørnsen og Moe ikke om?
  • A. 

   Graaben

  • B. 

   Arkeer

  • C. 

   Skigaard

 • 15. 
  Når fikk landsmålet offisiell rettskriving?
  • A. 

   1873

  • B. 

   1898

  • C. 

   1901

 • 16. 
  Når ga Ivar Aasen ut «Det norske folkesprogs gramatikk»?
  • A. 

   1842

  • B. 

   1848

  • C. 

   1853

 • 17. 
  Hvilket språk var boken Handbog i dansk-norsk Sproglære en grammatisk framstilling av?
  • A. 

   Dansk-norsk

  • B. 

   Dannet dagligtale

  • C. 

   Nynorsk

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.