Kaganapan Ng Pandiwa

20 Questions | Attempts: 5468

SettingsSettingsSettings
Kaganapan Ng Pandiwa - Quiz

 Nakasalungguhit ang kaganapan ng pandiwang ito. Tukuyin ang uri ng kaganapan ng pandiwa. Pumili sa mga sumusunod: kaganapang tagaganap/aktor, layon, tagatanggap, ganapan, direksiyonal, kagamitan, o sanhi. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Nadulas ang bata dahil basa ang sahig
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Kagamitan

 • 2. 
  Uminom ng gamot ang batang pasyente
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Tagatanggap

  • D. 

   Layon

 • 3. 
  Binili ni Tomas ang mga bulaklak sa plorera
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Tagatanggap

  • D. 

   Layon

 • 4. 
  Sumasayaw sina Maria at Juan sa entablado
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Tagatanggap

  • D. 

   Layon

 • 5. 
  Itinahi ni Nanay ang damit gamit ang makinangpantahi.
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Kagamitan

 • 6. 
  Inamin niya  ang kanyang pagkakamali.
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Tagaganap/aktor

 • 7. 
  Si Tita Veron  ay  nagluto ng adobong manok.
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Kagamitan

 • 8. 
  Si Danny ay  pumasok sa loob ng kuwarto ni Raul.
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Direksyunal

  • D. 

   Kagamitan

 • 9. 
  Sa plaza ng bayan itinanghal ang paligsahan naLittle Miss Bicolandia.
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Direksyunal

  • D. 

   Layon

 • 10. 
  Si Kuya Manuel ay  naghuhugas ng mga pinggansa kusina
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Layon

  • C. 

   Direksyunal

  • D. 

   Kagamitan

 • 11. 
  Ang mga produktong gawa sa bayan namin ay tinatangkilik ng mga taga-Maynila..
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Kagamitan

 • 12. 
  Ang bata ay umiiyak dahil masakit ang kanyangngipin
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Sanhi/dahilan

  • D. 

   Kagamitan

 • 13. 
  Ang sundo ni Carlo ay  naghihintay sa gate ngpaaralan
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Sanhi/dahilan

  • D. 

   Kagamitan

 • 14. 
  Nakinig nang mabuti si Miranda sa guro dahilnais niyang matuto
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Sanhi/dahilan

  • D. 

   Kagamitan

 • 15. 
  Ang mga tsokolate na dinala ni Tatay ay  para samagkakapatid na sina Jake, Jason, at Jed
  • A. 

   Tagatanggap

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Sanhi/dahilan

  • D. 

   Kagamitan

 • 16. 
  Pagkaraan ng limang taon, bumalik si Teodoro sakanyang bansang sinilangan
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Direksyunal

  • D. 

   Layon

 • 17. 
  Ang resulta ng malakas na bagyo ay  naipakita sa pamamagitan ng mga larawan mula sa mgasatelayt
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Kagamitan

 • 18. 
  Ang mga dayuhan ay  nag-ambag ng kanilang pera, oras, at lakas para sa mga nasalanta ngbagyong Yolanda
  • A. 

   Sanhi/dahilan

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Tagatanggap

  • D. 

   Kagamitan

 • 19. 
  Ang mga doktor mula sa Israel ay  pumunta sa lalawigan ng Cebu  upang magtayo ng pansamantalang pagamutan
  • A. 

   Kagamitan

  • B. 

   Sanhi/dahilan

  • C. 

   Layon

  • D. 

   Direksyunal

 • 20. 
  Naghanda ng masasarap na pagkain si Ate Perlaspara sa mga bisita natin
  • A. 

   Tagaganap/aktor

  • B. 

   Ganapan

  • C. 

   Tagatanggap

  • D. 

   Layon

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.